Hva skriver man på et konfirmasjons kort?

Hva kan man skrivekonfirmasjonskort? På et konfirmasjonskort kan man skrive mye forskjellig – alt fra et kort «Gratulerer med dagen og framtiden», til et lite dikt eller et sitat fra en klok munn.

Hva sier man i konfirmasjon?

Hva som er vanlig å si til noen som har konfirmert seg er som det du allerede har skrevet selv – gratulerer. Eller gratulerer med dagen. Hvis du skal skrive et kort til en som har konfirmert seg er det også vanlig å skrive gratulerer med dagen, og kanskje at du ønsker personen alt det beste for fremtiden.

Hvordan lage en morsom konfirmasjonstale?

Mange liker å starte talen ved å si noe interessant. Dette kan for eksempel være et sitat fra konfirmanten, eller en beskrivelse av konfirmantens unike egenskaper. Du kan også innlede med en morsom opplevelse dere har hatt sammen. Ha gjerne en tematisk idé i bunn for talen.

Hva skriver man på et konfirmasjons kort? – Related Questions

Hvordan starte en tale?

Innledning
 1. Hils på tilhørerne og sørg for at du får oppmerksomheten deres.
 2. Du kan for eksempel fortelle en liten, morsom historie, du kan starte med noen visdomsord, eller du kan komme med en påstand eller et spørsmål som gjør publikum nysgjerrige.
 3. Fortell hvem du skal snakke om.
 4. Si noe om bakgrunnen til denne personen.

Hvem ønsker velkommen i konfirmasjon?

En velkomstale kan erstattes av en sang, men det er fint oom du ønsker velkommen og gir litt praktiske opplysninger om det som skal skje. Velkomsttalen holdes av en av foreldrene. Avslutt gjerne med en velkomstsang.

Hvordan avslutte en tale?

Avslutning
 1. I avslutninga kommer du med ei oppsummering og/eller en konklusjon.
 2. Avslutninga skal ikke inneholde noen helt nye punkter.
 3. Du kan avslutte med ei oppfordring (en skål, et hurra osv.) om det passer.

Hva er en god taler?

Grunnen til at talene er skikkelig, skikkelig gode er fordi taleren:
 • vet hvem h*n snakker til. personen kjenner publikummet sitt og vet hva de er opptatt av.
 • har et klart mål med talen.
 • setter publikum i sentrum.
 • er ekte og engasjerende.
 • er godt forberedt.
 • holder talen kort.

Hvordan skrive konfirmasjonstale til bror?

En tale kan være personlig, morsom, rørende, minnerik og fylt med visdomsord. Her handler det bare om hvilke historier og anekdoter du velger å ta med. Hvis du står fast, kan vi i Din Taleskriver sikre at talen blir en suksess Alt du trenger å gjøre er å gi oss noen stikkord om hvordan du ønsker at talen skal se ut.

Hvordan starte en tale til brudeparet?

Tenk over hvilke egenskaper som karakteriserer bruden slik du opplever henne. Du trenger ikke å dra fram alle gode og mindre gode egenskaper, men belys det som du synes er det viktigste av alt det viktige! Husk at en tale sjelden kan bli for kort, og du trenger ikke å fortelle historier fra tiden dere har vært sammen.

Hvor lang skål en tale vare?

En god tale er (99 av 100 ganger) en kort tale. Så gjør jobben lett for talerne og for dere selv, sett en tidsbegrensning. Vi anbefaler max 5 minutter.

Hvem sitter ved siden av brudeparet?

Foreldre sitter ved siden av brudeparet.

I følge skikk og bruk skal brudens familie sitte nærmest brudeparet slik at bruden har sin far eller eldste mannlige familiemedlem på sin høyre side mens brudens mor sitter til venstre for brudgommen. Brudgommens foreldre sitter ved siden av hver av brudens foreldre.

Hvor lang kan brudens tale være?

Lengde på brudens tale

En tale blir ofte mer virkningsfull og minneverdig om den er kort og interessant, heller enn lang og kjedelig. En grei huskeregel er at brudens tale ikke bør overstige fem minutter. Er talen et sted mellom ett og fem minutter lang, er som regel dette mer enn bra nok.

Hvilken side skål brudens far gå?

Brudens far sitter tradisjonelt på brudens høyre side, og brudens mor sitter til venstre for brudgommen.

Hvem ønsker velkommen i bryllup?

Disse bør holde tale i bryllupet
 • #1 Velkomsttalen. Toastmasteren ønsker velkommen.
 • #2 Brudens foreldre. Mor og/eller far til bruden taler til det nye brudeparet.
 • #3 Brudgommens tale. Dette er hans tale til bruden, og her er det bruden i fokus.
 • #4 Brudens tale. Dette er hennes tale til brudgommen.
 • #5 Brudens forlover.

Kan bruden ha mannlig forlover?

Det er ingenting som tilsier at forloveren må være av samme kjønn, så brudgommen kan godt ha en kvinnelig forlover og bruden en mannlig forlover.

Kan man ha 4 forlovere?

Det er i utgangspunktet mulig å ha så mange forlovere man ønsker. Vil du ha to eller tre forlovere er det derfor mulig. Det å ha flere enn to- tre forlovere blir riktignok praktisk vanskelig. Det er begrenset plass i koret på kirken.

Kan man ha 2 forlovere?

Det er ingen krise – du må ikke ha en forlover på bryllupsdagen. Du trenger bare en som undertegner et papir før vielsen om at det ikke finnes noe hinder for å inngå ektepakt. Denne personen kan være en slektning, en kollega, en nabo. Det går også fint å ha flere forlovere.

Hvor mye gir man i bryllupsgave 2022?

Tallenes tale. Sandmæl viser til en ny undersøkelse gjennomført på vegne av DNB, der 1 av 5 svarer at de skal gi bryllupsgave i 2022. – Hvis du skal gi bryllupsgave til egne barn, svarer gjennomsnittet at de vil gi 13 042 kroner, sier Sandmæl.

Hvor mye gir en forlover i gave?

Forlovere, søsken og nær familie gir ofte gaver til 1000-2000 kr. For slektninger, nære venner og vennepar er det rundt 500-1000 kr.

Leave a Comment