Hva betyr navnet Cathinka?

Et jentenavn av gresk opprinnelse. Cathinka var på sitt mest populære i 1980. Betydning: gresk:renset, ren.

Hvor mange heter Ann Karin?

542 kvinner har AnnKarin som første fornavn. Av disse har 536 AnnKarin som eneste fornavn. Ingen eller høyst tre menn heter AnnKarin i fornavn. 100% av alle som heter AnnKarin i fornavn er jenter.

Hva betyr navnet Kaisa?

Etymologi. Kajsa er opprinnelig en svensk kjæleform av Karin, som har flere opprinnelser. Det er en nyere form av Kadhrin, en gammelsvensk form av det greske navnet Katarina, som er dannet av katharos, «renset, ren».

Hva betyr navnet Cathinka? – Related Questions

Hva betyr Aysha?

Et jentenavn av arabisk opprinnelse. Aysha var på sitt mest populære i 2009. Betydning: arabisk:liv, livlig, levende, navn etter Muhammeds favoritthustru Aisha.

Hva betyr Zaid?

Et guttenavn av arabisk opprinnelse. Zaid var på sitt mest populære i 2006. Betydning: arabisk:betyr forøkelse, har blitt til: heldig, lykkelig, framgangsrik.

Hvor kommer navnet Kaisa fra?

Kaisa, og Kajsa på svensk, er opphavlig svensk kjæleform av Karin. Noen få heter også Kaysa. Karin er vanlig gammel svensk form av Katarina, der vi i Norge mest har brukt Kari, og det har vært Karen på dansk. Katarina kommer fra gresk.

Hva betyr navnet Kaja?

Kaja eller Kaia er en kjæleform av ulike varianter av kvinnenavnet Katarina og kommer opprinnelig fra det greske Aikaterine. Betydningen er noe usikker og kan bety «navneinnvielse» eller «begge to». Romerne endret betydningen til at navnet stammet fra det greske ordet katharos som betyr «ren».

Hva betyr navnet Synne?

Synne er en opprinnelig norsk kortform av kvinnenavnet Sunniva, som er en latinisert form av det gammelengelske navnet Sunngifu, som var dannet av sunn, «sol», og gifu, «gave».

Hva betyr navnet Christer?

Krister er eit mannsnamn som er nordisk form av Kristian med opphav i det latinske Christianus og det greske Christianos med tydinga ‘som høyrer Kristus til; kristen’. Namnet har fleire variantar: Christer, Crister, Krister.

Hva betyr Erik?

Erik er eit mannsnamn som går tilbake til det norrøne Ei-ríkr. I dette toledda namnet tyder forleddet ‘aleine; eineståande’ og etterleddet ‘mektig; herskar’. Namnet har fleire variantar: Erick, Eirik, Erik, Eric, Erich.

Hva betyr navnet mila?

Mila har flere opprinnelser. Det er: en slavisk kortform av navn med leddet mil, «kjær, nådegave». en feminin form av Milo, som er en slavisk kortform av navn med mil, og en gammelhøytysk kortform av navn med leddet mild, «mild».

Hva betyr navnet Lejla?

Et jentenavn av arabisk opprinnelse. Lejla var på sitt mest populære i 2001. Betydning: arabisk:natt, mørke.

Hva betyr navnet Lovise?

Lovise er en norsk og dansk form av Louise, et opprinnelig fransk kvinnenavn dannet av mannsnavnet Louis, som stammer fra det frankiske Ludvig som igjen kommer fra de gammelhøytyske ordene hlod , «berømmelse», og wig «kamp, krig».

Hva betyr navnet Leyla?

Artikkelstart. Leyla er eit arabisk kvinnenamn som tyder ‘natt’ (sjå også Laila). Namnet har fleire variantar: Lejla, Leyla, Leila.

Hvor sjeldent er navnet ditt?

Lurer du på hvor vanlig ditt navn er, kan du sjekke det raskt og enkelt på SSB sine nettsider. Her skriver du inn for- eller etternavnet ditt og trykker enter. Søker man for eksempel på et veldig vanlig guttenavn som Jonas, kan man se at det er over 14 000 menn som har dette som fornavn.

Hva er ulovlige navn?

Disse navnene er ikke lov

Det som ikke er mulig å bruke er for eksempel banneord, titler (som Konge eller Prinsesse), medisin- og sykdomsnavn, eller fornavn som etternavn og etternavn som fornavn. Man kan sammenfatte det på en veldig enkel måte: Det er ikke lov med navn som kan gi negative assosiasjoner.

Hva er verdens populæreste navn?

Muhammad og varianter av dette, er sannsynligvis det mest brukte fornavnet i verden. Det er estimert at omtrent 15 millioner mennesker har dette navnet.

Leave a Comment