Hvor får man kjøpt postkasse?

Postkassene kan kjøpes på nett eller på ditt nærmeste postkontor.

Hvor kan jeg sette opp postkasse?

Regler for plassering
  1. I tettbygd strøk: ved port eller innkjøring til eiendom eller inntil 100 meter utenfor port/innkjøring.
  2. I spredtbygd strøk: ved port eller innkjøring til eiendom eller inntil 250 meter utenfor port/innkjøring.

Hvor stor er en vanlig postkasse?

Ideelt format er A4 (29,7 cm x 21 cm). Formater utover dette kan få brett/skade i forbindelse med produksjon eller ved levering i postkassene.

Hvor får man kjøpt postkasse? – Related Questions

Hva skjer hvis pakken er for stor for postkassen?

Alle sendinger som egentlig skulle vært levert i postkassen din, men som er for store, vil bli levert til det faste stedet.

Kan man flytte postkasse?

Må jeg søke Posten for å flytte postkasse eller sette opp en ny? Ja, det er viktig at vi får en forespørsel fra deg hvor du ønsker å sette opp en postkasse eller du ønsker å flytte den du har. Når plasseringen er godkjent vil du få en melding fra oss.

Kan Posten låse opp postkasse?

Med systemlås i postkassa har du økt sikkerhet med strengere regler rundt nøkkelkopiering, i tillegg til at du kan sette opp samme nøkkel til å låse opp ytre dør, postkasse og boligens dør!

Hvordan bestille postkasseskilt gratis?

Fra Posten kan du bestille et gratis postkasseskilt samt gratis prøveabonnement på aviser m.m. Alt dette når du registrer adresseendring på posten sine sider.

Hvor høyt skal postkassen henge?

Postens krav til postkassestativene

Postkasse og feste, enten det er på stativ, bøyle, stolpe eller lignende, er privat eiendom og eiers ansvar. Åpningslokk skal ha en minimumshøyde på 90 cm, og maksimumshøyde på 175cm fra ståstedet.

Hvor stor kan brevpost være?

Maksimumsmål: Lengde maks 45 cm. Lengde + bredde + tykkelse kan ikke være over 90 cm. Rull: Lengde kan maks være 45 cm.

Hvor stor er pakken?

Norgespakke™ 0–35 kg

Om pakken er over 120 cm lang, har bredde over 60 cm og/eller høyde over 60 cm, kommer det håndteringstillegg på 141,-. Pakken kan da være inntil 240 cm lang og lengde + omkrets inntil 360 cm.

Hvor stort er et frimerke?

Diameter inntil 7 cm og lengde inntil 35,3 cm; bruk pristabell for 2–7 cm. Diameter mer enn 7 cm eller lengde over 35,3 cm; bruk pristabell for mer enn 7 cm tykk.

Brev med kode – digitalt frimerke.

Vekt inntilInntil 2 cm tykk2–7 cm tykk
20 g20,–57,–
50 g26,–57,–
100 g30,–57,–
350 g48,–57,–

Hva er en rød postkasse?

De røde postkassene omtales internt som tømmepostkasser, og på hver kasse er angitt tidsplan for tømming. Fra 1989 utplasserte Posten i enkelte byer gule postkasser ved siden av de røde, beregnet for post til nærområdet.

Hvorfor er postkassen grønn?

Men de første postkassene Posten selv solgte, var laget av grønne, plastlaminerte stålplater. – Ja, det kan være så enkelt at produsentene bare begynte å lage dem grønne, og så har det bare fortsatt slik. En annen grunn kan ha vært at man mente at postkassene skulle gli inn i miljøet og naturen, sier han.

Kan Posten låse opp postkasse?

Med systemlås i postkassa har du økt sikkerhet med strengere regler rundt nøkkelkopiering, i tillegg til at du kan sette opp samme nøkkel til å låse opp ytre dør, postkasse og boligens dør!

Er Posten og Bring det samme?

Posten-konsernet er et post- og logistikkonsern som utvikler og leverer post-, kommunikasjons- og logistikktjenester i Norden. Tjenestene markedsføres gjennom merkevarene Posten (privatmarkedet i Norge) og Bring (bedriftsmarkedet i Norden). Morselskapet i Posten-konsernet er Posten Norge AS.

Hva er ikke lov å sende i Posten?

Dette kan ikke sendes i posten:
  • ammunisjon.
  • fyrverkeri og annet pyroteknisk utstyr (som for eksempel røykbomber, røykpatroner, fenghetter eller dynamitt)
  • eksplosiver og brannfarlige stoffer.
  • narkotiske stoffer.
  • levende og døde dyr, inkludert rester av døde dyr.
  • kopivarer/piratvarer.

Hvor ofte tømmes de røde postkassene?

Svarsendinger som postlegges i de røde kassene i en del byer og utenfor Posten, tømmes alle hverdager. Alle postkasser er merket med når de tømmes.

Er Posten privat?

Posten Norge AS er et statlig heleid aksjeselskap, og er morselskapet i Posten Norge-konsernet. Konsernets eierstyring og selskapsledelse er basert på og i henhold til norsk lov og den norske stats til enhver tid gjeldende eierpolitikk.

Er det ulovlig å åpne andre sin post?

Det er forbudt å åpne brev som er adressert til andre, med mindre det foreligger samtykke fra den brevet er adressert til. Dette står i straffeloven § 205 bokstav c , og straffen er bot eller fengsel inntil 2 år.

Leave a Comment