Hvilken trikse sparkesykkel er best?

Trikse sparkesykkelene i denne testen
  • Extreme Trikse Sparkesykkel 8.0 PRO (Best i test)
  • My Hood Trikse Sparkesykkel 7.0 (Best til prisen)
  • Stunted Urban EX Trikse Sparkesykkel.
  • Extreme Trikse Sparkesykkel 6.5.
  • Stiga Hood Trikse sparkesykkel.
  • Razor A125 (GS) Trikse Sparkesykkel.

Hvor høy skal en sparkesykkel være?

PersonhøydeTypisk alderAnbefalt sparkesykkel høyde
138-149 cm9-11 år75-80 cm
149-160 cm11-13 år75-85 cm
160-172 cm13-15 år78-85 cm
Over 172 cm15+ år79+ cm

Kan man få bot for å kjøre el-sparkesykkel?

Du er under den kriminelle lavalder (15 år) og kan derfor ikke straffes. Barn under strafferettslig alder kan ikke ilegges bøter eller straff for ulovlig bruk av elsparkesykkel.

Hvilken trikse sparkesykkel er best? – Related Questions

Kan man trille el-sparkesykkel?

Lov å kjøre på fortauet

Hvis trafikken av gående er stor og du ikke kan bruke sparkesykkelen uten å være til fare eller til hinder for andre, så må du gå av sparkesykkelen og trille den i stedet. Du kan bruke elsparkesykkel i veien, men ikke på motorvei og på steder merket med forbud mot sykkel.

Hva er fartsgrensa på el-sparkesykkel?

Sperret for hastighet over 20 km/t

Det er ikke fartsgrenser for bruk av elsparkesykler, men de må ha hastighetssperre. Det er produsenten som skal ha satt på en hastighetssperre som gjør at det ikke er mulig å oppnå høyere hastighet enn 20 kilometer i timen med motorkraft.

Hva er de nye reglene for el-sparkesykkel?

Disse reglene gjelder fra 15.

Du må være minst 12 år for å kjøre elsparkesykkel. Du må bruke hjelm hvis du er under 15 år. Du skal holde deg edru. Har du drukket for mye til å kjøre bil, så skal du heller ikke kjøre elsparkesykkel.

Hva betyr el-sparkesykkel uten sperre?

Lovlig å selge, ulovlig å bruke

Det er verdt å merke seg at elsparkesykler uten hastighetssperre eller med mulighet for å fjerne den, er lovlig å selge – så lenge det merkes med at den er ulovlig å bruke. Vær oppmerksom på det hvis du skal kjøpe deg en elsparkesykkel!

Hva skjer om man blir tatt med en ulovlig sparkesykkel?

Blir du tatt i å bruke en elsparkesykkel som går fortere enn 20 kilometer i timen, står du i fare for å bli bøtelagt, tape førekortet og i verste fall havne i fengsel. Havner du i en ulykke vil forsikringsselskapet neppe hjelpe deg, og du vil måtte ta erstatningsansvaret selv.

Er det påbudt med hjelm på sparkesykkel?

Aldersgrensen for å kjøre elsparkesykkel blir 12 år. Det blir påbud om at barn under 15 år skal bruke hjelm. Små elektriske kjøretøy omklassifiseres fra «sykkel» til «motorvogn».

Er det lov å være 2 på el sparkesykkel?

Passasjerer på elsparkesykkel

elsparkesykler er det ikke tillatt med passasjer. Det er heller ikke tillat å ha passasjerer i en tilhenger som er festet på sparkesykkelen.

Kan man Sparkesykle med promille?

Kjører du elsparkesykkel med promille utgjør du en risiko for deg selv og andre. Nå gjelder samme promillegrense for elsparkesykler som for bil, nemlig 0,2. Dersom du blir stoppet med 0,5 i promille risikerer du å miste billappen.

Kan man bruke el sparkesykkel i regn?

Ja, noen el-sparkesykler kan brukes i regnvær. Det er viktig å sjekke IP-graden til ditt produkt for å se hvor støv og vannresistent produktet ditt er. Vi anbefaler å unngå vanndammer og tungt regn.

Er det lov å sykle på elsykkel med promille?

Fra 15. juni 2022 er det nye regler for bruk av elsparkesykkel. Den alminnelige promillegrensen på 0,2 skal gjelde også for ruspåvirket kjøring med små elektriske kjøretøy. I tillegg er aldersgrensen for elsparkesykkel 12 år.

Er det lov å trimme elsykkel?

I tillegg til at det er ulovlig, vil trimming skade selve sykkelen. I tillegg til faren en utsetter seg selv og andre for, vil en trimmet elsykkel få større slitasje fordi de ikke er dimensjonert for så stor fart.

Er det lov å ha sete på el-sparkesykkel?

Etter Forskrift om krav til sykkel § 2 femte ledd er det ikke lov til å montere sete på en el-sparkesykkel. Dersom du monterer sete på en el-sparkesykkel vil den ikke lengre være omfattet av forskriften, og vil da regnes som en motorvogn.

Er det lov å sitte to på en elsykkel?

Kan bøtelegges. – Det er også mange som sitter to på sykkelen og det er bare tillatt hvis den som sitter bakpå er under 10 år gammel. Vi kan i teorien gi bot til dem som bryter denne reglen, sier Rødø.

Leave a Comment