Hva er undervektig?

Personer med normal vekt har ifølge Folkehelseinstituttet en BMI mellom 18,5 og 24,9. Personer med alvorlig undervekt har en BMI på 17,5 eller mindre.

Hvor mye er undervektig?

En BMI-kalkulator er et verktøy som gir svar på hvor høy BMI du har. BMI står for Body Mass Index, og er en formel som viser forholdene mellom vekt og høyde.

BMI-tabell: De forskjellige kategoriene.

BMIVektsstatus
0-18,4Undervektig
18,5-24,9Normalvektig
25-29,9Overvektig
30-34,9Fedme klasse 1

Er undervekt grad 1 farlig?

Det er undervekt grad 3 som er mest alvorlig og grad 1 er minst alvorlig. Konsekvensene er komplikasjonene kroppen får. Har man den alvorligste undervekten, grad 3, vil det være størst fare for komplikasjoner for kroppen. Ved undervekt vil kroppen få problemer med å gjennomføre sine normale prosesser.

Hva er undervektig? – Related Questions

Når vet du at du er for tynn?

Undervektig = BMI under 17,5

Ifølge Vedul-Kjelsås regnes du som undervektig dersom du har en BMI (body mass index) på under 17,5. – Kommer man under en BMI på 17,5, og fortsetter å gå ned i vekt, vil de typiske symptomene på undervekt gradvis dukke opp.

Hvor lav vekt er farlig?

Bikker BMI-en opp mot 30, øker risikoen betydelig for mange sykdommer, som diabetes og hjerte- og karsykdommer. En BMI på 30 tilsvarer for eksempel at du er 170 centimeter høy og veier 87 kilo. Men det er heller ikke sunt å være for tynn. Har du BMI under 18,5 er du undervektig og i faresonen.

Når er anoreksi alvorlig?

Jo lavere kroppsmasseindeks (KMI/BMI) eller hyppigere oppkast eller overspising, jo høyere alvorlighetsgrad. Ved anoreksi er også raskt vekttap over kort tid (for eksempel 30 % vekttap på 3 md. hos voksne) et uttrykk for at tilstanden er alvorlig.

Når blir man innlagt for anoreksi?

Ved raskt vekttap hos barn, eller ved andre somatiske komplikasjoner eller ved behov for en snarlig differensialdiagnostisk avklaring, kan det være aktuelt med innleggelse selv om vekten skulle være over nedre 2,5 persentil. For voksne med mer enn 30 % vekttap over tre måneder bør innleggelse vurderes.

Hva er undervekt grad 2?

BMI står for Body Mass Index.

BMI.

BMIKlassifisering
≤ 16 Undervekt grad 3
≤ 17Undervekt grad 2
≤ 18.5 Undervekt grad 1
18,5 – 25Normal vekt

Kan man ha spiseforstyrrelse uten å være undervektig?

Det er mulig å ha anoreksi uten å være undervektig. Du har mange tegn på dette og derfor er det viktig at du raskt kommer til fastlegen eller helsesykepleier. Du trenger en grundig undersøkelse og bli henvist videre til behandling på BUP.

Hva er tegn på anoreksi?

Det mest synlige symptomet på anoreksi er undervekt. Ved måltidene kan du føle deg ille til mote og unngå å spise. Du bekymrer deg overdrevent over vekten din og teller ofte kalorier. Noen trener daglig i mange timer eller misbruker avføringsmidler for å gå ned i vekt.

Hva er tegn på spiseforstyrrelse?

Fysiske tegn
 • Vekttap.
 • Vektsvingninger.
 • Manglende menstruasjon eller uregelmessig menstruasjon.
 • Svimmelhet, eventuelt besvimelser.
 • Tretthet.
 • Magesmerter og metthetsfølelse ved inntak av små mengder mat.
 • Lav kroppstemperatur og fryser.
 • Dårlig blodsirkulasjon, kald på hender og føtter og sår har vanskelig for å gro.

Hvordan finne ut om man er undervektig?

Din BMI (Body Mass Index) beskriver forholdet mellom vekt og høyde.

Hva er BMI?

 1. BMI under 18,5: Du er undervektig.
 2. BMI 18,5-25: Du har en sunn og normal vekt.
 3. BMI 25-30: Du er overvektig.
 4. BMI over 30: Du er svært overvektig.

Hva er normal vekt for 160 cm?

Med en høyde på 160 cm vil en vekt mellom 41 – 59 kg regnes for normal. Noen kan bære lettere, andre kan være tyngre uten at det betyr at de har for lav eller for høy vekt.

Hva er vanlig å veie når man er 165?

Menn
UndervektNormalvekt (kg)
16349,461,8
16450,062,5
16550,663,2

Hvor mye skal man veie når man er 175?

Det avhenger av kroppsbygning, muskulatur osv. Det er stor variasjon på normavekt når man er 175 cm høy og 14 år. Alt fra 51 kg til 71 kg betegnes som normalvekt.

Når er man tjukk?

Har du en BMI på mellom 25 og 30, regnes du som overvektig. En BMI over 30 defineres ifølge Helsedirektoratet som fedme.

Hvor mye er det sunt å gå ned i uka?

Det anbefales å gå ned ½-1 kg i uken, som innebærer et kalorikutt på 500-1000 kcal per dag. I tillegg anbefales det å være fysisk aktiv.

Leave a Comment