Hvilket språk blir snakket mest i verden?

Verdens mest utbredte språk
NummerSpråkAntall språkbrukere i millioner
1kinesisk1197
2spansk406
3engelsk335
4hindi260

Hvor mange prosent snakker engelsk i Norge?

Språkrådet etterlyser støtteordning for norsk innhold på YouTube
Disse språkene brukes mest:
Nyheter14 prosent sier engelsk brukes mest, 68 prosent sier norsk brukes mest, og 12 prosent sier det brukes omtrent like mye norsk som engelsk.

Hvor mange i verden snakker norsk?

Det er kun fem millioner mennesker i verden som snakker norsk. Derfor lærer vi engelsk og andre språk.

Hvilket språk blir snakket mest i verden? – Related Questions

Har engelsk flere ord enn norsk?

Det finnes ikke noe sikkert svar, men det er i alle fall over 300 000 i norsk og nærmere 500 000 i engelsk. Ellers kan man sirkle inn ulike tall på grunnlag av nærmere bestemte kriterier.

Hva er det eldste språket i verden?

Historiens tidligste skriftspråk var kileskrift og ble første gang nedfelt i Mesopotamia (deler av dagens Irak, Kuwait og Syria) i 3400 f.Kr. Språket ble utviklet av oldtidsfolket sumererne, som brukte tilspissede siv for å trykke skrifttegnene ned i leirtavlene.

Hvor mange snakker hindi i verden?

Hindi (हिन्दी) tilhører den indoariske språkgruppen og snakkes av omkring 200 millioner mennesker, er andrespråk for 300 millioner, og det offisielle språket i India (i tillegg til engelsk). Om hindi regnes sammen med det nært beslektede språket urdu, er de det tredje største språket i verden.

Er det norske språket truet?

De fleste språkvitere er enige om at norsk som språk ikke er truet av engelsk i dag. Det er med andre ord intet som tyder på at norsk i overskuelig framtid vil bli erstattet av engelsk, og derved lide det som kalles språkdød.

Hvor mange språk snakker Norge?

Norsk er administrasjonsspråket i Norge, med to likestilte målformer, bokmål og nynorsk. I tillegg har flere kommuner og fylker nordsamisk, lulesamisk, sørsamisk og/eller kvensk som offisielt språk på kommunalt nivå, i tillegg til norsk. Språket som snakkes av flest og dermed er majoritetsspråk i Norge, er norsk.

Hvor mange snakker svensk i dag?

Artikkelstart. Svensk er et språk som hører til den nordgermanske eller nordiske greina av den indoeuropeiske språkfamilien. Regnet i antall talere er svensk det største av de nordiske språkene med over ni millioner morsmålstalere.

Hva heter Tussi på svensk?

Fant 1 synonym til svensk tussi
OrdAnt. ordDato
ior12020-04-27

Når sluttet man å snakke dansk i Norge?

Fra 1537 til 1814 var Norge i stor grad underlagt dansk styre. Denne perioden i Norges historie regnes fra reformasjonen og underordningen under Danmark i 1537 og slutter med selvstendigheten i 1814.

Hvorfor forstår ikke danskene norsk?

Kristiansen mener det er mange trekk i norsk talespråk som er vanskelig å forstå for danskene. Det kan være ordenes betydning, ordstillingen og hvordan ordene er bygd opp. For eksempel har dansk bare to kjønn, mens norsk har tre. Dermed kan det være forvirrende når en nordmann sier «ei øy».

Kan alle finner svensk?

Finland har to offisielle språk: Finsk og svensk. Finsk tales av 92 prosent og svensk av drøyt 5 prosent av befolkningen. Varianten av svensk språk som brukes i Finland, kalles finlandssvensk. I lange tider, til annen halvdel av 1800-tallet, var svensk landets eneste offisielle språk (se fennomaner).

Hvordan sier danskene 58?

99 uttales ni og halvfems, 84 uttales fire og firs, 75 uttales fem og halvfjers, 67 uttales syv og tres, og 58 uttales åtte og halvtres.

Hvor godt forstår svensker norsk?

– I norsk ligger ordforrådet nærmere dansk, mens uttalen ligger nærmere svensk. Det betyr at svensker godt kan forstå norsk muntlig og dansker godt kan forstå norsk skriftlig, sier Vangsnes til forskning.no. – Norsk er også et språk der vi uttaler flere av bokstavene vi skriver, mer enn de for eksempel gjør i dansk.

Hva synes dansker om nordmenn?

En rekke dansker hevdet at nordmenn utmerker seg – med fare for selvskryt – ved å være vennlige, gjestfrie, flinke, positive og med god humor! Samtidig mener nesten 7 % at nordmenn utmerker seg hovedsakelig ved å ligne dansker eller være lette å forstå.

Er norsk påvirket av dansk?

Dansk var skriftspråket i Norge under unionen med Danmark (1380–1814). I den perioden var det dessuten mange dansker i Norge, og mange nordmenn dro til Danmark for å få utdannelse. Så selv om nordmenn fortsatte å snakke norske dialekter, ble det norske språket svært påvirket av dansk.

Leave a Comment