Hva betyr navnet Julie Wikipedia?

Julie er en norsk, dansk, fransk og senere engelsk form av Julia, som er en feminin form av Julius. Navnet stammer fra den romerske slekten Julius der kvinnene i alle grener av familien ble kalt Julia.

Når er navnedagen til Julie?

I USA var Julie et populært navn i 1960- og 1970-årene. USA. Julie har norsk navnedag 12. april.

Hva betyr navnet Julia?

Julia er en feminin form av navnet Julius som var et latinsk slektsnavn. Navnet kan ha opprinnelse i det greske ordet ioulos som betyr «dunskjeggete». Det kan også være avledet av gudenavnet Jupiter som betyr «himmelfar».

Hva betyr navnet Julie Wikipedia? – Related Questions

Hva betyr navnet Talia?

Den vanligste forklaringen er at Talia, og Thalia, er latinsk form av det greske Thaleia. Thaliea var gudinne for komedien (litterær sjanger) i gammel gresk religion. Navnet betyr blomstrende.

Hva betyr Lorena?

Et jentenavn av tysk opprinnelse. Lorena var på sitt mest populære i 2003. Betydning: tysk:laurbærkrans.

Er Julia et norsk navn?

Et jentenavn av latin opprinnelse. Julia var på sitt mest populære i 2012 og er for tiden på 40. plass på listen over jentenavn i Norge.

Hvor kommer Julia fra?

Julian er en kortform av det romerske mannsnavnet Julianus, som igjen er avledet av Julius. Navnet har opprinnelse i det latinske ordet iovilius, «dedikert til guden Jove». Navnet har i nyere tid også fått betydningen «(født i) juli».

Hva betyr navnet Jann?

Jann er opprinnelig brukt som form av Jan på frisisk (nord i Nederland) og nordtysk. Jan er en nederlandsk, tysk og polsk variant av Johannes. Johannes er kjent fra Bibelen, har hebraisk bakgrunn og betyr Gud er nådig (nådig betyr å tilgi).

Hva betyr navnet Gina?

Betydning: latin:dronning, (av Regina), – evt av Georgina – jorddyrker, hage. Gina har navnedag 30. april. Det er 1656 personer i Norge som har dette navnet.

Hva betyr Eliane?

et hebraisk navn som betyr «min gud har svart». en feminin form av Elias, en latinsk form av det hebraiske Elija, som betyr «Jahve er (min) gud» en variant av Elin og andre navn med opprinnelse i Helene, som betyr «lys» eller «lysbærer».

Hva betyr navnet Malou?

Et jentenavn av thailandsk opprinnelse. Malou var på sitt mest populære i 2008. Betydning: thailandsk:navn på en edelsten.

Hva betyr Alana?

Et jentenavn av irsk opprinnelse. Alana var på sitt mest populære i 2010. Betydning: irsk:kjær.

Hvor kommer navnet Lana fra?

Lana er blant annet kortform av slaviske navn som ender på –lana, som Svetlana, som betyr lys. Lana er også brukt på engelsk, som kortform av Alana, som er jentevariant av guttenavnet Alan (og Allan) som har keltisk bakgrunn og betyr klippe/berg.

Hva betyr navnet Lavin?

Et jentenavn av italiensk opprinnelse. Lavin var på sitt mest populære i 2007. Betydning: italiensk:fra lat ‘renhet’ – Lavinia var i sagnet opphavet til det romerske folk, datter av Kong Latinus, gift med Aeneas, betydn av navnet ukj.

Hvor mange heter Ayla?

Så populært er Ayla:

390 personer har dette navnet. I 2021 var Ayla på 182. plass i Topp 710 jentenavn 2021. I 2020 var Ayla på 186.

Hva betyr navnet Liam?

Liam betyr viljen så sterk som en hjelm

Liam er opprinnelig en irsk keltisk kortform av William, som er dannet av navneleddene wil, «vilje» eller «ønske», og helm, «hjelm». Liam har vært et populært guttenavn i England siden 1990-årene, og nå også i Norge.

Hva betyr navnet Ayla?

Ayla er eit tyrkisk kvinnenamn som tyder ‘lysring’, til dømes rundt månen. Ayla kan også vere ein variant av Eila eller av det samiske Aila.

Leave a Comment