Hva betyr Hermine på norsk?

Hermine er den feminine formen av det tyske navnet Hermann som betyr «hærmann», dannet ved å legge til endelsen -ine. Hermine: 1200 kvinner.

Hva betyr navnet Antoinette?

Betydning: fransk:Gud er nådig, av hebr Anna, eller av lat. Antoinette ‘blomstrende, høflig’.

Hva betyr navnet Matilde?

Mathilde er eit kvinnenamn som kjem av gammalhøgtysk Macht-hilt. Forleddet tyder ‘makt’ og etterleddet ‘strid’. Namnet har fleire variantar: Mathilda, Mathilde, Matilda, Matilde.

Hva betyr Hermine på norsk? – Related Questions

Hva betyr navnet Malou?

Et jentenavn av thailandsk opprinnelse. Malou var på sitt mest populære i 2008. Betydning: thailandsk:navn på en edelsten.

Hva betyr Mariana?

Etymologi. Mariana er en feminin form av det romerske mannsnavnet Marianus, som kan være relatert til gudenavnet Mars eller bety «mann». Mariana kan også være en kombinasjon av Maria og Ana. På portugisisk er Mariana er form av Mariamne.

Hvor mange i Norge heter Matilde?

Hvor mange heter Matilde i Norge? 1 442 kvinner har Matilde som første fornavn. Av disse har 1 255 Matilde som eneste fornavn. Ingen eller høyst tre menn heter Matilde i fornavn.

Hva betyr navnet Maira?

Et jentenavn av skotsk opprinnelse. Maira var på sitt mest populære i 2006. Betydning: skotsk:sterk, vakker.

Hvor mange heter Matilda?

468 personer har dette navnet. I 2020 var Matilda på 215. plass i Topp 742 jentenavn 2020.

Hvilket navn betyr modig?

Kjønik ble til i tysk på 1500-tallet, først som Köneche. Det har opphav i Konrad. Konrad kommer fra tysk og er satt sammen av to deler som betyr modig (djerv) og rågiver. Kjønik har blitt til med at Konrad fikk kortformen Kone, som ble til Køne på tysk.

Hva er det rareste navnet i Norge?

Det rareste navnet vi har i Norge er vel Espen Thoresen Hværsaagod Takkskalduha. «Urhines Kendall Icy Eight Special K.» Ja, du hørte riktig. Et barn som er oppkalt etter det ulovlige stoffet ketamin. Det uttales forresten «Your Highness» også.

Hva betyr Ella på norsk?

Betydning: hebraisk:Mest trolig diminutivform av Elisabeth, Guds løfter, – kan også være av Helene ‘lys’ , eller gammeltysk ‘alle, alltid’ eller gammelengelsk ‘alv’ – iallfall øker navnebruken nå, 30 nye i 1998, 205 i 2006 . Ella har navnedag 19. februar. Det er 4357 personer i Norge som har dette navnet.

Hva betyr navnet Lia?

Et jentenavn av gresk opprinnelse. Lia var på sitt mest populære i 2011. Betydning: gresk:kortform av evangelia ‘godt nytt’, brukt i Etiopia, evt variant av Lea.

Hva betyr navnet Ayla?

Ayla er eit tyrkisk kvinnenamn som tyder ‘lysring’, til dømes rundt månen. Ayla kan også vere ein variant av Eila eller av det samiske Aila.

Hva betyr navnet Lilly?

Lilly er eit kvinnenamn som er engelsk kjæleform av Elizabeth. Dessutan kan namnet i engelsk assosierast med blomenamnet lily som tyder ‘lilje’. Namnet har fleire variantar: Lilly, Lili, Lily, Lilli, Lillie.

Hva betyr Alena?

Det betyr en kvinne fra byen Magdala, som betyr stor eller tårn. På russisk er Alena kortform av Aleksandra og Jelena.

Hva betyr navnet Elisa?

Elisa er en kortfrom av kvinnenavnet Elisabet, den greske formen av det hebraiske navnet Elisjeba, dannet av eli, «min Gud», og sjeba, «syv».

Hva betyr Delilah?

Delilah er engelsk form av et navn i Bibelen. Det er hebraisk og betyr tynn, liten. I norske bibler er navneformen Dalila.

Leave a Comment