Hvor mange i Norge heter Aurora?

Hva er det mest brukte navnet i Norge?

Nora og Noah var navnene flest nyfødte barn fikk i 2021. Navn fra bibelen fortsetter å prege guttenes liste, og for begge kjønn er det flere spennende navn som klatrer oppover. 402 nyfødte gutter fikk navnet Noah eller Noa i 2021. Det er første gang navnet troner helt på toppen av listen.

Når er navnedagen til Aurora?

Aurora (navn)
Aurora
Betydning:«daggry»
Navnedag:30. juli (Norge)
Navnedag:3. juli (Sverige)
Utbredelse

Hva betyr navnet Aura?

Betydning: latin:morgenrøden, etter morgenrødens gudinne, har fått navnedag nå, etter sterk økning siste tiår. Aurora har navnedag 30. juli. Det er 3914 personer i Norge som har dette navnet.

Hvor mange i Norge heter Aurora? – Related Questions

Hvilke navn betyr sol?

Sommerlige navn for jenter

– Man kan velge navn som Solveig, Solborg, Soline og Solvår. I tillegg har vi navnet Sunniva fra gammelengelsk. Dette navnet betyr sol og gave, sier han. For små gutter kan man finne navn som Solbjørn, Solan, Sole og Soleiv.

Hvilket navn betyr stjerne?

Stella betyr stjerne på latin og har et oppsving i popularitet på 2000-tallet her i Norge, hvor vi finner 1253 kvinner med dette navnet, enten som eneste fornavn, eller i kombinasjon med et annet.

Hva betyr navnet Ayan?

Ayan er et vanlig kvinnenavn i Somalia/Somaliland og på somali betyr Guds gave.

Hva betyr navnet Aira?

Aria er eit arabisk kvinnenamn som tyder ‘lysande, skinande’.

Hva betyr edel navn?

Edel er eit kvinnenamn som er kortform av samansette tyske namn på Edel-, til dømes Edelgard. Namnet Edel tyder ‘edel (av slekt)’.

Hva betyr navnet Astri?

Navnet Astri/Astrid har vært brukt i Norge i mer enn tusen år. Det er sammensatt av ås (gud) og frid (vakker). Navnet er en variant av Åsfrid.

Hva betyr navnet Dorian?

Et guttenavn av gammelengelsk opprinnelse. Dorian var på sitt mest populære i 2008. Betydning: gammelengelsk:sjømann – har også vært tydet ‘gylden’ jfr Dorina.

Hva betyr navnet andreja?

Andrea er et kvinnenavn dannet av mannsnavnet Andreas som kommer av det greske andreios, «mandig». Andrea har navnedag 3. juli i Norge, 10. juli i Sverige og 30.

Hva betyr navnet Hildur?

Hildur er en islandsk variant av kvinnenavnet Hild, som har opprinnelse i det norrøne navnet Hildr og kan komme av det norrøne ordet hildr eller det gammelhøytyske ordet hiltja som begge betyr «kamp». Hildur: 987 kvinner.

Hva betyr navnet Lejla?

Et jentenavn av arabisk opprinnelse. Lejla var på sitt mest populære i 2001. Betydning: arabisk:natt, mørke.

Hva betyr navnet Klaus?

Klaus er eit mannsnamn som er tysk kortform av det latinske Nikolaus frå gresk Niko-laos. Forleddet tyder ‘siger’ og etterleddet ‘folk’. Namnet har fleire variantar: Claus, Klaus.

Hva betyr navnet Christine?

Christine er eit kvinnenamn som er avleidd av mannsnamnet Christianus med tydinga ‘som høyrer Kristus til; kristen’.

Hva betyr Anita på spansk?

Anita er en spansk og italiensk diminutiv av kvinnenavnet Anna eller Ana, det vil si «lille Anna». Navnet Anna er avledet av Hannah som har opprinnelse i det hebraiske ordet for «gunst» eller «nåde», channah.

Hva betyr Valeria?

Valeria er eit kvinnenamn som går tilbake til det romerske slektsnamnet Valer-ius/-ia som er laga til verbet valere som tyder ‘vere sterk’.

Leave a Comment