Hva er Inger Hagerup mest kjent for?

Inger Hagerup er mest kjent som lyriker, men har også utgitt skuespill og hørespill. Hun utgav sin første diktsamling, Jeg gikk meg vill i skogene, i 1939. Hun bodde i Fredrikstad i en vesentlig del av sitt liv. Hun var en overbevist sosialist, og kalte seg gjerne kommunist.

Hva skrev Inger Hagerup?

Stor oppsikt vakte hennes krigsdikt Aust-Vågøy fra mars 1941 («De brente våre gårder »). Men mest særmerkt er hennes erotiske lyrikk, samlet i Videre (trykt i Sverige i 1944, i Norge 1945), Sånn vil du ha meg (1949) og Mitt skip seiler (1951).

Hvorfor flyktet Inger Hagerup til Sverige?

Sammen med ektemannen, Anders Hagerup som hun giftet seg med i Bergen i 1931, kom hun inn i den radikale Mot Dag-kretsen. Hun var også medlem av Norges Kommunistiske Parti fra ung alder. Under krigen deltok hun i illegalt arbeid og måtte flykte til Sverige i 1943.

Hva er Inger Hagerup mest kjent for? – Related Questions

Hva skjedde med Inger Hagerup under krigen?

Under krigen deltok både Inger og Anders Hagerup i illegalt arbeid, og i 1943 flyktet de til Sverige. Sitt litterære gjennombrudd fikk hun i 1945 med samlingen Videre. Her inngikk blant annet kampdiktet Aust-Vågøy, som var spredt og gjort kjent under krigen.

Hvor er Inger Hagerup født?

12. april 1905, Bergen
Inger Hagerup / Født

Når ble Austvågøy skrevet?

AustVågøy” er tittelen på diktet, og det ble utgitt i diktsamlingen “Videre”, som kom ut i 1945. Diktet ble høyst sannsynlig skrevet like etter mars 1941. Det handler om tiden da tyskerne invaderer Norge, på en brutal og voldelig måte; “De brente våre gårder. De drepte våre menn” står det i den første strofen.

Når døde Inger Hagerup?

6. februar 1985
Inger Hagerup / Dødsdato

Hvor vokste Inger Hagerup opp?

Hun ble født i 1905 og vokste opp i Bergen. I 1939 debuterte hun med diktsamlingen ”Jeg gikk meg vill i skogene”. Inger Hagerup døde i 1985, 80 år gammel.

Hva handler om vi holder livet?

«Vi holder livet» er et typisk Hagerup-dikt om sammensatte følelser , som går rett i hjertet på leseren. Diktet er hentet fra samlingen Den syvende natt fra 1947. Vårt hjerte må bestandig ha det sånn. når bare det får holde noe fast.

Når ble Lykke av Inger Hagerup skrevet?

Lykke er også tittelen på diktet. Det er skrevet av Inger Hagerup, og utgitt da hun var 30 år. Det var hun i 1945.

Hvilke virkemidler er brukt i Aust Vågøy?

Form, rim, rytme

gjentakelse som virkemiddel for å understreke innholdet i diktet og trekke frem det som er viktig.

Var Inger Hagerup modernist?

Det paradoksale var at Inger Hagerup, som i 1950- og 1960-årene var ute av takt med samtidsdiktningen under modernismedebatten, ble radikalt nyskapende og banebrytende med sine barnetekster.

Hva handlet mye av litteraturen etter krigen om?

Forfattarane skreiv om okkupasjonen og om det tankegodset som høyrer nazismen til, og mange gav ut romanar som var bygde på verkelege hendingar under krigen. Andre heldt fram med å skrive som ein skreiv før 1940; historiske romanar, folkelivsskildringar og psykologisk-realistiske romanar.

Hva heter dagens litterære periode?

Litterær periode

Postmoderne litteratur er et etterkrigsfenomen. Som periode hører det i hovedsak til i årene fra 1960 og fremover, med et høydepunkt hos ekstreme utøvere som Thomas Pynchon, Richard Brautigan og Kurt Vonnegut – alle amerikanere.

Hvordan sluttet 2vk?

I 1944 invaderte de vestlige allierte det okkuperte Frankrike, mens Sovjetunionen gjenvant alle tapte territorier og invaderte Tyskland og dets allierte. Krigen i Europa endte med sovjetiske troppers erobring av Berlin, etterfulgt av Tysklands betingelsesløse overgivelse 8. mai 1945.

Hva manglet folk under krigen?

Kaffe, sukker, mel, kjøtt, flesk, egg, melk, smør og andre meieriprodukter ble raskt mangelvare og til tider umulig å oppdrive for folk flest, spesielt i byene.

Hva kostet et brød i 1942?

Fra 1941 holder det ikke lenger med 50-øring for å kjøpe brød. Da stiger brødprisen til 51 øre. Fra 1951 holder 50-øringen heller ikke til å kjøpe melk. Da koster melken 53 øre/literen.

Hvem reddet Norge under 2 verdenskrig?

Omtrent 1100 norske jøder og andre jøder i Norge reddet seg over til Sverige under annen verdenskrig. Noen kom seg over på egen hånd, men de fleste flyktet ved hjelp av en eller flere hjelpere. 44 000 nordmenn satt i fangenskap under andre verdenskrig. 9000 ble sendt til fengsler og leirer i tyskokkuperte områder.

Hva ville tyskerne med Norge?

En viktig grunn var at den tyske marinen ville ha baser i Norge slik at de tyske krigsskipene lettere kunne nå ut i Atlanterhavet. En annen grunn var at tyskerne ville ha kontroll med eksporten av den svenske jernmalmen som ble skipet ut over Narvik, og som var svært viktig for den tyske våpenindustrien.

Leave a Comment