Er det forskjell på Cerazette og Desirett?

Desirett er akkurat det samme som cerazette. Begge prevensjonsmidlene inneholder lik mengde med hormonet desogestrel. Du vil derfor ikke merke noen forskjell og kan bruke Desirett på akkurat samme måte som Cerazette.

Er Desirett minipille?

Desirett inneholder en liten mengde av en type kvinnelig kjønnshormon, progestogenet desogestrel. Derfor kalles Desirett en gestagenpille, eller en minipille.

Hva er forskjellen på Yasmin og Yasminelle?

Yasmin og Yasminelle inneholder samme type hormoner og lik dose gestagen, men Yasmin har en litt høyere dose østrogen, 30 mcg mot 20 mcg i Yasminelle. Det vil si at Yasminelle kanskje har litt mindre risiko for de en del bivirkningene som er forårsaket av østrogen enn Yasmin.

Er det forskjell på Cerazette og Desirett? – Related Questions

Er Cerazette minipille?

Cerazette er en minipille, og inneholder kun gestagen. Den egner seg hvis man på grunn av migrene eller tendens til blodpropp eller hjerte/kar-sykdom i familien ikke kan bruke vanlige p-piller. Minipiller generelt har mindre risiko for alvorlige bivirkninger.

Kan man legge på seg av Cerazette?

Cerazette vil normalt ikke gi særlig vektøkning, men mange opplever at kroppen holder tilbake litt væske den første tiden etter oppstart. Dette kan gi litt vektøkning, men dette går gjerne helt tilbake i løpet av de 3 første månedene.

Hvilken prevensjon har minst hormoner?

Kobberspiral og kondom er prevensjonstyper som ikke inneholder hormoner. Fordelen med prevensjon uten hormoner er at det ikke er risiko for bivirkninger.

Hva er Yasminelle?

Yasminelle er en p-pille og brukes for å forhindre graviditet. Hver filmdrasjerte tablett inneholder en liten mengde av to forskjellige kvinnelige kjønnshormoner, drospirenon og etinyløstradiol. P-piller som inneholder to typer hormoner kalles “kombinasjons-p-piller”.

Kan man hoppe over mensen med Yasmin?

Dersom du bruker brett med 28 piller, vil de siste 7 pillene på brettet være narre-piller (piller uten effekt, de er der kun for at vanen med én daglig tablett skal bli enklere å beholde). Det er disse siste syv tablettene du skal hoppe over. Eksempler på monofasiske p-piller er Yasmin, Microgynon, Marvelon og Loette.

Er Yasminelle kombinasjonspille?

Yasminelle 21. Yasminelle tilhører kategorien kombinasjonspille eller mer allment kjent som «p-pille» og inneholder både gestagen og østrogen (3mg drospirenon og 20 μg etinyløstradiol). Yasminelle hemmer hovedsakelig eggløsning og endrer sekresjon fra livmorhalsen som hindrer spermiepassasje.

Hva er best av p-piller og minipiller?

Fordeler. Relativt god sikkerhet, nyere minipiller er tilnærmet like sikre som ppiller. Minipiller fører ikke til økt risiko for blodpropp hos friske kvinner, men dersom du har eller tidligere har hatt blodpropp, bør du diskutere prevensjonsvalget med lege.

Er Loette minipille?

Loette 28 er en prevensjonspille (p-pille) som brukes for å forhindre graviditet. Loette 28 inneholder to typer hormoner og kalles derfor kombinasjonspiller.

Hvor mye koster Cerazette?

GESTAGEN P-PILLE
NavnVirkestoffPris
Cerazettedesogestrel 75 µg, 28 tbl198,00
Desogestrel Orifarmdesogestrel 75 µg, 28 tbl198,00
Vinelledesogestrel 75 µg, 28 tbl198,00
Desirettdesogestrel 75 µg, 28 tbl198,00

Er Cerazette gratis?

Cerazette koster vel i dag 184 kr. for 3 mndr. Du får dekket kr 120 kr for 3 måneder. Det betyr at du må betale 64 kr for 3 måneders forbruk av Cerazette.

Er det sukkerpiller i Cerazette?

Det er svært viktig at du vet at Cerazette ikke har noen sukkerpiller! Alle pillene på brettet er virksomme piller og man må ta en pille hver dag, hele tiden, uten avbrudd.

Er det hormoner i Cerazette?

Cerazette brukes for å hindre graviditet. Cerazette inneholder en liten mengde av en type kvinnelig kjønnshormon, progestogenet desogestrel. Derfor kalles Cerazette en gestagenpille. I motsetning til kombinasjonsp-pillen inneholder ikke gestagenpillen et østrogen i tillegg til progestogenet.

Kan man bli deprimert av minipiller?

En gruppe forskere ved Ohio State University har gjennomgått flere studier om bruk av progestin-baserte prevensjonsmidler fra de siste 30 årene. Deres undersøkelser viser at det ikke er noen sammenheng mellom bruk av slike prevensjonsmidler – som såkalte «minipiller» – og depresjon.

Hvor lenge kan man gå på Cerazette?

Dette står det i metodeboka som vi helsesykepleiere følger:”Det er ingen øvre grense for hvor lenge en kvinne kan bruke gestagen p-pille. Langvarig bruk er ikke assosiert med økt risiko for komplikasjoner eller nedsatt fertilitet.” Med andre ord kan du bruke cerazette i flere år.

Hvorfor blør man på Cerazette?

Hormonet gestagen som finnes i Cerazette kan gjøre livmorslimhinnen mer lettblødende, derfor opplever du menslignende blødninger. Selv etter en lang periode uten blødninger, er det ikke uvanlig at denne bivirkning plutselig kan oppstå.

Hvor nøyaktig må man ta Cerazette?

Cerazette skal tas daglig på omtrent samme tidspunkt slik at intervallet mellom 2 tabletter alltid er 24 timer. Du er ikke lenger sikker om det går 48 timer mellom to piller. Det bør ikke gå mer enn 36 timer.

Leave a Comment