Hvilke land bruker kyrillisk alfabet?

Det kyrilliske alfabetet består av skrifttegn som brukes i forskjellige utgaver i deler av Øst-Europa. Varianter av alfabetet brukes for å skrive russisk, ukrainsk, belarussisk, bulgarsk, serbisk og makedonsk.

Hvilke land snakker serbisk?

Serbisk (српски, srpski) er det offisielle språket i Serbia, men det er også et offisielt språk i Kosovo og Bosnia-Hercegovina. Det brukes også i Montenegro, Kroatia og Makedonia. Serbisk bruker to skriftspråk det kyrilliske og det latinske, og serbisktalere bruker de to om hverandre.

Hvor mange bokstaver er det i det russiske alfabetet?

Det kyrilliske alfabetet

Brukes i østslaviske språk som for eksempel russisk, hviterussisk og ukrainsk, samt i sørslaviske språk som bulgarsk og serbisk. Har 42 bokstaver i motsetning til latin, som har 26 bokstaver.

Hvilke land bruker kyrillisk alfabet? – Related Questions

Hvilket språk har det lengste alfabetet?

Khmer som er Kambodsjas offisielle språk har verdens lengste alfabet med 74 tegn.

Hva står Z for?

Opphav. Fønikerne kalte denne bokstaven for zayin, som betyr våpen. På fønikisk sto bokstaven antakelig for lyden dz. Grekerne adopterte denne bokstaven fra fønikerne og brukte den for stemt s-lyd, som i engelsk zap, og gav bokstaven navnet zeta.

Hvilket land har flest bokstaver i alfabetet?

Lengste alfabet: Språket med flest bokstaver er khmer (kambodsjansk), som har 74 (inkludert noen som ikke lenger er i bruk).

Hvor mange bokstaver i alfabetet?

Det norske alfabetet har 29 bokstavar og består av det felles latinske alfabetet i tillegg til bokstavane Æ, Ø og Å.

Hvor mange ord er det i det russiske språket?

Hvor mange ord det finnes i Russisk er vanskelig å anslå da mulighetene til sammensetning og forminskelsesord er mange. Enkelte filologer mener at språket således kan bestå av så mange som opp mot 500 000 ord.

Hvor mange bokstaver er det i det ukrainske alfabetet?

Alfabet og skrift

Ukrainsk skrives med det kyrilliske alfabetet og har 33 bokstaver. Sammenliknet med det russiske alfabetet har ukrainsk noen tilleggsbokstaver: i [i], ï [ji], ґ [g], є [je], mens følgende bokstaver i det russiske alfabetet ikke brukes i det ukrainske: ё [jo], ъ [hardt tegn], ы [y], э [e].

Kan polske forstå ukrainsk?

Språket er nært beslektet med slovakisk, tsjekkisk og sorbisk. Det har gjensidig forståelse med ukrainsk og hviterussisk.

Hvem fant opp alfabetet?

Det alfabetet som vi kjenner i dag, er utviklet av det latinske alfabetet. I år 500 f.Kr. innførte romerne det latinske alfabetet. Det var avledet av det greske alfabetet som igjen var avledet av det fønikiske alfabetet.

Hva kalles det norske alfabetet?

Vårt alfabet kalles altså det latinske. Adjektivet latinsk tyder jo på at det opprinnelig er laga for å skrive latin med, og det stemmer for så vidt.

Hvilke land har Æ Ö å?

I dag brukes den bare i dansk, norsk, islandsk og færøysk.

Hvorfor har vi Æ Ö og å?

Kort sagt har vi æ, ø og å for å gje att lydar i norsk talemål. Vi har alfabetet vårt frå latin, men dei nordiske språka har fleire vokalar enn latin hadde, og det latinske alfabetet vart difor tilpassa lydsystemet vårt alt i mellomalderen.

Når kom Æ Ö og å?

Æ og Ø kom i bruk i nordiske språk i middelalderen. Ä, Ö og Å (svenskenes versjon) kom litt senere.

Har de Æ Ö Å i Sverige?

Dansk er det som vanlig ikke noe problem med i skrift (da er det som kjent verre med talemålet) – moderne dansk har nøyaktig samme rekkefølgen på de tre siste bokstavene som norsk, nemlig ÆØ – Å. Svensk har derimot Å – Ä – Ö!

Har de Æ i Sverige?

I tillegg til de vanlige bokstavene i det latinske alfabetet, A–Z, har det svenske alfabetet de tre bokstavene «Å», «Ä» og «Ö».

Leave a Comment