Hvor mange i Norge heter Marius?

Utbredelse
LandNavneformAntall menn
KyprosMariosca. 20 000 (2013)
NorgeMarius15 442 (2012)
PolenMariusz301 831 (2004)
BeninMarius(2005)

Hva betyr et navn?

Et navn er en merkelapp for en person, et dyr, et sted, en ting, et produkt (som i merkenavn) eller til og med en idé eller et konsept, vanligvis brukt for å skille dem fra hverandre.

Hvilket navn betyr modig?

Kjønik ble til i tysk på 1500-tallet, først som Köneche. Det har opphav i Konrad. Konrad kommer fra tysk og er satt sammen av to deler som betyr modig (djerv) og rågiver. Kjønik har blitt til med at Konrad fikk kortformen Kone, som ble til Køne på tysk.

Hvor mange i Norge heter Marius? – Related Questions

Hva er det rareste navnet i Norge?

Det rareste navnet vi har i Norge er vel Espen Thoresen Hværsaagod Takkskalduha. «Urhines Kendall Icy Eight Special K.» Ja, du hørte riktig. Et barn som er oppkalt etter det ulovlige stoffet ketamin. Det uttales forresten «Your Highness» også.

Hva betyr navnet Malou?

Et jentenavn av thailandsk opprinnelse. Malou var på sitt mest populære i 2008. Betydning: thailandsk:navn på en edelsten.

Hva betyr Mirella?

Artikkelstart. Mirella er eit italiensk kvinnenamn som lengst bak har opphav i det latinske verbet mirari som tyder ‘beundre’.

Hva betyr navnet Emm?

Et jentenavn av gotisk opprinnelse. Emma var på sitt mest populære i 2003 og er for tiden på 1. plass på listen over jentenavn i Norge. Betydning: gotisk:det tyske ordet ‘erm’ el ‘ermen’ kan bety flittig, huslig, eller ‘altomfattende’, og navnet kan vel best oversettes ‘en som kan alt, en som klarer alt !

Hva betyr namnet Malin?

Malin er en opprinnelig svensk variant av det greske kvinnenavnet Magdalene, som betyr «fra Magdala». Magdala (nå Majdal) var ifølge Bibelen en liten by i Galilea, og navnet ble blant annet brukt av Maria Magdalena.

Hva betyr navnet Mir?

Et guttenavn av russisk opprinnelse. Mir var på sitt mest populære i 2005. Betydning: russisk:fred (over 100 etternavn).

Kan man ha to navn?

Plikt til å ha navn. Alle skal ha fornavn og ett enkelt eller dobbelt etternavn og kan i tillegg ha mellomnavn. Enhver har plikt til å bruke sitt fornavn og etternavn som personnavn. Ingen kan ta, endre eller sløyfe navn på annen måte enn etter loven her.

Hva betyr navnet May?

May er opphavlig engelsk kjæleform av Mary, som er engelsk form av Maria. Maria er et bibelsk navn og kan bety elsket, stor og sterk, sjøens stjerne , opprører eller dråpe fra havet – alt etter hvordan man tolker navnets opphav.

Hva betyr navnet Petter?

Petter er eit mannsnamn som er norsk form av Peter som kjem av latin Petrus med opphav i gresk Petros som er ei omsetjing av arameisk Kefa som tyder ‘stein, berg, klippe’.

Hva betyr navnet Lejla?

Et jentenavn av arabisk opprinnelse. Lejla var på sitt mest populære i 2001. Betydning: arabisk:natt, mørke.

Hva betyr navnet Szymon?

Szymon er polsk variant av Simon. Simon er et navn på en av Jesu disipler i Bibelen. Han hadde også navnet Peter. Simon er hebraisk, ofte kjent som Simeon eller Shimon, og betyr en som hører etter eller lytter.

Hva betyr navnet Falk?

Falk er eit nordisk mannsnamn laga til ordet ‘falk‘. Det kan opphavleg ha vore eit tilnamn som tyder ‘falkefangar’. Namnet er innlånt frå Danmark. På 1800-talet var Falk (og varianten Falch) primært brukt som slektsnamn.

Hva betyr Anita på spansk?

Anita er en spansk og italiensk diminutiv av kvinnenavnet Anna eller Ana, det vil si «lille Anna». Navnet Anna er avledet av Hannah som har opprinnelse i det hebraiske ordet for «gunst» eller «nåde», channah.

Hva betyr navne Svein?

Svein er eit mannsnamn som kjem av norrønt Sveinn. Det er laga til ordet sveinn i norrønt som tyder ‘ung mann’ (jamfør læresvein). Namnet har fleire variantar: Svend, Svenn, Svein, Sven.

Leave a Comment