Hva betyr navnet Silje?

Silje er et nordisk kvinnenavn dannet som en kortform av Cecilie, som har romersk opprinnelse og betyr «blind». Navnet er vanlig i Norge og noe brukt i Danmark og Sverige. Silje: 15555 kvinner.

Når er Silje navnedag?

Silje Cilje er eit kvinnenamn som er kortform av Cecilie. Namnet har fleire variantar: Silja, Silje, Cilje. Namnedag er 22. november.

Ka navn?

Et jentenavn av vietnamesisk opprinnelse. Ka var på sitt mest populære i 1990. Betydning: vietnamesisk:’sjel, ånd’. Et guttenavn av vietnamesisk opprinnelse.

Hva betyr navnet Silje? – Related Questions

Hva betyr navnet kaia?

Kaja eller Kaia er en kjæleform av ulike varianter av kvinnenavnet Katarina og kommer opprinnelig fra det greske Aikaterine. Betydningen er noe usikker og kan bety «navneinnvielse» eller «begge to». Romerne endret betydningen til at navnet stammet fra det greske ordet katharos som betyr «ren».

Ka betyr Noah?

Noah er et mannsnavn med opprinnelse i hebraiske noach, «hvil, være stille». Ifølge den religiøse skriften Første Mosebok i Bibelen bygger sagnskikkelsen Noah en ark for å redde seg, familien og to av hver dyreart unna syndefloden, Guds store flom for å utslette alt annet liv på jorda.

Hva betyr navnet Kay?

Kai og den engelske varianten Kay for gutter kommer fra det gamle latinske navnet Gaius og Cajus. Betydningen er usikker, men mest sannsynlig glad og lykkelig. Navnet Cajus, også i formen Kajus, har vært litt brukt i Norge.

Hvor kommer navnet Kaisa fra?

Kaisa, og Kajsa på svensk, er opphavlig svensk kjæleform av Karin. Noen få heter også Kaysa. Karin er vanlig gammel svensk form av Katarina, der vi i Norge mest har brukt Kari, og det har vært Karen på dansk. Katarina kommer fra gresk.

Hvor kommer navnet Kari fra?

Kari en kortform av kvinnenavnet Katarina som kommer av det greske navnet Aikaterine som har en usikker opprinnelse. Senere ble navnet knyttet til det greske ordet katharós som betyr «ren».

Hva betyr navnet Kim?

Som mannsnavn er Kim en kortform av Joakim, som er utledet av en sammentrekning av de hebraiske navnene Jehoiachin som betyr «Herren har fastslått», og Jehoiakim som betyr «Herren har oppreist». Kim kan også være en korform av det keltiske navnet Kimball som betyr «krigsherre».

Hva betyr Katia?

Etymologi. Katja er en slovensk, tysk og nordisk form av det russiske navnet Katja (kyrillisk: Катя), som er en kjæleform av Jekaterina (Екатерина), den russisk formen av greske Aikaterine. Navnet har usikker opprinnelse og betydning, men har i nyere tid blitt assosiert med gresk katharos (καθαρος), «ren».

Hva betyr navnet Lill?

dannet av norrøne lítill, «liten». en kortform av navn på Lil-, som Lillian, Lillemor, Lilja, o.l. en kjæleform av Elisabet.

Hva betyr navnet Kora?

Et jentenavn av gresk opprinnelse. Kora var på sitt mest populære i 1904. Betydning: gresk:jomfru.

Hva betyr ordet Alba?

Alba er et kvinnenavn dannet av det spanske og italienske ordet alba som betyr «morgengry».

Hva betyr Kalina?

Kalina er et jentenavn som kan ha blitt til på flere måter. Det kan være laget av det greske ordet kalós som betyr vakker. En annen forklaring er at det kommer fra det polske ordet kalina brukt om en busk med blomster i hvite kuler. Norsk navn på busken er snøballbusk.

Hva betyr navnet mila?

Mila har flere opprinnelser. Det er: en slavisk kortform av navn med leddet mil, «kjær, nådegave». en feminin form av Milo, som er en slavisk kortform av navn med mil, og en gammelhøytysk kortform av navn med leddet mild, «mild».

Hva betyr navnet Malia?

Malia er kortform av Amalia, og kan også være laget av Mali. Amalia og Amalie har blitt til i Tyskland fra en del av tyske navn som begynte på Amal- (Amalberga, Amalgund, Amalgard). Amal betyr travel, flittig.

Hva betyr navnet Mara?

Det kan bety «elsket», «opprørsk», «bitter» eller «vakker». dannet av det hebraiske navnet Mara (מָרָא), som betyr «bitter». Navnet er brukt i Bibelen.

Leave a Comment