Hvem skrev Da lykkeliten kom til verden?

Claus Frimann Clasen var meget produktiv, i mellomkrigstiden skrev han rundt 3000 viser for radio, og i tillegg skrev han mange reklameviser, revyviser og slagertekster. Blant hans mest kjente utgivelser kan nevnes barnesangen Da Lykkeliten kom til verden, og det religiøse diktet Kjærlighetens evangelium.

I hvilket land ble lykkeliten født?

Claus Frimann Dahl Clasen, bedre kjent som Lyktemanden (født 7. juli 1894 i Kristiania, død 29. mars 1970 i Oslo var visedikter, underholder og moromann i radioens barndom.

Hvor gamle er stjerner?

De fleste stjerner er mellom én og ti milliarder år gamle. Enkelte kan til og med være så gamle som nærmere 13,7 milliarder år, tilsvarende alderen på Universet. Den eldste stjernen som har blitt oppdaget, HE 1523–0901, antas å være 13,2 milliarder år gammel. Jo mer massiv en stjerne er, desto kortere blir levetiden.

Hvem skrev Da lykkeliten kom til verden? – Related Questions

Hvordan en stjerne dør?

Stjerner dør når de mer eller mindre har brukt opp drivstoffet sitt. Da eksploderer noen av dem. Hva de blir til etterpå, avhenger av hvor stor masse de hadde i utgangspunktet. Stjerner med liten masse blir til hvite dvergstjerner.

Kan stjerner bevege seg?

Stjernene beveger seg rundt i galaksen vår, men fordi avstandene er så store, endrer stjernebildene seg for sakte til at vi merker det i vår levetid. Sånn sett kan vi innbille oss at alle stjernene sitter fast på en slags himmelglobus vi betrakter innenfra. Stjernene glir over nattehimmelen fordi Jorda roterer.

Hva betyr det når en stjerne blinker?

Dette skyldes at stjerne er så langt borte av vi ser dem som et punkt, og når lyset fra stjerna går gjennom jordas atmosfære bli det påvirket av de ustabile forholdene der. Av og til blir retningen til lyset litt endret og lyset treffer da ikke øyet. Man mottar ikke lys fra stjernen kontinuerlig, stjernen blinker.

Hva betyr tre stjerner?

En stjerne, en bra restaurant. To stjerner, utmerket kjøkken, verdt en omvei. Tre stjerner, sjeldent bra kjøkken, verdt en reise.

Hva betyr en rød stjerne?

Femarmet, rød stjerne er et rødt stjernesymbol som har blitt brukt i mange sammenhenger, ikke minst som grafisk figur i flere flagg, og som politisk symbol og kjennetegn for sosialisme og kommunisme. Rød stjerne forekommer også som dekorelement og i logoer.

Hva er inni en stjerne?

En stjerne består hovedsakelig av hydrogen og helium. Fusjon innebærer at hydrogenatomene, som er det enkleste grunnstoffet, krasjer inn i hverandre for så å smelte sammen og danne heliumatomer, det nest enkleste grunnstoffet.

Hva heter den sterkeste stjernen på himmelen?

Sirius er den mest lyssterke stjernen på himmelen med en tilsynelatende størrelsesklasse på –1,44. Den lyser med en hvit farge. Sirius befinner seg 2,6 parsec (8,6 lysår) fra Jorden, som gjør Sirius til den femte nærmeste stjernen.

Hvor mange stjerner er det?

hundre milliarder stjerner. Astronomene tipper at det finnes ti milliarder galakser i universet. Så, hvis alle disse galaksene har rundt hundre milliarder, vil det da bety at det finnes rundt tusen milliarder milliarder stjerner. Altså 1 000000000000000000000!

Hvor mange planeter er det i Melkeveien?

Hvis man tar utgangspunkt i antallet planeter i solsystemet vårt og ganger det med estimatene for antallet stjerner, kan det være fra 800 milliarder til 3,2 billioner planeter i Melkeveien. Det er åtte planeter omkring stjernen vår, solen. Det kan derfor være 100 milliarder planeter i Melkeveien.

Hvor gammel er universet?

Vi har beregnet at det observerbare universet er 13,7 milliarder år gammelt og begynte ved Big Bang. Det har nå en radius på 46.5 milliarder lysår i alle retninger fra jorden.

Hva er i midten av vår galakse?

Rundt galaksen er det en usynlig halo av mørk materie. I sentrum av galaksen skjuler det seg et supermassivt sort hull, kalt Sagittarius A*.

Hva heter planeten vår?

Jorda, vår egen planet, er en fruktbar, men sårbar liten prikk av liv i et enormt univers.

Hvor mye vann er det på Jorden?

Hvis du foretrekker harde tall framfor visualisering kan USGS opplyse om at vannkula består av 1.386 millioner kubikkilometer med vann. 12.900 av disse kubikkilometerne befinner seg til enhver tid i atmosfæren – rundt 1.170 kubikkilometer med vann fordamper hver dag.

Kan vi se Venus på himmelen?

På stjernehimmelen over Norge kan du med det blotte øye se opptil fem planeter (Merkur, Venus, Mars, Jupiter og Saturn). Stjerner på nattehimmelen ser ut til å blinke, mens planetene lyser jevnere.

Hvor tung er Jorden?

5,972E24 kg
Jorden / Masse

Kor mykje veg sola no?

Fakta om Sola
StørrelseVerdi
Diameter1,392 millioner kilometer
Masse1,993 · 1030 kg (333 000 ganger Jordens masse)
Tetthet (gjennomsnittlig verdi)1,41 gram per kubikkcentimeter (g/cm3)
Kjernen160 g/cm3

Leave a Comment