Hva betyr navnet Gry?

Navnet Gry er hentet fra ordet gry. Det betyr at dagen begynner (begynnelsen av dagen) og blir helst brukt i ord som morgengry og daggry.

Ka navn?

Et jentenavn av vietnamesisk opprinnelse. Ka var på sitt mest populære i 1990. Betydning: vietnamesisk:’sjel, ånd’. Et guttenavn av vietnamesisk opprinnelse.

Hva betyr navnet Wilde?

Et jentenavn av norsk opprinnelse. Wilde var på sitt mest populære i 1994. Betydning: norsk:viljesterk, evt kortform av Alvilde: alver i kamp.

Hva betyr navnet Gry? – Related Questions

Hva betyr navnet Lejla?

Et jentenavn av arabisk opprinnelse. Lejla var på sitt mest populære i 2001. Betydning: arabisk:natt, mørke.

Hva betyr navnet Erle?

Erle er en opprinnelig tysk variant form av kvinnenavnet Erla, en feminin form av mannsnavnet Jarl, som har opprinnelse i norrøne jarl eller gammelhøytyske erl, som begge betyr «adelsmann, jarl».

Hva betyr von i navn?

Von inngår i adelsnavn og kan betegne stedet slekten opprinnelig stammet fra. Det var ikke alltid en sammenheng mellom von og adelskap. I middelalderen kunne von også referere til stedet man kom fra, uten at man var av adelig slekt. Dette gjelder både for Tyskland og Østerrike, men praksisen varierer alt etter område.

Hvorfor gir man stormer navn?

Hensikten med navnsettingen er å lette kommunikasjonen mellom myndigheter og meteorolog, slik at ikke misforståelser oppstår. Det skal alltid være klart og tydelig hvilken værhendelse det snakkes om.

Hvor kommer navnet Vilja fra?

Vilja er et opprinnelig finsk kvinnenavn som betyr «rikdom». Ordet vilja betyr også «korn» på finsk og «vilje» på svensk.

Hva betyr navnet Vilda?

Wilda, og Vilda, er variant av Vilde. Det er kortform og opphavlig kjæleform av det gamle nordiske navnet Alvilde og den mer fullstendige formen Alvhilde. Alvhilde er satt sammen av Alv (overnaturlig vesen i gammel overtro, samme som Hulder) og hilde, som betyr kamp og strid.

Hva betyr edel navn?

Edel er eit kvinnenamn som er kortform av samansette tyske namn på Edel-, til dømes Edelgard. Namnet Edel tyder ‘edel (av slekt)’.

Hva betyr navnet Cathinka?

Et jentenavn av gresk opprinnelse. Cathinka var på sitt mest populære i 1980. Betydning: gresk:renset, ren.

Hva betyr navnet Hildur?

Hildur er en islandsk variant av kvinnenavnet Hild, som har opprinnelse i det norrøne navnet Hildr og kan komme av det norrøne ordet hildr eller det gammelhøytyske ordet hiltja som begge betyr «kamp». Hildur: 987 kvinner.

Hva betyr navnet Bengt?

Bengt er eit mannsnamn som er samantrekt svensk form av Benedikt. Namnet går tilbake til det latinske Benedictus som er laga til adjektivet benedictus med tydinga ‘den velsigna’. Namnedag er 21. mars.

Hva betyr navnet Eva?

Eva går tilbake til eit hebraisk kvinnenamn laga til ordet chavva som tyder ‘levande’. Namnet har fleire variantar: Eva, Ewa. Namnedag er 24. desember.

Hva betyr navnet Janne?

Janne er et norsk og dansk kvinnenavn dannet som en kortform av Johanne, den danske og norske formen av Johanna, som har opprinnelse i greske Ioannes og hebraiske Jochanan, «Gud er nådig».

Hva betyr Anita på spansk?

Anita er en spansk og italiensk diminutiv av kvinnenavnet Anna eller Ana, det vil si «lille Anna». Navnet Anna er avledet av Hannah som har opprinnelse i det hebraiske ordet for «gunst» eller «nåde», channah.

Hva betyr Mirella?

Artikkelstart. Mirella er eit italiensk kvinnenamn som lengst bak har opphav i det latinske verbet mirari som tyder ‘beundre’.

Leave a Comment