Er det farlig med 39 i feber?

Tilkall lege: Hvis barnet er 3 måneder eller yngre. Hvis barnet har en temperatur høyere enn 40°C. Hos voksne dersom temperaturen er høyere enn 40°C eller ved feber over 39°C over mer enn tre dager.

Hva er for høy feber hos barn?

Temperatur mer enn 37,5 °C om morgenen og 38 °C på kvelden anses å være forhøyet temperatur. Barn med feber bør først og fremst av hensyn til seg selv holdes hjemme til det er feberfritt. I noen sammenhenger kan det være ønskelig av smittevernhensyn.

Hvor lenge skal barn ha feber før man kontakter lege?

Kontakt lege i løpet av 24 til 48 timer hvis..

Feberen ikke faller etter 3 – 4 døgn, og du ikke kjenner årsaken til feberen. Temperaturen stiger igjen etter å ha vært normal i noen dager.

Er det farlig med 39 i feber? – Related Questions

Hvor høy feber er farlig?

Feber defineres som temperatur på over 38 grader målt i endetarmen. Grensen for når temperaturforhøyelsen i seg selv kan være farlig, er vanligvis 41 grader. Du kan lese mer om feber i vår veiviser.

Hvor høy feber bør man kontakte lege?

Temperaturer ved feber

Legevaktslegen forteller at feberen er farlig når den er over 41 grader, og at man bør kontakte lege dersom den overstiger 40. Tilstanden regnes forøvrig kun som feber når den har oversteget 38 grader – sammenliknet med vår normale kroppstemperatur, som ligger på 37,4.

Når bør man kontakte lege barn?

Søk lege hvis barnet ditt:

Har redusert allmenntilstand, virker slapp og ikke orker å spise/drikke. Har feberkramper. Er så plaget at det har behov for febernedsettende (for eksempel Paracet/Ibux) lenger enn 3–4 dager. Strever med å få luft og /eller puster raskt.

Når bør man oppsøke lege barn?

– Hvis barnet puster unormalt raskt, har unormalt rask puls, eller ikke responderer på febernedsettende skal lege kontaktes. Det kan være vanskelig for foreldre å vurdere hva som er normal frekvens hos barn i ulike aldrer, men da er det lov å ringe legevakt eller legekontor om man er usikker.

Når skal man gi febernedsettende til barn?

Barn bør generelt ikke få febernedsettende medisin før temperaturen er over 39 °C. Det er fordi immunforsvaret vårt jobber mer effektivt ved økt temperatur. Noe som kan bidra til at sykdommen raskere går over. Barn under tre måneder bør bare få febernedsettende medisin i samråd med lege.

Hvor ofte vekke barn med feber?

Barn med høy feber bør vekkes en gang midt på natten for å sjekke at alt er bra. – Vekk barnet og sørg for at du får kontakt. Dersom det er vanskelig eller barnet virker desorientert, skal du kontakte lege, råder Iversen. – Se til barnet før du selv legger deg og sett på vekkerklokka en gang midt på natten i tillegg.

Når er feberen for høy?

Det behøver ikke være noe alvorlig som ligger bak, og feber er i seg selv vanligvis helt ufarlig. Når vi snakker om høy feber, vil det si kroppstemperatur på 40°C eller mer.

Hvordan få ned feber hos barn?

– Det er anbefalt å gi paracetamol når allmenntilstanden er påvirket eller feberen stiger opp mot 40 grader og barnet ellers er frisk, sier han. – Febernedsettende kan gjøre at barnet føler seg friskere, og da er det lettere å det til å spise og drikke.

Hvor lang tid tar det før Paracet virker på barn?

Elgjo forteller at Paracet suges opp raskt og virkningen starter i løpet av 20 minutter. Dersom magesekken allerede er full av mat tar det noe lengre tid. Maksimal virkning inntrer innen en time, deretter taper virkningen seg langsomt i løpet av de neste cirka 6 timene.

Hva gjør man når feberen ikke går ned?

Feberen vil forhåpentligvis gå over av seg selv når du har gitt kroppen nok hvile. Dersom du opplever andre symptomer som uroer deg, at feberen ikke gir seg etter noen dager eller blir verre, bør du kontakte lege eller eventuelt søke akutt legehjelp om det er nødvendig.

Hvor mange timer mellom hver paracet barn?

Det bør gå minst 4–6 timer mellom hver dose.

*Tabletter à 500 mg kan gis til barn under 26 kg dersom den kan deles. For små barn som ikke kan svelge tabletter bør angitt dose knuses.

Hvordan få feber til å gå over?

Inntak av et paracetamol produkt som for eksempel Panodil kan lindre ubehaget og redusere feberen.
  1. Du kan hjelpe til med å senke kroppstemperaturen ved å legge en kald klut på pannen.
  2. Når kroppstemperaturen stiger vil du sannsynligvis svette mer.
  3. Om du kjenner deg varm, legg deg ned og hvil.

Er det farlig å ha 40 i feber?

Høy feber, over 40°, kan være en belastning for kroppen, imidlertid er feber i seg selv ikke farlig. Hvis temperaturen nærmer seg 42°, vil feberreaksjonen bremses av kroppen selv.

Er det farlig å dusje når man har feber?

Dersom man har feber, så er det nok ikke så lurt å dusje i veldig varmt vann, ellers har det nok ingen betydning. Det er helt greit at du tar på deg varme klær etter at du har dusjet, slik at du holder deg varm. Dersom du skulle føle deg for varm, er det bare å kle litt av seg igjen.

Leave a Comment