Hva regnes som alvorlig selvskading?

Alvorlig selvskading knyttes til livstruende skader, som kan være kastrering og/eller amputasjon av kroppsdeler. En ser ofte alvorlig selvskading i forbindelse med psykoser og rus. Stereotyp selvskading knyttes til psykisk utviklingshemmede og autister.

Hva kan regnes som selvskading?

Selvskading defineres som skade en person har påført seg med vilje, uten intensjon om å dø. Det kan være kutting, kloring, å slå seg selv, brenning, overdosering og annet. Den som selvskader kan bruke en eller mange metoder, og den medisinske farlighetsgraden varierer fra overflatiske småskader til livstruende skader.

Når er selvskading farlig?

Selvskading er i seg selv sjeldent farlig rent fysisk, så lenge du holder sårene dine rene og påser at du ikke får infeksjoner. Det som er mer skadelig, er at mange av de som skader seg, fratar seg selv muligheten til å utvikle sitt følelsesmessige “jeg” på en tilstrekkelig og hensiktsmessig måte.

Hva regnes som alvorlig selvskading? – Related Questions

Hvordan fortelle mamma om selvskading?

Hvis det er alvorlig selvskading bør dere også vurdere å få henvising til BUP (barne og ungdomspsykiatrien). Hopp ut i det og fortell din mor hva som skjer. Hvis du ikke klarer å fortelle det direkte til henne kan du skrive et brev og be henne snakke med deg om det. Det kan også være en fin måte å starte en samtale på.

Er selvskading vondt?

– Den følelsesmessige belastningen er så stor, at de tyr til selvskading for å mestre de vanskelige følelsene. Den fysiske smerten de påfører seg selv overdøver de psykiske smertene de opplever, utdyper Mossige. Samtidig er lindringen kortvarig.

Hvordan få slutt på selvskading?

Noen klarer å slutte med selvskading selv. Noen trenger støtte og hjelp til å finne andre måter å reagere på enn å selvskade seg. Et godt tips er å legge en plan for hva du kan gjøre neste gang du får behov for å selvskade deg. Du kan eksempelvis høre på musikk, lese bok, gå en tur eller noe annet du liker å gjøre.

Er det selvskading å slå seg selv?

Selvskading defineres som skade en person har påført seg med vilje, uten intensjon om å dø. Det kan være være ulike former for selvskading, fra kutting, kloring og det å slå seg selv blant annet. Det kan være ulike grader av selvskading, fra milde til mer alvorlig selvskading.

Hvor er det farlig å kutte seg?

Selvskading er potensielt farlig. Det kommer an på hvor dypt du kutter deg selv. Det er mindre farlig på oversiden av armen enn under, men som sagt kommer det an på hvor dypt du kutter deg. Uansett så vil du få arr som du kanskje senere i livet skulle ønske at du ikke hadde.

Kan man bli innlagt for selvskading?

Kun der pasienten har komorbide tilstander som i seg selv krever døgnbehandling (akutte psykoser, alvorlige depresjoner), ved selvskading på psykotisk grunnlag, eller der faren for snarlig ny og alvorlig selvskading er stor, finnes det klar indikasjon for sykehusinnleggelse.

Når bør man legges inn på psykiatrisk?

For å bli innlagt må man fortrinnsvis være så syk at man ikke klarer å ta vare på seg selv og/eller være til fare for seg selv eller andre. De problemene du nevner kan godt være grunner til å bli lagt inn, men ikke uansett. Den behandlingen man får kommer an på hva slags type problem en sliter med.

Hvor lenge er det vanlig å være innlagt på psykiatrisk?

Hvor lenge man er innlagt varier veldig med tanke på problematikk og alvorlighetsgrad. For noen er oppholdet kun på noen timer for andre rundt to måneder. Det finnes også noen pasienter som blir værende lengre.

Hvem kan jeg snakke med om selvskading?

Ta kontakt med fastlegen eller noen andre som vet hvor en kan få behandling for selvskading.

Er det farlig å bite seg selv?

Selvskading er i seg selv sjeldent farlig rent fysisk, så lenge du holder sårene dine rene og påser at du ikke får infeksjoner. Det som er mer skadelig, er at mange av de som skader seg, fratar seg selv muligheten til å utvikle sitt følelsesmessige “jeg” på en tilstrekkelig og hensiktsmessig måte.

Er spiseforstyrrelser selvskading?

Det ligger riktignok en distinksjon i at selvskading, eksempelvis med selvpåførte sår i huden og brannskader, omtales som «direkte selvskading», mens spiseforstyrrelser i likhet med rusmisbruk og risikoatferd blir kategorisert som «ikke-direkte selvskading» (1).

Hvordan fortelle noen om selvskading?

Først og fremst, så er det veldig bra at du vil være åpen og fortelle. Det kan hjelpe deg nå og i fortsettelsen. Ved å fortelle om selvskadingen, så er det også en forpliktelse i at du ikke vil bruke selvskading som en metode lenger, men heller ønsker støtte, trygghet og hjelp når du får det vanskelig.

Kan man velge å bli innlagt?

Ved alvorlige symptomer som kommer plutselig kan det være aktuelt med akutt innleggelse. Det er fastlegen, legevakt eller poliklinisk behandler som vurderer om det er behov for innleggelse. Den endelige avgjørelsen skjer på sykehuset. Akutte innleggelser kan skje hele døgnet.

Hvordan fortelle at man har det vanskelig?

Hvis du ønsker å snakke med familie eller venner, gir Wulfsberg tre forslag til hvordan du kan starte en vanskelig samtale:
  1. “Jeg har det litt vanskelig nå og trenger noen å snakke med,”
  2. “Jeg føler meg ikke helt som meg selv for tiden.
  3. “Jeg vet at vi ikke snakker så mye sammen, men jeg har det tøft akkurat nå.

Leave a Comment