Er Martin et jentenavn?

Ved inngangen til 2020 var det 8 gutter/menn med dette som første eller eneste fornavn, og 52 hadde Marti som etternavn. I Spania var Marti på 84. plass for gutter født i 2019. I USA var Marti blant de 1000 mest brukte guttenavnene noen år på 1960-tallet, men har vært ute av listen etter 1970.

Hvor mange Martin i Norge?

22077 gutter og 0 jenter har dette navnet. I 2021 var Martin på 62. plass i Topp 681 guttenavn 2021.

Hva betyr navnet Dima?

Et jentenavn av arabisk opprinnelse. Dima var på sitt mest populære i 2010. Betydning: arabisk:regn, regnskyer, livgivende regn – som mannsnavn med annen betydning.

Er Martin et jentenavn? – Related Questions

Hva betyr Jared?

Jared er eit hebraisk mannsnamn som tyder ‘etterkommar’.

Hva betyr navnet Micah?

Micah er engelsk form av det bibelske Mika. Navnet Mika kommer fra hebraisk og betyr hvem er lik Gud?

Hva betyr navnet Mads?

Mats og Mads er henholdsvis svensk og dansk kortform av mannsnavnet Matthias, som er en gresk form av hebraiske mattathia, «gave fra Gud». På norsk brukes begge formene.

Hva betyr navnet Milena?

Milena er et kvinnenavn dannet som en feminin form av mannsnavnet Milan, som har opprinnelse i det slaviske ordet mil, «yndig, kjær». Land hvor Milena (grønt) eller Milana (blått) er mye brukt.

Hva betyr navnet Maida?

Et jentenavn av engelsk opprinnelse. Maida var på sitt mest populære i 2010. Betydning: engelsk:engelsk ord for tjenestejente, på arabisk, flott vakker ærerik.

Hva betyr navnet Mari?

Mari er en nordisk og estisk form av kvinnenavnet Maria som er en gresk variant av det arameiske kvinnenavnet Miriam. Den opprinnelige betydningen er omstridt, de fleste henviser til «den vakre», muligens også «sterk». Mari kan også være en kortform av Mariana.

Hva betyr navnet Malou?

Et jentenavn av thailandsk opprinnelse. Malou var på sitt mest populære i 2008. Betydning: thailandsk:navn på en edelsten.

Hvilket navn betyr modig?

Kjønik ble til i tysk på 1500-tallet, først som Köneche. Det har opphav i Konrad. Konrad kommer fra tysk og er satt sammen av to deler som betyr modig (djerv) og rågiver. Kjønik har blitt til med at Konrad fikk kortformen Kone, som ble til Køne på tysk.

Hva betyr navnet Mino?

Som jentenavn er Mino en variant av persiske Minoo og Minu, som betyr paradis.

Er Indigo jentenavn?

Indigo er litt i bruk som navn for både guter og jenter i Norge. Den 01.01.2021 var det 4 gutter/menn med Indigo som første eller eneste fornavn.

Hva betyr navnet Indigo?

Indigo eller indigoblått er en mørk blåfiolett farge som utvinnes fra planten Indigofera anil. Indigo er det eldste fargestoff man kjenner, og er funnet brukt i bånd hos mumier i Egypt. Naturlig indigo stammer fra Bengal i Øst-India, og navnet betyr «fargen fra India».

Hva betyr navnet mila?

Mila har flere opprinnelser. Det er: en slavisk kortform av navn med leddet mil, «kjær, nådegave». en feminin form av Milo, som er en slavisk kortform av navn med mil, og en gammelhøytysk kortform av navn med leddet mild, «mild».

Hva betyr navnet Emma?

Et jentenavn av gotisk opprinnelse. Ema var på sitt mest populære i 2004. Betydning: gotisk:ivrig, arbeidsom, evt kortform av Emanuel ‘Gud med oss’, dette er en slovensk-slavisk form.

Hva betyr Manon?

Manon er et fransk kvinnenavn som er laget av Marie. Det har i tillegg til Marie betydningen liten, altså lille/vesle Marie.

Leave a Comment