Hvor mange heter Synne?

Når har navnet Synne navnedag?

Betydning: norrøn:sol-gave. Synne har navnedag 8. juli. Det er 3846 personer i Norge som har dette navnet.

Hvor mange heter Synnøve?

Synnøve
Synnøve:5884 kvinner. Rangert som nr. 111.
Synøve:488 kvinner. Rangert som nr. 588.
Synneve:<200 kvinner.
Andre relaterte navn

Hva betyr navnet Synøve?

Synnøve er eit kvinnenamn som kjem av norrønt Sunnifa med opphav i gammalengelsk Sunn-gifu. Forleddet tyder ‘sol’ og etterleddet ‘gåve’. Namnet har fleire variantar: Sønneva, Synnøve, Synniva, Sønneve, Synva, Synnøv, Synneva, Sønnøve, Synøve, Synnøva, Synneve.

Hvor mange heter Synne? – Related Questions

Hva betyr Ulrika?

Et jentenavn av tysk opprinnelse. Ulrika var på sitt mest populære i 1973. Betydning: tysk:av gammeltysk uodal+rich odel-rettighet, arverett, brukt om kongebarn født utenfor ekteskap.

Hva betyr navnet Millian?

Millian er kortform av Maximillian. Maximillian er variant av Maximilian (med én l), som er et latinsk navn fra det gamle Romerriket. Navnet betyr den største.

Hva betyr navnet Lycke?

Lycke er svensk form av danske Lykke. Lykke har blitt til av ordet lykke. På 1800-tallet og før har det også blitt brukt som kortform der delen som har blitt til Lykke, betyr folk.

Hva betyr navnet Cesilie?

Cecilie er eit kvinnenamn som er e-form av det latinske Cecilia som går tilbake til det romerske slektsnamnet Caecil-ius/-ia laga til adjektivet caecus som tyder ‘blind’. Namnet har fleire variantar: Seselia, Cicilie, Ceselie, Cecelie, Sesilie, Cisilie, Cesilia, Cecilia, Sisilie, Secilie, Cesilie, Cecilie, Cecelia.

Hva betyr navnet Thorbjørn?

Torbjørn er eit mannsnamn som går tilbake til det norrøne Þor-bjǫrn. I dette toledda namnet er forleddet gudenamnet Tor. Etterleddet tyder ‘bjørn’. Namnet har fleire variantar: Torbjørn, Thorbjørn.

Hva betyr navnet Cedrik?

Et guttenavn av gammelengelsk opprinnelse. Cedric var på sitt mest populære i 2004. Betydning: gammelengelsk:sjef høvding krigsherre.

Hvilke navn er ikke lov i Norge?

Det som ikke er mulig å bruke er for eksempel banneord, titler (som Konge eller Prinsesse), medisin- og sykdomsnavn, eller fornavn som etternavn og etternavn som fornavn. Man kan sammenfatte det på en veldig enkel måte: Det er ikke lov med navn som kan gi negative assosiasjoner.

Hva er det rareste navnet i Norge?

Det rareste navnet vi har i Norge er vel Espen Thoresen Hværsaagod Takkskalduha. «Urhines Kendall Icy Eight Special K.» Ja, du hørte riktig. Et barn som er oppkalt etter det ulovlige stoffet ketamin. Det uttales forresten «Your Highness» også.

Hva betyr navnet nick?

Nick er kortform av Nicholas, begge mest brukt på engelsk. Nicholas kommer fra det latinske Nikolaus og det opphavlige greske guttenavnet Nikolaos. Delen Niko kommer fra nike som betyr seier, og -laos betyr folk. Nick er også i bruk som etternavn.

Hva betyr Nadin?

Nadin er en variant av Nadine. Nadine er blitt til som en fransk kjæleform av det russiske Nadja. Betydningen er håp.

Hva betyr navnet NAIA?

Naia er mest sannsynlig en variant av Nahia når det blir brukt i Spania. Nahia har opphav i det baskiske ordet nahi, som betyr ønske og vilje. Naia kan også ha andre opphav, blant annet det grønlandske Naja og Naya, som betyr lillesøster og ugift jente.

Hva betyr navnet Ian?

Ian er et skotsk og engelsk mannsnavn dannet av John, som har hebraisk opprinnels og betyr «Gud er nådig».

Hva betyr navnet Bengt?

Bengt er eit mannsnamn som er samantrekt svensk form av Benedikt. Namnet går tilbake til det latinske Benedictus som er laga til adjektivet benedictus med tydinga ‘den velsigna’. Namnedag er 21. mars.

Hva betyr navnet Noelle?

Et jentenavn av fransk opprinnelse. Noelle var på sitt mest populære i 2011. Betydning: fransk:fødsel = Jesu fødsel, jul, juleglede.

Leave a Comment