Hva hjelper mot vondt i hodet barn?

Ved milde eller moderate anfall kan barn ha god effekt av smertestillende medikamenter som paracetamol eller ibuprofen. Hos barn som er over 12 år, er sumatriptan nesespray godkjent ved behandling av akutte migreneanfall.

Hva kan være grunnen til vondt i hodet?

Kjente faktorer som stress, lite søvn, lite mat eller for mye alkohol kan utløse hodepine, og den vanligste formen for hodepine er spenningshodepine. Denne typen hodepine er episodisk eller kronisk. Hodepinen setter inn i forbindelse med stress. Du kan forebygge og lindre smertene selv.

Hvordan finne ut om barn har migrene?

Symptombilde
  1. Et migreneanfall kan vare fra noen timer til flere dager.
  2. Hodepinen er ofte halvsidig, med pulserende smerte.
  3. Smertene blir ofte verre ved aktivitet.
  4. Kvalme og oppkast.
  5. Lys- og lydskyhet. Mange har behov for å ligge i et mørkt rom.

Hva hjelper mot vondt i hodet barn? – Related Questions

Hvordan merker man svulst i hodet barn?

Det vanligste er at barnet har tegn på økt hjernetrykk, som brekninger, kvalme, hodepine og synsforstyrrelser. Hodepinen og kvalmen er ofte verst om morgenen, men kan være tilstede gjennom hele døgnet. Hos spedbarn kan unormal økning av hodeomkrets eller spent fontanelle være første tegn på hjernesvulst.

Kan man teste seg for migrene?

Det er ingen undersøkelser eller tester som kan fastslå om du har migrene eller ikke. Diagnosen stilles ut fra de typiske symptomene, særlig den karakteristiske hodepinen.

Hvilken alder får man migrene?

Migrene kan debutere i alle aldre fra spedbarnsalder og oppover, men siden diagnosen baseres på subjektive symptomer, er det vanskelig å stille diagnosen hos de yngste barna som ikke kan beskrive sine symptomer. Forekomsten under 20 års alder er funnet å være 10 prosent hos jenter og 6 prosent hos gutter.

Hvor kjenner man migrene?

Slik vet du at det er noe mer enn bare hodepine

Smertene kan kjennes fra pannen, tinningen eller den ene siden av hodet, og bevegelse vil forverre situasjonen. Smertene får gjerne selskap av kvalme og lysskyhet. I 15-20 minutter før et migreneanfall er det mange som opplever noe som kalles for en aura.

Hvem utreder migrene?

Dersom en eksisterende hodepine eller hodesmerte plutselig forverres eller endrer seg bør du også oppsøke lege. Våre nevrologer tilbyr utredning og behandling av migrene– og hodepinesykdommer.

Kan migrene være arvelig?

Hva øker sjansen for å få migrene? Mange migrenepasienter har nære slektninger som også har tilstanden. Dette tyder på at det er en viss arvelighet for å få sykdommen. Egentlig mener man at årsaken er 50% arvelig anlegg, og 50% utløst av utløsende faktorer i miljøet.

Hva skal man ikke spise når man har migrene?

– De fleste matvarer er bra så lenge de er sunne, men spesielt gjelder det mat som gir liten blodsukkerstigning. Eksempel på mat som kan virke forebyggende på migrene er fet fisk, kylling, ingefær, grønne grønnsaker, nøtter og fullkornprodukter, forteller Lindberg.

Kan migrene være psykisk?

Migrene er en typisk anfallssykdom. Panikklidelse, som er den angstlidelsen som har den sterkeste forbindelsen til migrene, kommer også i form av anfall. Humørsvingninger, både depresjoner og oppstemte faser, kommer ofte også i form av korte episoder, gjerne bare over noen få dager.

Hva er stille migrene?

Aura uten hodepine

Noen kan også ha aurasymptomer uten å få hodepine, men det er mer sjeldent. Dette kalles «silent migraine» på engelsk, oversatt til «stille migrene» på norsk.

Når skal hodepine tas på alvor?

Hodepine skyldes sjelden alvorlig sykdom. Likevel skal kraftig hodepine alltid tas på alvor. Både når den oppstår gradvis og plutselig. Dette gjelder spesielt om man får symptomer på hodepine som er annerledes enn tidligere.

Hva er Cluster hodepine?

Klasehodepine, clusterhodepine, er kraftige anfall med hodepine som vanligvis er lokalisert bak eller rundt et øye. Anfallene kommer som regel i puljer (klaser) på ett til åtte anfall pr dag i fire til tolv uker.

Hvordan ser aura migrene ut?

Aura er symptomer som kan oppstå før et migreneanfall. Aurafasen oppleves på mange ulike måter. Det kan for eksempel være at man får synsfeltutfall, ser blinkende lys, får øresus, føler seg nummen i kroppen eller har vansker for å snakke. Det er vanlig å ha flere ulike symptomer i aurafasen.

Hvordan starter migrene?

Migrene uten aura starter med hodepine, som er sterkest på den ene siden av hodet, samt andre symptomer som ved migrene med aura (kvalme og oppkast, lysskyhet og lydskyhet). Spesielt hos barn kan andre symptomer enn hodepinen, som for eksempel brekninger, svimmelhet eller forvirring, være fremtredende.

Kan man ta migrenemedisin og Paracet?

Ved hodepine, bør Paracetamol være førstevalget, og i store nok doser kan det også hjelpe ved et migreneanfall.

Leave a Comment