Hva er det mest populære navnet i Spania?

Hugo og Lucia toppet navnestatistikken i Spania i 2020 – igjen. Mateo gjorde et byks fra fjerde til andreplass for guttene, og Emma falt i popularitet.

Hvorfor har spanjoler to etternavn?

Du vet kanskje at spanjoler flest har dobbelt etternavn, ett fra far og ett fra mor. Det vil si, de arver det første av mors og fars to etternavn. I regelen er det mors navn som står sist av de to.

Hva betyr navnet Linda på spansk?

Navneleddet lind kan bety «svak, myk, bøyelig, mild», «lind» eller «skjold/spyd av lind». Den urgermanske formen av navneleddet var linþia. Linda kan også være basert på det spanske ordet linda som betyr «vakker».

Hva er det mest populære navnet i Spania? – Related Questions

Hva betyr Valeria?

Valeria er eit kvinnenamn som går tilbake til det romerske slektsnamnet Valer-ius/-ia som er laga til verbet valere som tyder ‘vere sterk’.

Hva betyr Lorena?

Et jentenavn av tysk opprinnelse. Lorena var på sitt mest populære i 2003. Betydning: tysk:laurbærkrans.

Hvor mange heter Linda?

15197 personer har dette navnet. I 2020 var Linda på 407. plass i Topp 742 jentenavn 2020. I 2020 var Linda på 825.

Hvor mange i Norge heter Linda?

Hvor mange heter Linda i Norge? 15 028 kvinner har Linda som første fornavn. Av disse har 9 163 Linda som eneste fornavn. Ingen eller høyst tre menn heter Linda i fornavn.

Hva betyr Linas?

Betydning: litauisk: ‘lin, linblomst’. Det er 288 personer i Norge som har dette navnet.

Ka betyr Leah?

Et jentenavn av hebraisk opprinnelse. Leah var på sitt mest populære i 2008 og er for tiden på 17. plass på listen over jentenavn i Norge. Betydning: hebraisk:trett,matt, – mange andre betydninger har vært lansert, (nær, ivrig, villku, eng) men ekspertene holder på denne – sterkt økende bruk, sammen med Lea.

Hva betyr Lilliana?

Lillian er et kvinnenavn med opprinnelse i det latinske ordet lilium som betyr «lilje».

Hva betyr navnet kaia?

Kaja eller Kaia er en kjæleform av ulike varianter av kvinnenavnet Katarina og kommer opprinnelig fra det greske Aikaterine. Betydningen er noe usikker og kan bety «navneinnvielse» eller «begge to». Romerne endret betydningen til at navnet stammet fra det greske ordet katharos som betyr «ren».

Hva betyr navnet Ayla?

Ayla er eit tyrkisk kvinnenamn som tyder ‘lysring’, til dømes rundt månen. Ayla kan også vere ein variant av Eila eller av det samiske Aila.

Hva betyr navnet Livia?

Et jentenavn av latin opprinnelse. Livia var på sitt mest populære i 2011. Betydning: latin:oliven.

Hva betyr navnet Elisa?

Elisa er en kortfrom av kvinnenavnet Elisabet, den greske formen av det hebraiske navnet Elisjeba, dannet av eli, «min Gud», og sjeba, «syv».

Hva betyr navnet Luna?

Betydning: latin:’måne’ – månegudinnen i romersk mytologi (over 20 etternavn). Det er 682 personer i Norge som har dette navnet.

Hvilke navn betyr sol?

Sommerlige navn for jenter

– Man kan velge navn som Solveig, Solborg, Soline og Solvår. I tillegg har vi navnet Sunniva fra gammelengelsk. Dette navnet betyr sol og gave, sier han. For små gutter kan man finne navn som Solbjørn, Solan, Sole og Soleiv.

Hva betyr Mirella?

Artikkelstart. Mirella er eit italiensk kvinnenamn som lengst bak har opphav i det latinske verbet mirari som tyder ‘beundre’.

Hva betyr navnet Malou?

Et jentenavn av thailandsk opprinnelse. Malou var på sitt mest populære i 2008. Betydning: thailandsk:navn på en edelsten.

Hva betyr Malia?

Du må være pålogget for å lagre favorittnavn. Malia er kortform av Amalia, og kan også være laget av Mali. Amalia og Amalie har blitt til i Tyskland fra en del av tyske navn som begynte på Amal- (Amalberga, Amalgund, Amalgard). Amal betyr travel, flittig.

Leave a Comment