Hva betyr navnet Arthur?

Arthur er eit mannsnamn. Det er omdiskutert kva namnet tyder. Det kan komme av det keltiske artos som tyder ‘bjørn’, men kan også ha oppstått av det romerske slektsnamnet Artorius. Namnet har fleire variantar: Arthur, Artur.

Hvor mange heter Arthur?

1523 personer har dette navnet. I 2018 var ikke Arthur/Artur blant de mest populære navnene gitt til gutter. Arthur var ikke i topp 50 for guttenavn i 2017 eller 2016.

Hvor kommer navnet Synne fra?

Synne er en opprinnelig norsk kortform av kvinnenavnet Sunniva, som er en latinisert form av det gammelengelske navnet Sunngifu, som var dannet av sunn, «sol», og gifu, «gave».

Hva betyr navnet Arthur? – Related Questions

Er Bergljot et navn?

Bergljot er et kvinnenavn med opprinnelse i norrøne bjǫrg, «hjelp, redning», eller bjarga, «å redde», og ljótr, som kan bety «lys, skinnende» eller «stygg». Bergljót er en norrøn, islandsk og færøysk form av navnet. Bergljot: 482 kvinner.

Hva er det populæreste navnet?

plass, jenter: Nora, Emma, Sofie, Olivia, Ella, Sofia, Maja, Leah, Frida, Ingrid. 1. – 10. plass, gutter: Noah, Oskar, Oliver, Lucas, Isak, Aksel, Emil, Filip, Jakob, William.

Hvor mange i Norge heter Synne?

Betydning: norrøn:sol-gave. Synne har navnedag 8. juli. Det er 3846 personer i Norge som har dette navnet.

Hvilket land kommer navnet Per fra?

Per er en nordisk form av mannsnavnet Peter, som har opprinnelse er det greske ordet petros, «stein» eller «klippe», «trygg grunn». Formen Per har opprinnelse som kortform av den gamle svenske formen av Peter, Pädher. Peder er en dansk form av Pädher, og ble senere også utbredt i Norge og Sverige.

Hva betyr van i navn?

Van er en preposisjon brukt i nederlandske navn for å betegne hvor en person stammer fra; er i motsetning til tysk von ingen adelsbetegnelse.

Hvor kommer navnet Synnøve fra?

Synnøve er eit kvinnenamn som kjem av norrønt Sunnifa med opphav i gammalengelsk Sunn-gifu. Forleddet tyder ‘sol’ og etterleddet ‘gåve’. Namnet har fleire variantar: Sønneva, Synnøve, Synniva, Sønneve, Synva, Synnøv, Synneva, Sønnøve, Synøve, Synnøva, Synneve.

Hva betyr navnet Ketil?

Kjetil er eit mannsnamn som kjem av norrønt Ketill. Namnet tyder ‘hjelm; offerkjele’. Det norrøne ordet ketill går tilbake til latin catillus med tydinga ‘kjele’. Opphavleg har Kjetil truleg vore eit tilnamn.

Hva betyr navnet Arnljot?

Arnljot er eit mannsnamn som går tilbake til det norrøne Arn-ljótr. I dette toledda namnet tyder forleddet ‘ørn’ og etterleddet kanskje ‘lys’. Namnedag er 1. desember.

Hva betyr navne Svein?

Svein er eit mannsnamn som kjem av norrønt Sveinn. Det er laga til ordet sveinn i norrønt som tyder ‘ung mann’ (jamfør læresvein). Namnet har fleire variantar: Svend, Svenn, Svein, Sven.

Hva betyr navnet Lejla?

Et jentenavn av arabisk opprinnelse. Lejla var på sitt mest populære i 2001. Betydning: arabisk:natt, mørke.

Hva betyr navnet Kjell?

Kjell er et gammelt nordisk navn. Navnet har sin opprinnelse i det norrøne ordet ketill, som betyr «kjele» og sannsynligvis også «hjelm» eller kanskje «offerkjele». Den norrøne formen av navnet var Ketill, den gammelsvenske formen var Kætil og den gammeldanske formen var Ketil.

Hva betyr navnet Sigurd?

Sigurd er eit mannsnamn som går tilbake til det norrøne Sig-urðr. I dette toledda namnet tyder forleddet ‘siger’ og etterleddet ‘vaktar’. Sigurd har same tyding som Sigvard (med tysk opphav). Namnet har fleire variantar: Sigurd, Sjur, Sjurd, Sigur.

Hva betyr navnet Ragnar?

Ragnar er eit mannsnamn som går tilbake til det norrøne Ragn-arr. I dette toledda namnet tyder forleddet ‘råd, avgjerd’ og etterleddet ‘krigar’.

Hva betyr Anita på spansk?

Anita er en spansk og italiensk diminutiv av kvinnenavnet Anna eller Ana, det vil si «lille Anna». Navnet Anna er avledet av Hannah som har opprinnelse i det hebraiske ordet for «gunst» eller «nåde», channah.

Leave a Comment