Finnes det hvite føflekker?

Føflekker som mister fargen rundt, kalles halo nevus, og er en føflekk med en hvit sirkel rundt. Det skyldes en immunologisk reaksjon, der immunforsvaret fjerner pigmentceller i kanten av føflekken, forklarer hudlege Ole Martin Rørdam til Lommelegen.

Hvordan ser en ondartet føflekk ut?

Ved melanom i hud vil føflekken ofte: vokse (diameter ofte mer enn 6 mm og/eller den er fremtredende) forandre farge. forandre form, den blir asymmetrisk, får ujevn farge, uskarpe eller uregelmessige avgrensninger.

Hvordan finne ut om det er kreft i en føflekk?

Symptomene kan være en føflekk eller en ny flekk som:
 1. endrer form eller farge (spesielt til svart)
 2. vokser.
 3. klør.
 4. blør eller danner sår​
 5. har asymmetrisk form.
 6. har ujevn farge.
 7. har uklar overgang til normal hud.

Finnes det hvite føflekker? – Related Questions

Hva er en godartet føflekk?

Som hovedregel kan det sies at en føflekk er godartet hvis: Den er under 5-6 millimeter stor. Den rund og symmetrisk i fasongen. Den er velavgrenset.

Hvor ført sprer føflekkreft seg?

Melanom i hud sprer seg vanligvis til hud, underhud, lymfeknuter, lunge, lever, skjelett og hjerne. De første spredningssvulstene kommer oftest i hud eller lymfeknuter, men spredning til lunge, lever og hjerne er de vanligste årsakene til død ved langtkomment malignt melanom.

Kan man se føflekkreft på blodprøver?

Viktig å oppdage tidlig

Blant de som hadde føflekkreft, greide blodprøven å påvise det i 79 prosent av tilfellene, mens blant de friske testpersonene, påviste blodprøven det i 84 prosent av tilfellene. Totalt utgjør det en treffsikkerhet på 81,5 prosent.

Kan man få kreft i små føflekker?

En grei regel kan da være at dersom den er større enn fem millimeter og/eller har svarte partier, skal du kontakte lege. Man kan også få kreft i føflekker som er mindre enn fem milimeter. Ta derfor kontakt med legen dersom du har en føflekk som du føler deg usikker på.

Hvilke føflekker bør man sjekke?

Du bør sjekke om føflekken har en uklar, uregelmessig og utflytende avgrensing mot normal hud. Se etter om føflekken har ujevn farge og spesielt om den er svart eller blåsvart. Føflekker over 5-6 mm er mistenkelige. Vær oppmerksom på om føflekken forandrer form, farge, størrelse eller om den begynner å klø eller blø.

Hvordan se om føflekker er farlige?

Det er viktig å gå til fastlegen hvis:
 1. du får en ny flekk.
 2. en føflekk forandrer form og farge, ved at den. blir større enn før, i tykkelse eller i bredden. endrer form og får ujevne kanter. endrer farge, ofte med brunsvarte partier.
 3. en føflekk klør, blør eller danner et sår som ikke vil gro.

Hvor er det best å sjekke føflekker?

– Ser du endringer i huden eller oppdager nye føflekker bør du oppsøke lege for en grundig gjennomgang. Har du nære slektninger som har hatt hudkreft er det ekstra viktig å følge godt med, og noen velger å sjekke huden hos hudlege fast én gang i året.

Hvor lenge kan man leve med føflekkreft?

Fem år etter at pasienten har fått diagnosen er det nå 90,3 prosent av mennene og 95,2 prosent av kvinnene som fortsatt lever. Dersom sykdommen oppdages før den har spredd seg (Stadium I), lever 95,2 prosent av mennene og 98,4 prosent av kvinnene etter fem år.

Hvor lenge kan man leve med føflekkreft med spredning?

Hos pasienter som har spredning til kun én lymfeknute er 10-årsoverlevelsen nesten 50% etter en lymfeknutedisseksjon. Dersom det er spredning til 2–4 lymfeknuter er prognosen mer alvorlig, og 10-årsoverlevelsen er 20–30 % etter inngrepet.

Hva er forskjellen på hudkreft og føflekkreft?

Klinisk sett er føflekkreft også en type hudkreft, men vi kaller den gjerne føflekkreft fordi det er i føflekker den utvikler seg. Det medisinske navnet er (malignt/ondartet) melanom. Det vi kaller hudkreft kan være både såkalt basalcellekreft og plateepitelkreft. – Den hudkrefttypen flest får er basalcellekreft.

Når bør man sjekke en føflekk?

Dette skal du se etter
 • du får en ny føflekk.
 • en føflekk forandrer form og farge, ved at den. blir større enn før, i tykkelse eller i bredden. endrer form og får ujevne kanter. endrer farge, ofte med brunsvarte partier.
 • en føflekk klør, blør eller danner et sår som ikke vil gro.

Kan kreft se ut som kvise?

Basalcellekreft – basaliom

Forandringen i huden ligner ofte en hudfarget kvise, en blank liten kul eller en knute. Den kan også vise seg som et eksemlignende sår som ikke gror – eller som gror og kommer tilbake igjen.

Kan man få kreft av å tegne på seg selv?

Nei, man får ikke kreft av å tegne på seg selv med tusj og penn. Tusjer kjøpt i Norge skal være trygge. Penner kan nok gi ufarlig irritasjon i huden, men ikke kreft. Sprittusjer derimot, er sterke for huden og kan lett gi irritasjoner som er plagsomme.

Hvordan kjennes hudkreft?

Hvilke symptomer har hudkreft? Sår som ikke gror, som er lettblødende og har skorper som faller av og dannes på nytt eller en nyoppstått fortykkelse/kul i huden kan være tegn på begynnende hudkreft. Noen former kan også vise seg som skjellende rød hud i et begrenset område.

Leave a Comment