Hvor kommer navnet Regina fra?

Regina er et opphavlig latinsk navn. Det kommer fra ordet regina, som betyr dronning.

Hva er navnet hans?

Hans er en kortform av mannsnavnet Johannes, som er en latinsk form av det greske Ioánnes, som igjen er avledet av det hebraiske navnet Johanan. Betydningen er «Gud er nådig».

Hva betyr navnet Lejla?

Et jentenavn av arabisk opprinnelse. Lejla var på sitt mest populære i 2001. Betydning: arabisk:natt, mørke.

Hvor kommer navnet Regina fra? – Related Questions

Hva betyr Anita på spansk?

Anita er en spansk og italiensk diminutiv av kvinnenavnet Anna eller Ana, det vil si «lille Anna». Navnet Anna er avledet av Hannah som har opprinnelse i det hebraiske ordet for «gunst» eller «nåde», channah.

Hvor mange heter hans i Norge?

Hvor mange heter Hans i Norge? 20 548 menn har Hans som første fornavn. Av disse har 3 059 Hans som eneste fornavn. Ingen eller høyst tre kvinner heter Hans i fornavn.

Hva betyr von i navn?

Von inngår i adelsnavn og kan betegne stedet slekten opprinnelig stammet fra. Det var ikke alltid en sammenheng mellom von og adelskap. I middelalderen kunne von også referere til stedet man kom fra, uten at man var av adelig slekt. Dette gjelder både for Tyskland og Østerrike, men praksisen varierer alt etter område.

Hvilke bibelske navn stammer navnene Hans og Per?

Paulus er blitt til Paul og videre til Pål. Fra Johannes har vi fått Jon og Hans. Peter er blitt til Per. På denne måten er det blitt svært mange navn som har sine røtter i Bibelen.

Hva betyr navnet Bent?

Bent er eit mannsnamn som er samantrekt nordisk form av Benedikt (sjå også det svenske Bengt). Namnet går tilbake til det latinske Benedictus som er laga til adjektivet benedictus med tydinga ‘den velsigna’. Namnet har fleire variantar: Benth, Beint, Bendt, Bent.

Hva betyr navnet Celine?

Betydning: latin:himmelsk, fransk av det latinske caelius, evt ‘månelys’ som Celene, øker mye i bruk nå . Celine har navnedag 21. februar. Det er 3371 personer i Norge som har dette navnet.

Hva betyr navnet Johanne?

Betydning: hebraisk:nådig Gud – Johanne er det 3. mest brukte jentenavn som fornavn nr. 2 i N med 25.500 personer, jfr nedenfor.

Hva betyr navnet Rita?

Betydning: ukjent:perle. Rita har navnedag 27. juli. Det er 6645 personer i Norge som har dette navnet.

Hva betyr Tania?

Et jentenavn av russisk opprinnelse. Tania var på sitt mest populære i 1969. Betydning: russisk:fars pike, evt. alvedronning.

Hva betyr navnet Rudi?

Rudi og Rudy er kjæleformer av mannsnavnet Rudolf, som kan ha opprinnelse i norrøne hróðr eller gammelsaksiske hrôt, «hyllest, berømmelse», og norrøne ulfr eller gammelhøytyske wolf, «ulv». Rudi er opprinnelig tysk og Rudy engelsk.

Hva betyr navnet Louise?

Louise er et opprinnelig fransk kvinnenavn dannet av mannsnavnet Louis, som stammer fra det frankiske Ludvig som igjen kommer fra de gammelhøytyske ordene hlod, «berømmelse», og wig «kamp, krig».

Hva betyr navnet Linda?

Linda er eit kvinnenamn som er tysk kortform av namn som endar på –linda, til dømes Rosalinda og Belinda. Etterleddet –linda går tilbake til gammalhøgtysk lindi som tyder ‘bøyeleg, mjuk’ (jamfør adjektivet linn i norsk). Til Norden har namnet truleg komme via engelsk.

Hva betyr navnet Wolfgang?

Et guttenavn av tysk opprinnelse. Wolfgang var på sitt mest populære i 1939. Betydning: tysk:ulve-kamp, tysk gang betyr våpengny, våpengang.

Hva betyr navnet helga?

Helga er et kvinnenavn dannet av mannsnavnet Helge, som er dannet av det norrøne ordet heilagr som betyr «hellig».

Leave a Comment