Hva betyr navnet Ana?

Ana er en variant av kvinnenavnet Anna som er en gresk og latinsk avledning av kvinnenavnet Hannah, som er dannet av det hebraiske ordet for «gunst» eller «nåde», channah.

Hvor gammel er navnet Anna?

Anna
Betydning:«nåde»
Opprinnelse:hebraisk channah
Navnedag:26. juli (Norge)
Navnedag:9. desember (Sverige)

Hva betyr navnet Amna?

Amna er eit arabisk kvinnenamn som tyder ‘tryggleik’.

Hva betyr navnet Ana? – Related Questions

Hva betyr Amina på arabisk?

Betydning: arabisk:prinsesse.

Hva betyr Anita på spansk?

Anita er en spansk og italiensk diminutiv av kvinnenavnet Anna eller Ana, det vil si «lille Anna». Navnet Anna er avledet av Hannah som har opprinnelse i det hebraiske ordet for «gunst» eller «nåde», channah.

Hvor kommer navnet Ane fra?

Ane er en kortform av kvinnenavnene Anne eller Anna som er avledet av Hannah. Det kommer fra det hebraiske ordet for «gunst» eller «nåde», channah.

Hva betyr navnet Amar?

Artikkelstart. Amar er eit mannsnamn. Det er ein variant av det arabiske Ammar som tyder ‘from’. Namnet har fleire variantar: Amar, Ammar.

Hva betyr navnet Amilia?

Et jentenavn av gotisk opprinnelse. Amilia var på sitt mest populære i 2009. Betydning: gotisk:dyktig, arbeidsom, vennlig.

Hva betyr navnet Moa?

Et jentenavn av svensk opprinnelse. Moa var på sitt mest populære i 2005. Betydning: svensk:trolig kortform av Monica, ‘rådgiver’ eller ‘eneboer’, evt et ord for ‘mor’ – over 200 i N har Moa som etternavn – men 13.400 kvinner i Sverige heter Moa !.

Hva betyr Mirella?

Artikkelstart. Mirella er eit italiensk kvinnenamn som lengst bak har opphav i det latinske verbet mirari som tyder ‘beundre’.

Hva betyr navnet May?

May er opphavlig engelsk kjæleform av Mary, som er engelsk form av Maria. Maria er et bibelsk navn og kan bety elsket, stor og sterk, sjøens stjerne , opprører eller dråpe fra havet – alt etter hvordan man tolker navnets opphav.

Hva betyr navnet Evy?

Evy, og varianten Evie, er opphavlig engelsk (og amerikansk) kjæleform av Eve. Eve er formen for Eva i engelske bibler og i vanlig engelsk bruk. Eva/Eve er navnet på den første kvinnen i Bibelen. Betydningen er levende eller som har liv.

Hva betyr Eliane?

et hebraisk navn som betyr «min gud har svart». en feminin form av Elias, en latinsk form av det hebraiske Elija, som betyr «Jahve er (min) gud» en variant av Elin og andre navn med opprinnelse i Helene, som betyr «lys» eller «lysbærer».

Hva betyr Hilda?

Hilda er en variant av kvinnenavnet Hild, som har opphav i det norrøne ordet hildr eller det gammelhøytyske hiltja som begge betyr «kamp».

Hva betyr Elli?

Et jentenavn av norrøn opprinnelse. Elli var på sitt mest populære i 1948. Betydning: norrøn:Elle(Elli) var i norrøn mytologi Utgård-Lokes fostermor, betyr der ‘alder’ Tor må slåss med Elli i Utgard , kan bety ‘alder’ el ‘ild’, – kan også være av Helene ‘lys’.

Hva betyr ordet tess?

Et jentenavn av engelsk opprinnelse. Tess var på sitt mest populære i 2004. Betydning: engelsk:sommer, innhøsting, ‘verd å ta vare på’.

Hva betyr snøring?

Uttrykket “har ikke snøringbetyr omtrent det samme som “har ikke peiling”. “Snøring” henspiller på “snor” eller det å “snøre”.

Leave a Comment