Hvilken trikse sparkesykkel er best?

Trikse sparkesykkelene i denne testen
  • Extreme Trikse Sparkesykkel 8.0 PRO (Best i test)
  • My Hood Trikse Sparkesykkel 7.0 (Best til prisen)
  • Stunted Urban EX Trikse Sparkesykkel.
  • Extreme Trikse Sparkesykkel 6.5.
  • Stiga Hood Trikse sparkesykkel.
  • Razor A125 (GS) Trikse Sparkesykkel.

Hvor stor sparkesykkel?

PersonhøydeTypisk alderAnbefalt sparkesykkel høyde
112-126 cm5-7 år60-75 cm
126-138 cm7-9 år65-79 cm
138-149 cm9-11 år75-80 cm
149-160 cm11-13 år75-85 cm

Hvor høy skal en sparkesykkel være?

Bredt sortiment
Høyden dinUnder 110 cm110-140 cm
Anbefalt triks sparkesykkel høydeUnder 70 cm70-80 cm

Hvilken trikse sparkesykkel er best? – Related Questions

Kan barn under 12 år kjøre el-sparkesykkel?

Aldersgrense på elsparkesykkel

Aldersgrensen for å kjøre elsparkesykkel er 12 år. Husk at utleieselskapene kan ha høyere aldersgrense, for eksempel 16 eller 18 år.

Hva skjer hvis barn under 12 år kjører el-sparkesykkel?

Barn under strafferettslig alder kan ikke ilegges bøter eller straff for ulovlig bruk av elsparkesykkel. Den generelle regelen i vegtrafikkloven § 17 kan imidlertid brukes for å holde foreldrene ansvarlig for barnas ulovlige bruk av elsparkesykkel som foreldrene eier eller disponerer.

Hva er lovlig el-sparkesykkel?

Det er ikke fartsgrenser for bruk av elsparkesykler, men de må ha hastighetssperre. Det er produsenten som skal ha satt på en hastighetssperre som gjør at det ikke er mulig å oppnå høyere hastighet enn 20 kilometer i timen med motorkraft.

Hva er aldersgrensa på el-sparkesykkel?

Fra 15. juni 2022 gjelder følgende regler ved bruk av elektriske sparkesykler: Aldersgrensen for bruk er 12 år. Bruk av hjelm er påbudt for alle under 15 år.

Er det hjelmpåbud på sparkesykkel?

Aldersgrensen for å kjøre elsparkesykkel blir 12 år. Det blir påbud om at barn under 15 år skal bruke hjelm. Små elektriske kjøretøy omklassifiseres fra «sykkel» til «motorvogn».

Hva skjer hvis du blir tatt med ulovlig sparkesykkel?

Blir du tatt i å bruke en elsparkesykkel som går fortere enn 20 kilometer i timen, står du i fare for å bli bøtelagt, tape førekortet og i verste fall havne i fengsel.

Kan man miste lappen av å kjøre sparkesykkel?

Fra i dag kan du miste lappen om du kjører i fylla på elsparkesykkel. Du kan også miste forsikringsdekningen om du kjører elsparkesykkel med for høy promille. De nye reglene for elsparkesykkel trer i kraft i dag, og det innføres blant annet en promillegrense på 0,2 og aldersgrense på 12 år.

Kan barn bøtelegges?

Både politi og Statens vegvesen kan ilegge overtredelsesgebyr (bot) for dette. Men som du skriver, er den kriminelle lavalderen i Norge 15 år. Det betyr at du ikke kan bli straffet av politiet og domstolen hvis du bryter loven og er yngre enn 15 år. Et barn under 15 år kan derfor ikke få bot.

Hva er bot for kjøring av ulovlig el-sparkesykkel?

– Hvis man fører elsparkesykkel mens man bruker telefon ulovlig vil det medføre et tilbud om et forenklet forelegg på 7450 kroner, pluss tre prikker. Er man 18–19 år og har førerkortet på prøve, vil det medføre dobbel belastning av prikker, sier Karlsen.

Er det lov til å sykle med promille?

Det er ingen promillegrenser på sykkel, men du kan likevel bli straffet om du er overstadig beruset og sykler i trafikken. I veitrafikkloven § 21 står det indirekte at man ikke skal sykle i trafikken hvis man er i en tilstand som gjør en uskikket til å kjøre på en trygg måte.

Hvor mye promille for fengsel?

Som et utgangspunkt kan man si at du får bot hvis promillen er mellom 0,2 – 0,5 promille, betinget fengsel hvis promillen er mellom 0,5 og 1,2 og ubetinget fengsel dersom promillen er over 1,2.

Er det lov å ha sete på el-sparkesykkel?

Etter Forskrift om krav til sykkel § 2 femte ledd er det ikke lov til å montere sete på en el-sparkesykkel. Dersom du monterer sete på en el-sparkesykkel vil den ikke lengre være omfattet av forskriften, og vil da regnes som en motorvogn.

Er det lov å stå to på egen elsparkesykkel?

Dette er reglene som gjelder: Aldersgrensen er 12 år. Alle under 15 år må bruke hjelm. Det er kun lov å være én person på elsparkesykkelen.

Leave a Comment