Hvor mange i Norge heter Trine?

Utbredelse
LandNavneformAntall kvinner
NorgeTrine9 705 (2012)
DanmarkTrine13 096 (2007)
UngarnTrineca. 10 000 (2005)
GrønlandTrine30 (2011)

Når har Trine navnedag?

Trine er eit kvinnenamn som er kortform av mellom anna Katrine. Namnet har fleire variantar: Thrine, Trina, Trine. Namnedag er 21. september.

Hva betyr Drude?

Et jentenavn av norrøn opprinnelse. Drude var på sitt mest populære i 1924. Betydning: norrøn:kortform av Gjertrud o. lign ‘styrke’, også betegnelse på ei heks, trollkjerring.

Hvor mange i Norge heter Trine? – Related Questions

Hvor mange heter Drude i Norge?

Hvor mange heter Drude i Norge? 97 kvinner har Drude som første fornavn. Av disse har 44 Drude som eneste fornavn. Ingen eller høyst tre menn heter Drude i fornavn.

Hva betyr Anita på spansk?

Anita er en spansk og italiensk diminutiv av kvinnenavnet Anna eller Ana, det vil si «lille Anna». Navnet Anna er avledet av Hannah som har opprinnelse i det hebraiske ordet for «gunst» eller «nåde», channah.

Hva er Eir?

Eir er eit kvinnenamn som går tilbake til det norrøne Eir av ordet eir som tyder ‘vern, hjelp’.

Hva er det mest populære navnet i 2022?

Klart flest heter Anne, med 70 752 stykker. Inger er det 30 530 jenter/kvinner som heter, og 25 139 ved navn Kari. Alle tre er navn som har vært populære over lang tid, og som også var populære da flere samlet seg om toppnavnene enn det som er vanlig nå.

Hvor mange i Norge heter Edel?

Edel har navnedag 10. mars. Det er 2276 personer i Norge som har dette navnet.

Hvor mange i verden heter Vårin?

Vårin
Betydning:«ed» / «vår» / «kvinne» / «sannehet»
Varianter og popularitet i Norge (2020)
Vårin:509 kvinner. Rangert som nr. 567.
Vorin:<200 kvinner.

Hvor mange heter Yngvar i Norge?

Yngvar har navnedag 25. september. Det er 877 personer i Norge som har dette navnet.

Hvor mange heter Onar i Norge?

Bruk av navnet Onar i Norge og andre land:

Den 01.01.2021 var det 58 gutter/menn med Onar som første eller eneste fornavn.

Hvilke navn er ikke lov i Norge?

Det som ikke er mulig å bruke er for eksempel banneord, titler (som Konge eller Prinsesse), medisin- og sykdomsnavn, eller fornavn som etternavn og etternavn som fornavn. Man kan sammenfatte det på en veldig enkel måte: Det er ikke lov med navn som kan gi negative assosiasjoner.

Hvilke navn er beskyttet?

Et beskyttet etternavn er i Norge alle etternavn som ikke has av flere enn 200 personer. Om en person vil endre navn til et beskyttet etternavn, må han eller hun innhente samtykke fra samtlige som har dette etternavnet. For barn under 18 år gis samtykke av den eller dem som har foreldreansvaret.

Hvor mange i Norge heter bror?

Utbredelse
LandNavneform Antall menn
NorgeBror387 (2006)
DanmarkBror138 (2009)
DanmarkBroder50 (2009)
NorgeBroder9 (2009)

Hva er det mest brukte navnet i verden?

Muhammad og varianter av dette, er sannsynligvis det mest brukte fornavnet i verden. Det er estimert at omtrent 15 millioner mennesker har dette navnet.

Er NOR et guttenavn?

Et guttenavn av norrøn opprinnelse. Nor var på sitt mest populære i 2004. Betydning: norrøn:’kommer fra nord’ – Ifølge Orkenøysagaen fikk Norge sitt navn etter Kong Nor som både gutte- og jentenavn, persisk: lys.

Ville guttenavn?

Et guttenavn av finsk-samisk opprinnelse. Ville var på sitt mest populære i 2009. Betydning: finsk-samisk:vilje-hjelm = ivrig kriger.

Leave a Comment