Hvem selger Janus ull?

Janus ull-longs – Sparkjøp.

Hvem eier Janus?

Familiene Vangen og Flatabø har eid Janus-konsernet i Bergen sammen. Nå har Vangen-familien overtatt alle aksjene etter felles ønske fra begge familiene. Janus fabrikken AS ble etablert i 1895. I snart 116 år har virksomheten produsert ullundertøy, ulljakker, ullsokker og annet tilbehør i Bergen.

Hva betyr Janus?

Janus (eller Ianus) er i romersk mytologi guden for portene, dørene, døråpningene, alle begynnelser og enhver slutt. Hans mest kjente trekk i dagens moderne kultur er at han har gitt navn til januar måned, begynnelsen på det nye året. Han er som regel avbildet med to ansikter på et hode som er vendt i hver sin retning.

Hvem selger Janus ull? – Related Questions

Hva betyr Juno i gresk mytologi?

Hun ble oppfattet som Jupiters hustru og derfor som himmelens dronning. Navnet er sannsynligvis dannet av samme rot som Jupiter. Opprinnelig var hun en personifikasjon av kvinnens innerste vesen, hennes skytsånd, slik at hver kvinne hadde sin juno.

Hva menes med janusansikt?

Janusansikt, brukes billedlig om sak eller person som viser seg fra to forskjellige sider. Uttrykket kommer fra romersk mytologi. En dobbelport i nordøsthjørnet på Forum i Roma var viet til guden Janus. I midten stod et bronsebilde av guden, med to ansikter, mot øst og vest.

Hva het romernes krigsgud?

Mars, krigsguden i romersk mytologi. Opprinnelig var han en italisk naturguddom, senere ble han likestilt med grekernes Ares. Mars var fra gammel tid en av de italiske folkeslagenes hovedguddommer, og ble særlig dyrket av de krigerske stammene i Mellom-Italia som den fornemste gud nest etter Jupiter.

Hva het Zevs hustru?

Zevs er sønn av Kronos og Rhea, og den yngste blant søsknene. I de fleste tradisjoner er han gift med Hera, skjønt ved orakelet i Dodona er hans hustru Dione.

Hvilken gud er Saturn?

Saturn var den romerske guden for jordbruk, særleg såing. Han var først ein relativt uviktig gud for dei fleste romarane, men populariteten voks då han blei identifisert med greske guden Kronos, og plutseleg blei ein tidlegare gudekonge. Saturn overtok fleire av mytane kring Kronos.

Hvem er ty?

Ty eller Tyr er i den norrøne mytologien krigsguden – han som rår over hvem som skal vinne i strid. I Snorres Edda leser vi at da æsene skulle binde Fenrisulven, krevde ulven at noen la hånden sin i munnen dens. Kun Ty hadde mot til dette. Han la høyre hånden i ulvens gap.

Hvilke guder trodde romerne på?

De viktigste romerske gudene var triaden Jupiter, Juno og Minerva, som motsvarer de greske gudene Zevs, Hera og Athene. Mars ble betraktet som romernes stamfar og hadde i utgangspunktet få paralleller til den greske Ares, men begge var krigsguder og sammenlignes derfor ofte med hverandre.

Hvor mange romerske guder er det?

Romerne hadde nærmere 200 guder, hjelpe-guder og guddommelige ånder. Gudene hadde hvert sitt ansvarsområde: Ceres var gudinne for kornavl og åkerbruk, Mars for krigen, og Merkur for handel osv. Flere av gudene kom fra gresk mytologi, men var smeltet sammen med eksisterende romerske guder.

Hva skjedde med romerne?

Romerriket ble til slutt delt i en vestlig og en østlig del i 395 evt. Det latiniserte Vestromerriket falt fra hverandre på 400-tallet, da germanske folk rykket inn i ulike deler av det vestlige riket, tok makten og etablerte seg her. Det er vanlig å regne dette som slutten på Romerriket.

Hvorfor var romerne vellykket?

Hemmeligheten bak suksessen var en blanding av militær styrke, uovertruffen byggekunst og overraskende stor respekt for andre kulturer. I løpet av 500 år vokste romernes rike seg stort. Fra å være en blant mange italienske bystater, ble Roma herre over et imperium som strakte seg fra Skottland til Syria og Nord-Afrika.

Hvilket språk snakket de gamle romerne?

Språket som ble snakket i Romerriket var vulgærlatin, som i utgangspunktet skilte seg noe fra klassisk latin, og som etterhvert ble stadig mer markant forskjellig både grammatisk og uttalemessig.

Hva heter språket til romerne?

Latin er et indoeuropeisk språk i den italiske gruppen. Latin var opprinnelig dialekten i det antikke Latium (Roma med omegn), og ble senere dominerende i den vestlige del av Romerriket.

Hvor kommer germanere fra?

Germanernes opprinnelse og tidlige historie forblir dunkel. Mange tenker seg at de opprinnelig hadde sitt hjemsted i det som nå er det nordlige Tyskland, det sørlige Skandinavia og Jylland, og fra ca. 1000 f.Kr. spredte seg vest- og sydover.

Er norsk et germansk?

De største moderne germanske språkene er engelsk og tysk, med henholdsvis 380 og 120 millioner morsmålstalere. Andre større germanske språk inkluderer de nedertyske språkene med nedertysk, nederlandsk og afrikaans, de skandinaviske språkene med norsk, dansk og svensk, og de øynordiske språkene med islandsk og færøysk.

Er tysk germansk?

Germansk er det som har med germanerne å gjøre, for eksempel germanske språk. Ordet brukes ofte også om det som gjelder Tyskland eller tysk.

Når kom germanerne til Norge?

Germanske folkevandringer

150 evt. startet den første germanske folkevandring. Goterne nådde nordkysten av Svartehavet i ca. 180 og trengte flere folk frem mot Romerrikets grenser, blant annet burgunderne vestover og vandalene sørover.

Leave a Comment