Er Jannik et jente navn eller gutte navn?

Jannik er eit mannsnamn som er nedertysk diminutiv («vesleform») av Jan. Jannik er både kvinne- og mannsnamn.

Ka navn?

Et jentenavn av vietnamesisk opprinnelse. Ka var på sitt mest populære i 1990. Betydning: vietnamesisk:’sjel, ånd’. Et guttenavn av vietnamesisk opprinnelse.

Hva betyr navnet UNE?

Una er eit kvinnenamn som kan vere laga til det norrøne verbet una som tyder ‘trivast’. Una kan også gå tilbake til latin una som tyder ‘éi’ (talordet i hokjønn). Dessutan kan Una vere avleidd av mannsnamnet Uno. Namnet har fleire variantar: Une, Una.

Er Jannik et jente navn eller gutte navn? – Related Questions

Hva betyr navnet Fie?

Et jentenavn av gresk opprinnelse. Fie var på sitt mest populære i 2010. Betydning: gresk:visdom.

Hva betyr navnet Else?

Else er en nordisk kortform av kvinnenavnet Elisabet som har opprinnelse i det hebraiske navnet Elisjeba som betyr «Gud er fullkommen».

Hvor mange i Norge heter Una?

221 jenter og 17 gutter har dette navnet. I 2021 var Une på 467. plass i Topp 710 jentenavn 2021. I 2020 var Une på 530.

Hva betyr navnet NAIA?

Naia er mest sannsynlig en variant av Nahia når det blir brukt i Spania. Nahia har opphav i det baskiske ordet nahi, som betyr ønske og vilje. Naia kan også ha andre opphav, blant annet det grønlandske Naja og Naya, som betyr lillesøster og ugift jente.

Hva betyr navnet Vårin?

Vårin er et norsk kvinnenavn dannet som en variant av navnet Vår, som har opprinnelse i det norrøne navnet Vár, dannet av várar, «ed», eller vár, som kan bety «vår», «kvinne», eller «sannehet».

Hva betyr navnet Onar?

Onar er eit mannsnamn som går tilbake til det norrøne Ón-arr. I dette toledda namnet tyder forleddet ‘forfader’ og etterleddet ‘krigar’. Onar er ein variant av Annar.

Hva betyr navnet Lejla?

Et jentenavn av arabisk opprinnelse. Lejla var på sitt mest populære i 2001. Betydning: arabisk:natt, mørke.

Hva betyr Anita på spansk?

Anita er en spansk og italiensk diminutiv av kvinnenavnet Anna eller Ana, det vil si «lille Anna». Navnet Anna er avledet av Hannah som har opprinnelse i det hebraiske ordet for «gunst» eller «nåde», channah.

Hva betyr navnet andreja?

Andrea er et kvinnenavn dannet av mannsnavnet Andreas som kommer av det greske andreios, «mandig». Andrea har navnedag 3. juli i Norge, 10. juli i Sverige og 30.

Hva betyr navnet Lovise?

Lovise er en norsk og dansk form av Louise, et opprinnelig fransk kvinnenavn dannet av mannsnavnet Louis, som stammer fra det frankiske Ludvig som igjen kommer fra de gammelhøytyske ordene hlod , «berømmelse», og wig «kamp, krig».

Hva betyr navnet Tallak?

Et guttenavn av norrøn opprinnelse. Tallak var på sitt mest populære i 1903. Betydning: norrøn:våpenleik for Tor.

Hva betyr navnet Hennika?

Hennika er blitt til som kjæleform av navn med Hen- først, særlig Henrikke, Henny/Hennie. Hennie og Henny er opprinnelig engelsk kjæleform av Henrikke og Henriette. Disse navnene er jenteformer av Henrik. Henrik har to ulike betydninger – hjem og mektig, eller inngjerding (hage) og mektig.

Hva betyr navnet Kjell?

Kjell er et gammelt nordisk navn. Navnet har sin opprinnelse i det norrøne ordet ketill, som betyr «kjele» og sannsynligvis også «hjelm» eller kanskje «offerkjele». Den norrøne formen av navnet var Ketill, den gammelsvenske formen var Kætil og den gammeldanske formen var Ketil.

Hva betyr navnet Villemo?

Et jentenavn av nylaget opprinnelse. Villemo var på sitt mest populære i 2009. Betydning: nylaget:’viljesterk’ – Navnet fins i Margit Sandemo’s Isfolket-bøker, og er sannsyngvis laget av henne. Men det fins også som variant av Vilhelmine, Vilhelm: ‘villig kriger’.

Leave a Comment