Er 40 i feber farlig for barn?

Høy feber, over 40°, kan være en belastning for kroppen, imidlertid er feber i seg selv ikke farlig. Hvis temperaturen nærmer seg 42°, vil feberreaksjonen bremses av kroppen selv.

Hva gjør man når feberen ikke går ned?

Feberen vil forhåpentligvis gå over av seg selv når du har gitt kroppen nok hvile. Dersom du opplever andre symptomer som uroer deg, at feberen ikke gir seg etter noen dager eller blir verre, bør du kontakte lege eller eventuelt søke akutt legehjelp om det er nødvendig.

Hvor høy feber kan man ha før det er farlig?

Voksne bør oppsøke lege dersom temperaturen er 40°C eller høyere, over mer enn tre dager. Andre symptomer man bør være obs på er uvanlig utslett, magesmerter, kraftig hodepine, stiv nakke, hevelse i halsen eller svekket bevissthet.

Er 40 i feber farlig for barn? – Related Questions

Skal man vekke barn med feber?

Temperaturen i rommet bør ikke være for høy. Ved høy feber av ukjent årsak bør du vekke barnet minst et par ganger i løpet av natten. Sjekk om du får god kontakt med barnet og vær oppmerksom på utslett i form av små rødfiolette prikker som ikke blir borte når du presser siden av et glass mot huden.

Hvor høy feber Korona?

Varierende grader av feber, utmattelse og pusteproblemer kan komme og gå i flere dager, eller til og med uker. Også svakhetsfølelse og endringer i smak og luktesans kan vare i uker til måneder etter at man fikk påvist sykdommen.

Er 41 i feber farlig?

Barn får hyppigere og gjerne høyere feber enn voksne, men tåler til gjengjeld feberen bedre. For både voksne og barn er feber over 41°C regnet som svært farlig, og kan resultere i kraftige feberkramper.

Hva regnes som farlig feber?

Feber defineres som temperatur på over 38 grader målt i endetarmen. Grensen for når temperaturforhøyelsen i seg selv kan være farlig, er vanligvis 41 grader.

Hva er høy feber hos voksne?

Normal kroppstemperatur hos mennesker ligger rundt 37 °C. Er temperaturen over 38 °C (målt i endetarmen) har man feber. Typiske symptomer på feber er kuldefølelse (frysetokter) når feberen stiger, og tilsvarende varmetokter/svette når feberen synker.

Når er temperaturen høyest?

Den normale kroppstemperaturen er vanligvis cirka 37 °C. Temperaturen varierer noen tideler av en grad opp og ned i løpet av et døgn. Den er høyest om kvelden og faller i løpet av natten for så å stige mot morgenen, da den måles til 36,8–37,0 °C.

Hvor lenge kan barn ha feber?

En høy temperatur behøver derfor ikke bety at barnet er veldig sykt. De kan ofte ha feber mellom 39 °C og 40,5 °C i 2-4 døgn uten at det er farlig. Kortvarig feber på mindre enn 3 dager er vanlig ved infeksjoner i luftveiene, ørene og urinveiene.

Er 42 i feber farlig?

Temperaturer ved feber

Legevaktslegen forteller at feberen er farlig når den er over 41 grader, og at man bør kontakte lege dersom den overstiger 40. Tilstanden regnes forøvrig kun som feber når den har oversteget 38 grader – sammenliknet med vår normale kroppstemperatur, som ligger på 37,4.

Blir man fortere frisk uten paracet?

Blir ikke fortere bra

Tar du paracetamol føler du deg kanskje litt bedre, men i prinsippet er det ikke noen vits i – snarere tvert imot. – Ut fra slike betraktninger vil febernedsettende svekke immunforsvaret.

Er det farlig å dusje når man har feber?

Dersom man har feber, så er det nok ikke så lurt å dusje i veldig varmt vann, ellers har det nok ingen betydning. Det er helt greit at du tar på deg varme klær etter at du har dusjet, slik at du holder deg varm. Dersom du skulle føle deg for varm, er det bare å kle litt av seg igjen.

Kan barn med feber sove ute i vogn?

Rådet og ikke å være ute har nok mer basis i ikke å anstrenge seg enn ikke å være ute i seg selv. En unge med litt feber har nok ikke veldig vondt av å ligge ute i vognen, godt pakket inn så man ikke begynner å fryse, da vi vil tilstrebe en jevn temperatur og ikke «berg- og dalbane» feberkurve.

Hva regnes som høy feber hos barn?

Temperatur mer enn 37,5 °C om morgenen og 38 °C på kvelden anses å være forhøyet temperatur. Barn med feber bør først og fremst av hensyn til seg selv holdes hjemme til det er feberfritt.

Kan barn sove med feber?

Barn med høy feber bør vekkes en gang midt på natten for å sjekke at alt er bra. – Vekk barnet og sørg for at du får kontakt. Dersom det er vanskelig eller barnet virker desorientert, skal du kontakte lege, råder Iversen.

Når bør man ta barnet til lege?

Søk lege hvis barnet ditt:

Er tre måneder eller yngre og har feber eller hoste. Har redusert allmenntilstand, virker slapp og ikke orker å spise/drikke. Har feberkramper. Er så plaget at det har behov for febernedsettende (for eksempel Paracet/Ibux) lenger enn 3–4 dager.

Hvorfor får noen barn høy feber?

Barn får ofte feber av kort varighet i forbindelse med ufarlige virusinfeksjoner. Feber er et av kroppens midler mot å bekjempe sykdom. Kroppen prøver å øke kroppstemperaturen så mye at virus og bakterier ikke kan overleve. Forhøyet temperatur kan også skyldes for eksempel allergi eller for mye sol.

Hvor fort virker Paracet stikkpille?

Maksimal virkning inntrer innen en time, deretter taper virkningen seg langsomt i løpet av de neste cirka 6 timene. – Det er best oppsuging av paracet hvis den gis i munnen (dråper/mikstur/smeltetabletter) og hvis mulig anbefales dette fremfor å bruke stikkpiller i endetarmen.

Leave a Comment