Hvor kommer Felix fra?

Felix kommer fra et latinsk ord og betyr lykkelig. Navnet ble først brukt av romere før Kristi fødsel, og er i kristendommen brukt som navn på helgener. Den vanligste skrivemåten i Norge er Felix (rundt 2400), men noen heter også Feliks (rundt 50).

Hvilket navn betyr stjerne?

Stella betyr stjerne på latin og har et oppsving i popularitet på 2000-tallet her i Norge, hvor vi finner 1253 kvinner med dette navnet, enten som eneste fornavn, eller i kombinasjon med et annet.

Hvilket navn betyr håp?

Nadia var på sitt mest populære i 1980 og er for tiden på 205. plass på listen over jentenavn i Norge. Betydning: russisk:på russisk og slavisk: ‘håp‘ – på arabisk betyr det ‘den første’ – som på hindi: ‘begynnelse’. Det er 1186 personer i Norge som har dette navnet.

Hvor kommer Felix fra? – Related Questions

Hvilke navn betyr sol?

Sommerlige navn for jenter

– Man kan velge navn som Solveig, Solborg, Soline og Solvår. I tillegg har vi navnet Sunniva fra gammelengelsk. Dette navnet betyr sol og gave, sier han. For små gutter kan man finne navn som Solbjørn, Solan, Sole og Soleiv.

Hvilket navn betyr Guds gave?

Navnet Mathias har gresk opprinnelse og betyr Guds gave.

Hva betyr edel navn?

Edel er eit kvinnenamn som er kortform av samansette tyske namn på Edel-, til dømes Edelgard. Namnet Edel tyder ‘edel (av slekt)’.

Hva betyr navnet Liam?

Liam er opprinnelig en irsk keltisk kortform av William, som er dannet av navneleddene wil, «vilje» eller «ønske», og helm, «hjelm».

Hvilket navn betyr lykke?

Lykke er et skandinavisk kvinnenavn som opprinnelig var en skandinavisk stavemåte av det tyske kvinnenavnet Lücke, en kjæleform av navn som begynner på Liut- eller Lüd-. Navnet assosieres nå ofte med «lykke». Navnet er også noe brukt som mannsnavn (variant av Lydik) og etternavn.

Hva betyr navnet Håvard?

Håvard er eit mannsnamn som går tilbake til det norrøne Há-varðr. I dette toledda namnet tyder forleddet ‘høg’ og etterleddet ‘vaktar’. Forleddet kan også tyde ‘strid’. Namnet har fleire variantar: Håvard, Haavard, Håvar, Haavar.

Hva betyr navnet Talia?

Den vanligste forklaringen er at Talia, og Thalia, er latinsk form av det greske Thaleia. Thaliea var gudinne for komedien (litterær sjanger) i gammel gresk religion. Navnet betyr blomstrende.

Hva betyr navnet Arya?

Et guttenavn av persisk opprinnelse. Arya var på sitt mest populære i 2010. Betydning: persisk:navnet oversettes gjerne som ‘en som ser ut som en arier’, en lyshudet.

Hva betyr navnet Liva?

Navnene Liva og Live har samme opphav som Liv og kommer fra dialektordet “livd” som betyr vern. Navnene (særlig Liv) er også assosiert med ordene liv og levende. Liva regnes også som en kortform av Olivia, særlig i Danmark og Sverige.

Hva betyr Hilda?

Hilda er en variant av kvinnenavnet Hild, som har opphav i det norrøne ordet hildr eller det gammelhøytyske hiltja som begge betyr «kamp».

Hva betyr Anita på spansk?

Anita er en spansk og italiensk diminutiv av kvinnenavnet Anna eller Ana, det vil si «lille Anna». Navnet Anna er avledet av Hannah som har opprinnelse i det hebraiske ordet for «gunst» eller «nåde», channah.

Hva betyr navnet Ayla?

Ayla er eit tyrkisk kvinnenamn som tyder ‘lysring’, til dømes rundt månen. Ayla kan også vere ein variant av Eila eller av det samiske Aila.

Hva betyr Aysha?

Et jentenavn av arabisk opprinnelse. Aysha var på sitt mest populære i 2009. Betydning: arabisk:liv, livlig, levende, navn etter Muhammeds favoritthustru Aisha.

Hva betyr navnet Lilly?

Lilly er eit kvinnenamn som er engelsk kjæleform av Elizabeth. Dessutan kan namnet i engelsk assosierast med blomenamnet lily som tyder ‘lilje’. Namnet har fleire variantar: Lilly, Lili, Lily, Lilli, Lillie.

Leave a Comment