Hva er det rareste navnet i Norge?

Det rareste navnet vi har i Norge er vel Espen Thoresen Hværsaagod Takkskalduha. «Urhines Kendall Icy Eight Special K.» Ja, du hørte riktig. Et barn som er oppkalt etter det ulovlige stoffet ketamin. Det uttales forresten «Your Highness» også.

Hva er det mest populære navnet i 2022?

Klart flest heter Anne, med 70 752 stykker. Inger er det 30 530 jenter/kvinner som heter, og 25 139 ved navn Kari. Alle tre er navn som har vært populære over lang tid, og som også var populære da flere samlet seg om toppnavnene enn det som er vanlig nå.

Hvilket navn betyr kriger?

Einar er et opprinnelig norrønt mannsnavn som er sammensatt av to ledd som betyr «én» eller «alene» og «kriger». Navnet er svært vanlig på Island. Navnet er vanlig i Norge.

Hva er det rareste navnet i Norge? – Related Questions

Hvilket navn betyr stjerne?

Stella betyr stjerne på latin og har et oppsving i popularitet på 2000-tallet her i Norge, hvor vi finner 1253 kvinner med dette navnet, enten som eneste fornavn, eller i kombinasjon med et annet.

Hvilke navn betyr sol?

Sol har to ulike opphav som jentenavn, med betydningen hus (sal) på norsk og sol på spansk. I Norge var Sol først kjæleform og kortform av nordiske navn fra middelalderen og med Sol som første del. Det er mest fra Solveig. I Solveig kommer første delen fra ordet sal, som ble brukt om hus.

Hva betyr navnet Ingve?

Ingve er et mannsnavn med opprinnelse i norrøne ing, og germanske ingwaz, «forfar». Yngvi var en norrøn form av navnet. Ingve: 349 menn.

Hva betyr navnet Runar?

Runar er et mannsnavn med flere mulige opprinnelser. Det kan være: dannet av de norrøne ordene rún, «hemmelig kunnskap», og harjaR, «kriger, hær». en nordisk form av et keltisk navn som betyr «elsket mann»

Hva betyr navnet Hjalmar?

Hjalmar er eit mannsnamn som kjem av norrønt Hjalmarr. Forleddet Hjalm- tyder ‘hjelm’. Etterleddet er enten -arr som tyder ‘krigar’ eller -marr som tyder ‘berømt’. Den siste tolkinga føresett eit opphavleg Hjalm-marr i norrønt.

Hva betyr navnet Geir?

Geir er eit mannsnamn som kjem av det norrøne Geirr med tydinga ‘spyd’. Namnet har fleire variantar: Geirr, Geir. Namnedag er 30. mai.

Hva betyr navnet Hildur?

Hildur er en islandsk variant av kvinnenavnet Hild, som har opprinnelse i det norrøne navnet Hildr og kan komme av det norrøne ordet hildr eller det gammelhøytyske ordet hiltja som begge betyr «kamp». Hildur: 987 kvinner.

Hva betyr navne Svein?

Svein er eit mannsnamn som kjem av norrønt Sveinn. Det er laga til ordet sveinn i norrønt som tyder ‘ung mann’ (jamfør læresvein). Namnet har fleire variantar: Svend, Svenn, Svein, Sven.

Hva betyr navnet Ivar?

Ivar er eit mannsnamn som kjem av det norrøne Ívarr. Namnet er omdiskutert. Det kan vere ein variant av Ingvar, men det kan også tolkast som Iv-ar der forleddet tyder ‘barlind’ (jamfør norrønt ýr) og etterleddet ‘krigar; spyd’. Namnet har fleire variantar: Iver, Ivar.

Hva betyr navnet Ragnar?

Ragnar er eit mannsnamn som går tilbake til det norrøne Ragn-arr. I dette toledda namnet tyder forleddet ‘råd, avgjerd’ og etterleddet ‘krigar’.

Hva betyr navnet Sigrun?

Sigrun er et kvinnenavn dannet av de norrøne navneleddene sigr, «seier», og rún, «hemmelighet». Sigrún var en norrøn variant av navnet.

Hva betyr navnet Harald?

Harald er et nordisk og tysk mannsnavn med norrøn og urnordisk opprinnelse. De to navneleddene betyr «hær» og «hersker».

Hva betyr til helga?

Helga er et kvinnenavn dannet av mannsnavnet Helge, som er dannet av det norrøne ordet heilagr som betyr «hellig».

Hva betyr navnet Alfred?

Betydning: keltisk:lysende alv+rådgiver = ‘overnaturlig god rådgiver’ – antallet viser en liten stigning nå, mest brukt for over 100 år siden i Norge. Alfred har navnedag 3. januar. Det er 1894 personer i Norge som har dette navnet.

Hva betyr navnet Levin?

Levin er eit nedertysk mannsnamn med same opphav som det tyske Lieb-vin. Forleddet tyder ‘kjær’ og etterleddet ‘venn’. Levin er også eit slektsnamn.

Hva betyr navnet Leni?

Leni var på sitt mest populære i 2014 og er for tiden på 723. plass på listen over jentenavn i Norge. Betydning: tysk:lys, eller latin: vennlig. Det er 262 personer i Norge som har dette navnet.

Leave a Comment