Er Hennie et jentenavn?

Et jentenavn av gotisk opprinnelse. Hennie var på sitt mest populære i 2014 og er for tiden på 130. plass på listen over jentenavn i Norge. Betydning: gotisk:husets herre (og over 120 har Hennie som etternavn i N), navnebruken øker litt.

Ville jentenavn?

Det er satt sammen av to deler som betyr vilje og strid/kamp. Ville er også i bruk som jentenavn og etternavn. Jentenavnet er mest sannsynlig variant av Villa, som er kortform av Vilhelmine og Alvhilde. Som kortform av Alvhilde er Ville også variant av Vilde.

Er MIO jentenavn?

Mio er eit mannsnamn som kan vere serbisk og kroatisk kortform av samansette namn på Mio– som tyder ‘kjær’, til dømes Mio-drag.

Er Hennie et jentenavn? – Related Questions

Er Noa jentenavn?

Utbredelse. Navnet Noa brukes både som kvinnenavn og mannsnavn. Noa var i 2008 det mest populære navnet på jentebarn født i Israel. I noen land, som Norge, er navnet mest brukt som mannsnavn.

Er fryd et jentenavn?

Et jentenavn av norrøn opprinnelse. Fryd var på sitt mest populære i 2006. Betydning: norrøn:fred, evt fager, eller simpelthen ‘fryd og glede’.

Hvor kommer navnet Mio fra?

Mio kan ha to opphav, fra Astrid Lingrens bok “Mio, min Mio“, og kortform av slaviske navn. I Lindgrens bok kan det være et påfunn uten kjent opphav. I slaviske språk kan det ha opphav i deler av navn som betyr kjær. Den norske bruken nå kan ha begge opphav.

Hvor mange heter Mio?

Hvor mange heter Mio i Norge? 602 menn har Mio som første fornavn. Av disse har 376 Mio som eneste fornavn. 19 kvinner har Mio som første fornavn.

Er tale et jentenavn?

Tale og Thale er kvinnenavn. Formen Tale er opprinnelig dannet som en lavtysk form av Adelheid fra helgenbetegnelsen Sünt Ale (St. Adelheid). Navnet Adelheid har opprinnelse i gammelhøytyske adal, «adelig», og heit, «type, sort».

Er max et jentenavn?

Max er et mannsnavn dannet som en kortform av de latinske navnene Maximilian, Maximilianus eller Maximinianus. Disse var varianter av det latinske tilnavnet Maximus dannet av maximus, «den største». Land hvor Max (grønt) eller andre former av navnet er mye brukt.

Er Milo jentenavn?

Milo er eit mannsnamn som er kortform av slaviske samansette namn på Milo-, til dømes Milorad.

Er Molly et jentenavn?

Molly var på sitt mest populære i 2011 og er for tiden på 167. plass på listen over jentenavn i Norge. Betydning: engelsk:trolig kjæleform av Maria – sterk,vakker. Det er 335 personer i Norge som har dette navnet.

Er Billy et jentenavn?

Et guttenavn av amerikansk opprinnelse. Billy var på sitt mest populære i 1926. Betydning: amerikansk:vilje-hjelm fra gl.

Er Liam jentenavn?

Et guttenavn av engelsk opprinnelse. Liam var på sitt mest populære i 2015 og er for tiden på 3. plass på listen over guttenavn i Norge.

Er Alex et jentenavn?

Et guttenavn av gresk opprinnelse. Alex var på sitt mest populære i 2009 og er for tiden på 160. plass på listen over guttenavn i Norge.

Er jo et jentenavn?

Et jentenavn av norrøn opprinnelse. Jo var på sitt mest populære i 1943. Betydning: norrøn:enten av Jon, Johannes ‘Gud er nådig’ eller norrøn jor hest eller kortform av Josefine.

Er Indigo jentenavn?

Indigo er litt i bruk som navn for både guter og jenter i Norge. Den 01.01.2021 var det 4 gutter/menn med Indigo som første eller eneste fornavn.

Er kai et jentenavn?

Et jentenavn av gotisk opprinnelse. Heidi var på sitt mest populære i 1969 og er for tiden på 287. plass på listen over jentenavn i Norge.

Leave a Comment