Hvor kommer navnet Gunnar fra?

Gunnar er et mannsnavn med opprinnelse i de norrøne ordene gunnr som betyr «kamp», «strid» eller «krig» og endelsen -arr som er dannet av det urnordiske ordet harjaR og betyr «kriger» eller «hær». Navnet kan også ha opprinnelse i de tilsvarende gammelhøytyske ordene gund og heri.

Hva betyr navnet Rainer?

Et guttenavn av tysk opprinnelse. Rainer var på sitt mest populære i 1978 og er for tiden på 635. plass på listen over guttenavn i Norge. Betydning: tysk:styrende kriger.

Hva betyr navnet Amani?

Etymologi. Amani betyr «ønsker» på arabisk.

Hvor kommer navnet Gunnar fra? – Related Questions

Hva betyr Aysha?

Et jentenavn av arabisk opprinnelse. Aysha var på sitt mest populære i 2009. Betydning: arabisk:liv, livlig, levende, navn etter Muhammeds favoritthustru Aisha.

Hva betyr navnet Malou?

Et jentenavn av thailandsk opprinnelse. Malou var på sitt mest populære i 2008. Betydning: thailandsk:navn på en edelsten.

Hva betyr Milana?

Milena er et kvinnenavn dannet som en feminin form av mannsnavnet Milan, som har opprinnelse i det slaviske ordet mil, «yndig, kjær». Land hvor Milena (grønt) eller Milana (blått) er mye brukt.

Hva betyr navnet Myra?

Myra er eit kvinnenamn som er laga av den engelske diktaren Fulke Greville (1554–1618). Namnet kan ha samanheng med det greske ordet myron som tyder ‘salve seg inn’.

Hva betyr navnet Mira?

en feminin form av Miro, dannet av det slaviske navneleddet mir, som betyr «fred» eller «verden». dannet av sanskrit mira, «glad». dannet av sanskrit mira (मीरा), «hav».

Hva betyr Mariam?

Et jentenavn av hebraisk opprinnelse. Mariam var på sitt mest populære i 1998 og er for tiden på 255. plass på listen over jentenavn i Norge. Betydning: hebraisk:fra Miriam-Mirjam som er den opprinnelige formen av Maria på hebraisk: ‘sterk, vakker’ – noen mener det betyr fyldig – fins også som afrikansk navn: gudegave.

Hva betyr Maria på arabisk?

Islams syn på Maria (arabisk: مريم «Maryam»), Jesu mor, er feiret som en rettferdig kvinne. Hun er mer omtalt i Koranen enn i Det nye testamentet og er en eneste kvinnen som er nevnt med navn i Koranen.

Hva betyr navnet Imran?

Imran er et arabisk navn. Imran betyr i muslimsk tradisjon langt og godt liv.

Hva heter Maria?

Maria
Uttale:ˈmɑːriɑ / mɑˈriːɑ
Betydning:muligens «elsket», «opprørsk», «bitter», «vakker» eller «perle».
Opprinnelse:hebraisk Miriam
Navnedag:25. mars (Norge)

Hva betyr Anita på spansk?

Anita er en spansk og italiensk diminutiv av kvinnenavnet Anna eller Ana, det vil si «lille Anna». Navnet Anna er avledet av Hannah som har opprinnelse i det hebraiske ordet for «gunst» eller «nåde», channah.

Hva het mannen til Maria?

Josef, Marias mann, var i så fall ikke biologisk far til Jesus, men virket som en oppdragende farsfigur. Josef og Maria tilhørte Juda stamme og var etterkommere av kong David. Etter profetier i Det gamle testamentet skulle Messias være av Davids stamme.

Hva er Hedda?

Hedda er et kvinnenavn dannet som en kjæleform av navn på Hed- og Had-, som Hedvig, fra gammeltysk Haduwig som betyr «strid». Hedda har norsk navnedag 15. oktober.

Hva betyr Hild?

Hild er et norsk og svensk kvinnenavn med opprinnelse i det norrøne navnet Hildr og kan komme av det norrøne ordet hildr eller det gammelhøytyske ordet hiltja som begge betyr «kamp».

Hva betyr Arianne?

Et jentenavn av gresk opprinnelse. Ariane var på sitt mest populære i 2008. Betydning: gresk:mest hellig.

Leave a Comment