Hva skriver man på kortet til konfirmanten?

Hva kan man skrive på konfirmasjonskort? På et konfirmasjonskort kan man skrive mye forskjellig – alt fra et kort «Gratulerer med dagen og framtiden», til et lite dikt eller et sitat fra en klok munn.

Hva sier man i en konfirmasjonstale?

I en konfirmasjon er det vanlig at foreldrene og gjerne også faddere bidrar med en konfirmasjonstale. En slik tale inneholder gjerne et tilbakeblikk på barndommen, noen betraktninger om ungdomstiden og gode råd som konfirmanten kan ta med seg videre i livet.

Hvordan lage en morsom konfirmasjonstale?

Mange liker å starte talen ved å si noe interessant. Dette kan for eksempel være et sitat fra konfirmanten, eller en beskrivelse av konfirmantens unike egenskaper. Du kan også innlede med en morsom opplevelse dere har hatt sammen. Ha gjerne en tematisk idé i bunn for talen.

Hva skriver man på kortet til konfirmanten? – Related Questions

Hvordan skrive en god tale til konfirmasjon?

Ofte er det best med noe “kort og godt“. I en konfirmasjon holdes det vanligvis flere taler, og dette kan etter hvert ta veldig lang tid. Jeg anbefaler deg derfor å være presis, men personlig. Takk gjestene dine for at de kunne komme og gjøre feiringen mulig, samt for alle gavene du får.

Hvordan å starte en tale?

Innledning
 1. Hils på tilhørerne og sørg for at du får oppmerksomheten deres.
 2. Du kan for eksempel fortelle en liten, morsom historie, du kan starte med noen visdomsord, eller du kan komme med en påstand eller et spørsmål som gjør publikum nysgjerrige.
 3. Fortell hvem du skal snakke om.
 4. Si noe om bakgrunnen til denne personen.

Hvordan lager man en tale?

Hvordan skrive og holde en tale?
 1. Tenk på publikummet du skal snakke til.
 2. Finn de beste argumentene og motargumentene.
 3. Ha et klart budskap.
 4. En god åpning som fanger oppmerksomheten.
 5. Ha en nyttig oppbygging i talen.
 6. Sterk avslutning til slutt.
 7. Kutt det som ikke fungerer.
 8. Tenk på stemmebruk og kroppsspråk.

Hvem bør holde tale i konfirmasjon?

Mai og september er høysesong for konfirmasjon, og med den store dagen følger en rekke mer eller mindre obligatoriske konfirmasjonstaler. For mange er det en tradisjon at konfirmanten selv holder tale, og det er også vanlig at mor eller far holder en tale til konfirmanten.

Hvordan avslutte en tale?

Avslutning
 1. I avslutninga kommer du med ei oppsummering og/eller en konklusjon.
 2. Avslutninga skal ikke inneholde noen helt nye punkter.
 3. Du kan avslutte med ei oppfordring (en skål, et hurra osv.) om det passer.

Hva skal en god tale inneholde?

Grunnen til at talene er skikkelig, skikkelig gode er fordi taleren:
 • vet hvem h*n snakker til. personen kjenner publikummet sitt og vet hva de er opptatt av.
 • har et klart mål med talen.
 • setter publikum i sentrum.
 • er ekte og engasjerende.
 • er godt forberedt.
 • holder talen kort.

Hvor lang bør en tale være?

En god tale er (99 av 100 ganger) en kort tale. Så gjør jobben lett for talerne og for dere selv, sett en tidsbegrensning. Vi anbefaler max 5 minutter.

Hva er ta ordet?

Ta ordet! er en talekonkurranse for elever i den videregående skolen, utviklet og organisert av Retorikkgruppen ved Informasjons- og medievitenskap på Universitetet i Bergen – landets fremste retorikkmiljø.

Hva er kjennetegn på en tale?

Tale er en tekst som framføres for et publikum, gjerne ved litt høytidelige anledninger. Det finnes flere typer taler, og alle har sine sjangerforventninger. Felles er at teksten bør ha gjennomtenkt struktur og ha et tydelig budskap.

Hva er direkte tale eksempel?

Direkte tale er det å gjengi ordrett noe som har blitt sagt. Det som ble sagt, settes da oftest i anførselstegn. Eksempel: Hun sa: «Jeg skal spise middag».

Hvordan bruke tekst til tale?

Tekst til tale-utdata
 1. Åpne Innstillinger. på enheten.
 2. Velg Tilgjengelighet [and then icon 9214174] Tekst til tale.
 3. Velg foretrukket motor, språk, talehastighet og stemmeleie. Alternativene for standardmotor for tekst til tale varierer fra enhet til enhet.

Hva er god retorikk?

God retorikk er balansekunst

I andre tilfeller er det nyttig å vektlegge følelsene, for eksempel når en skal oppmuntre, motivere eller støtte. En virkelig «god retoriker» er en som er flink til å analysere situasjonen og bruke etos, logos og patos for å forme og formidle et budskap som fører til endring.

Hva er etos eksempel?

Etos – troverdighet

Du kan selv framstå som troverdig eller vise til andres troverdighet, for eksempel eksperter på området du uttaler deg om. I reklame brukes ofte kjendiser. Det er imidlertid ikke sikkert at de har like god greie på det de uttaler seg om, som dem som er eksperter på området.

Hva menes med patos?

Patos er et retorisk bevismiddel som tar utgangspunkt i tilhørernes følelser for å overbevise. Den eldre retoriske betydningen beskriver en legitim og nokså nøytral kilde til overbevisning og overtalelse.

Hva betyr etos logos og patos?

etos – det å spille på avsenderens integritet og troverdighet. patos – det å spille på mottakerens følelser. logos – det å spille på mottakerens fornuft og intellekt med utgangspunkt i saken.

Hva menes med Kairos?

Kairos er et prinsipp i retorikken der talesituasjonen bestemmer talerens valg av argumenter, retoriske virkemidler, stil og så videre. Kairos handler om det å «gripe øyeblikket» for å komme med rett ord til rett tid. Begrepet er særlig sentralt når det gjelder viktige politiske øyeblikk og taler.

Leave a Comment