Hva er entré på engelsk?

entrance {subst.}

Hvordan skriver man snø på engelsk?

snø på engelsk
  1. snø snow.
  2. snø snowfall.

Hvordan skriver man tretten på engelsk?

tretten {tallord}

thirteen {tall.}

Hva er entré på engelsk? – Related Questions

Hvordan sier man 3 på engelsk?

Tallord på engelsk
TallGrunntallOrdenstall
3threethird
4fourfourth
5fivefifth
6sixsixth

Hvordan bli flink i engelsk?

Seks tips for å bli bedre i engelsk
  1. Les og skriv så mye du kan.
  2. Lær gjennom film, youtube eller spill.
  3. Les høyt, og bruk språket.
  4. Lær deg nye ord – og bruk ordbok.
  5. Følg med og vær aktiv i engelsktimene.
  6. Språkhjelp på nettet.

Hvordan skriver man skjelett på engelsk?

skjelett {intetkjønn}

skeleton {subst.}

Hvordan skriver man abonnement på engelsk?

abonnement {intetkjønn}

subscription {subst.}

Hvordan skriver man fantastisk på engelsk?

fantastic {adj.}

Hvordan skriver man hvilken på engelsk?

which {pron.}

Når bruker man the i engelsk?

Bruk the i setninger eller leddsetninger hvor du definerer eller indentifiserer en spesifikk person eller objekt.

Hva er tall på engelsk?

number {subst.}

Hva betyr Encanto?

Oversettelse av “encanto” til Norsk:

fortryllelse. trolldom.

Hva betyr å gnelle?

Å grynne = Å vasse gjennom sneen. Å gnelle = Å hyle/rope veldig høyt.

Hva betyr gusta?

Gustar blir gjerne oversatt med verbet like, hvor subjektet er personen som liker (blir behaget) og objektet er tingen som blir likt (behager). Dette er omvendt ved verbet gustar; subjektet er tingen som blir likt (behager), mens objektet er personen som liker (blir behaget). Me gusta la canción.

Hva betyr også?

Også er et selvstendig ord med egen oppføring i ordbøkene. Det betyr ‘i tillegg’, ’til og med’. Uttalen er normalt /åsså/, med trykk på første stavelse (altså og).

Hva betyr Å i sava?

Sava – Kraftsalve. Sebe – Såpe, eller CB øl – se an konteksten! Segen – Sliten, søvnig.

Leave a Comment