Hvor mange i Norge heter Nora?

Navn
AntallPer 1 000
Nora/Norah40917
Emma36915
Sofie/Sophie32713
Olivia31113

Hva er det populæreste jentenavn?

Ifølge navnestatistikken var Nora det mest populære jentenavnet i 2021.

Er Kim et jentenavn?

Kim er et fornavn som kan være både et mannsnavn og et kvinnenavn. Kim: 8044 menn.

Hvor mange i Norge heter Nora? – Related Questions

Er Noa jentenavn?

Utbredelse. Navnet Noa brukes både som kvinnenavn og mannsnavn. Noa var i 2008 det mest populære navnet på jentebarn født i Israel. I noen land, som Norge, er navnet mest brukt som mannsnavn.

Er MIO jentenavn?

Mio er eit mannsnamn som kan vere serbisk og kroatisk kortform av samansette namn på Mio– som tyder ‘kjær’, til dømes Mio-drag.

Hvor mange jenter heter Kim?

Ved inngangen til 2019 het 609 jenter/kvinner Kim i Norge. De siste 10 årene har mellom 10 og 35 gutter i året fått navnet Kim.

Er kai et jentenavn?

Et jentenavn av gotisk opprinnelse. Heidi var på sitt mest populære i 1969 og er for tiden på 287. plass på listen over jentenavn i Norge.

Er Ebbe et jentenavn?

Ebbe er eit mannsnamn som kan vere dansk kortform av Esbjørn, men Ebbe kan også oppfattast som dansk form av det tyske Ebbo av Eber-hard der forleddet tyder ‘villsvin’.

Er alfa et jentenavn?

Alfa er eit kvinnenamn som kan vere kortform av kvinnenamn på Alf-, til dømes Alfhild, eller ei avleiing av mannsnamnet Alf.

Er Milo jentenavn?

Milo er eit mannsnamn som er kortform av slaviske samansette namn på Milo-, til dømes Milorad.

Ville jentenavn?

Det er satt sammen av to deler som betyr vilje og strid/kamp. Ville er også i bruk som jentenavn og etternavn. Jentenavnet er mest sannsynlig variant av Villa, som er kortform av Vilhelmine og Alvhilde. Som kortform av Alvhilde er Ville også variant av Vilde.

Er fryd et jentenavn?

Et jentenavn av norrøn opprinnelse. Fryd var på sitt mest populære i 2006. Betydning: norrøn:fred, evt fager, eller simpelthen ‘fryd og glede’.

Er Storm jentenavn?

Storm er et mannsnavn med opprinnelse i det norrøne ordet stormr, «storm». Storm ble opprinnelig brukt som et tilnavn. Navnet kan også tolkes med betydningen «ivrig».

Hva var det mest brukte jentenavn i 1918?

Navn som Anna, Else, Margit og Marie var typiske populære navn i 1918 som hadde gammel tradisjon i Norge.

Er Ylvali jentenavn?

100% av alle som heter Ylvali i fornavn er jenter.

Er Indigo jentenavn?

Indigo er litt i bruk som navn for både guter og jenter i Norge. Den 01.01.2021 var det 4 gutter/menn med Indigo som første eller eneste fornavn.

Er penny et jentenavn?

Så populært er Penny:

plass i Topp 710 jentenavn 2021. I 2020 var Penny på 166.

Leave a Comment