Hvilke forlag gir ut barnebøker?

Skjønnlitterære forlag som gir ut bøker for barn og unge
 • Aschehoug Forlag. Nettside: www.aschehoug.no.
 • Cappelen Damm. Nettside: www.cappelendamm.no.
 • Fontini Forlag. Nettside: www.fontini.no.
 • Gyldendal Norsk Forlag. Nettside: www.gyldendal.no.
 • Mangschou Forlag.
 • Omnipax.
 • Det Norske Samlaget.
 • Wigestrand Forlag.

Hvor kan man lese bøker på nettet gratis?

Fritt tilgjengelige e-bøker
 • Bokhylla.no.
 • Bokselskap.no.
 • epub.no.
 • Bergen Off. Bibliotek.
 • Project Runeberg.
 • Project Gutenberg.
 • Litteraturbanken.
 • LibriVox.

Er barnebok en sjanger?

Barnebøker har tradisjonelt blitt lagd bare for å underholde eller belære. I dag er det imidlertid mange som likestiller barne- og ungdomslitteratur med voksenlitteratur og betrakter sjangeren som en fullverdig kunstnerisk uttrykksform.

Hvilke forlag gir ut barnebøker? – Related Questions

Hva er forskjellen på en bildebok og en illustrert barnebok?

Hva er forskjellen på en bildebok og en illustrert barnebok? En bildebok har ett eller flere bilder på hvert oppslag, mens en illustrert barnebok har bilder på en del av sidene.

Hvor mange ord i en barnebok?

Helt gjennomsnittlig kan man si at en bok er på omtrent 80 000 ord. Dette tilsvarer omtrent 250 sider i bokformat.

Hva slags sjangere har vi?

Det er vanlig å dele skjønnlitteraturen i tre hovedsjangere: epikk, lyrikk og drama, som så igjen inndeles i undersjangere, for eksempel epikk: epos, roman, novelle og så videre.

Hvilke bok sjangere finnes det?

Her finner du bøker i mange forskjellige sjangre og format. Som romaner, krimbøker, noveller, kokebøker, biografier, barnebøker, helse- og livsstilsbøker og fagbøker.

Hva er bok sjanger?

Sjanger eller genre (fra fransk genre, latin genus = slekter, arter, klasser) betegner i litteraturvitenskapen de klasser man deler inn skjønnlitteratur i, dvs. litterære sjangre. Begrepet sjanger står sentralt også i annen medieteori: det finnes sjangrer innenfor blant annet musikk, malerkunst, tegneserier og film.

Hvilke sjangre har vi i norsk?

De forskjellige sjangerene i norsk kan altså overordnet sett inndeles i de tre følgende storsjangerene:
 • Litterære sjangere (roman, novelle, dikt osv.)
 • Sakprosa (nyhetsartikkel, tale, intervju osv.)
 • Mediesjangere (film, bilder, TV-program, Internett-video osv.)

Kan en roman være sakprosa?

Sakprosa er i hverdagslig språkbruk alle tekster som ikke er skjønnlitteratur – alle de tekstene i samfunnet som ikke uten videre kan kalles romaner, noveller, dramatikk eller lyrikk.

Er dikt sakprosa?

Sakprosatekster er tekster som redegjør for et saksforhold, altså tekster som sier noe om hvordan noe er. Dette er så klart en altfor enkel definisjon, for også dikt og romaner sier jo som regel noe om hvordan ting er, og dikt og romaner er skjønnlitteratur, og ikke sakprosa.

Hva er skjønnlitteratur for barn?

Skjønnlitteratur er en fellesbetegnelse på litteratur som er oppdiktet, altså fiksjon. Eksempler på skjønnlitterære sjangere er roman, novelle og lyrikk.

Hva er sakprosa for barn?

«Sakprosa for barn er først og fremst sakprosa. Det ligger en allianse mellom forfatter og leser. Teksten kan være morsom og underholdende, men den skal samtidig være etterrettelig.»

Hvorfor lese bildebøker for barn?

Å lese bildebøker sammen gir dessuten erfaringer med sammensatte tekster hvor både bildene og skriftspråket bidrar til fortellingen. I formidlingen av boka og i samtaler rundt boka møter barna et språk som er mer avansert enn hverdagsspråket.

Er tale sakprosa?

Sakprosa er fakta, og ikke fiksjon. Sakprosatekster kan være skriftlige, slik som essays, jobbsøknader og vitenskapelige artikler, eller de kan være muntlige, slik som taler, kåserier, altså humoristiske innlegg i radioen, og talemeldinger på telefonen.

Hvilke typer sakprosa har vi?

Eksempler på sakprosa i vid forstand er lærebøker, biografier, busstabeller, leksikon, statsbudsjett og nettavisenes artikler og leserkommentarer. Sakprosa finnes i de fleste medier: internett, bøker, TV, radio og aviser. Informasjon på skilt og produkter er også sakprosatekster.

Hva er kjennetegn på en tale?

Tale er en tekst som framføres for et publikum, gjerne ved litt høytidelige anledninger. Det finnes flere typer taler, og alle har sine sjangerforventninger. Felles er at teksten bør ha gjennomtenkt struktur og ha et tydelig budskap.

Leave a Comment