Er Ingrid et norsk navn?

Et jentenavn av norrøn opprinnelse. Ingrid var på sitt mest populære i 1997 og er for tiden på 13. plass på listen over jentenavn i Norge. Betydning: norrøn:guden Ing + fager, evig ung , ‘høyættet og fager’ – holder 6.

Hvor populært er navnet Ingrid?

populært er Ingrid:

24492 personer har dette navnet. I 2021 var Ingrid på 10. plass i Topp 50 jentenavn 2021.

Hva betyr navnet Ingvild?

Ingvild er eit kvinnenamn som går tilbake til det norrøne Yngv-ildr. I dette toledda namnet er forleddet gudenamnet Ing, Yngve. Etterleddet var opphavleg -hildr i norrønt, og det tyder ‘strid’. Namnet har fleire variantar: Ingvill, Ingvil, Ingvild.

Er Ingrid et norsk navn? – Related Questions

Hva betyr safiya?

Safiya er – til liks med Safia – eit arabisk kvinnenamn som er avleidd av mannsnamnet Safi med tydinga ‘ekte og ærleg venn’. Namnet har fleire variantar: Safiya, Safia.

Hva betyr navnet Tabita?

Tabita er eit kvinnenamn som kjem av eit arameisk ord som tyder ‘gaselle, hind’. Namnet har fleire variantar: Tabitha, Tabita.

Hvor mange heter Ingvild i Norge?

Ingvild
Varianter og popularitet i Norge (2020)
Ingvild:6306 kvinner. Rangert som nr. 105.
Ingvill:895 kvinner. Rangert som nr. 414.
Ingvil:255 kvinner. Rangert som nr. 865.

Hva betyr Mailin?

Et jentenavn av svensk opprinnelse. Mailin var på sitt mest populære i 2009. Betydning: svensk:høyt tårn, høyt ansett, evt sammensatt navn av Maria og Helene – vakker,sterk-lys.

Hva betyr navnet Mika?

Mika er en finsk kortform av mannsnavnet Mikael, som er dannet av de hebraiske ordene micha, «hvem er som», og el, «Gud». Mika: 293 menn. Rangert som nr.

Hva betyr navnet Mikolaj?

Mikolaj er polsk form av Nikolai. Nikolai er en variant av det greske navnet Nikolaos. Delen Niko kommer fra nike som betyr seier. Delen -laos betyr folk.

Hva betyr Anita på spansk?

Anita er en spansk og italiensk diminutiv av kvinnenavnet Anna eller Ana, det vil si «lille Anna». Navnet Anna er avledet av Hannah som har opprinnelse i det hebraiske ordet for «gunst» eller «nåde», channah.

Hva betyr navnet Mona?

Mona er eit kvinnenamn som kan vere kortform av mellom anna Monika og Ramona. I engelsk kan Mona gå tilbake til det irske Muadh-nait der forleddet tyder ‘edel’. Mona er også eit arabisk namn som tyder ‘ønske’. Namnet har fleire variantar: Monna, Mona, Mone.

Hva betyr navnet Johanne?

Betydning: hebraisk:nådig Gud – Johanne er det 3. mest brukte jentenavn som fornavn nr. 2 i N med 25.500 personer, jfr nedenfor.

Hva betyr navnet Louise?

Louise er et opprinnelig fransk kvinnenavn dannet av mannsnavnet Louis, som stammer fra det frankiske Ludvig som igjen kommer fra de gammelhøytyske ordene hlod, «berømmelse», og wig «kamp, krig».

Hva betyr navnet Unni?

Unni er eit nyare nordisk kvinnenamn. Det har Unn- som forledd, og dette forleddet kan setjast i samanheng med norrønt unna som tyder ‘elske’. Etterleddet kan opphavleg ha vore -ny som tyder ‘ny’. Namnet har fleire variantar: Unni, Unnie, Unny, Uni.

Hva betyr navnet Vera?

fra russisk vyera (вера), som betyr «tro». fra latinske verus, «sant». en kortform av Veronica, som sannsynligvis er dannet av det greske navnet «Berenike» som betyr «den seierbringende» en kortform av Verena, et sveitsertysk navn med usikker betydning.

Hva betyr Chantal?

Chantal er eit kvinnenamn som går tilbake til eit fransk stadnamn som tyder ‘stein, murstein’. Chantal var etternamnet på den heilage Jeanne Françoise Frémyot de Chantal (1572–1641).

Hva betyr Hilda?

Hilda er en variant av kvinnenavnet Hild, som har opphav i det norrøne ordet hildr eller det gammelhøytyske hiltja som begge betyr «kamp».

Leave a Comment