Hvor mye er en 20% stilling?

Hvis for eksempel en 100% stilling utgjør 37,5 timer i uken, blir en 20 % stilling 7,5 timer i uken. I bransjen du jobber i er lønn ikke lovregulert, men avtalebasert.

Hvor mye er en 40% stilling?

Med en 40 prosent jobb, vil du jobbe 2 dager med 8 timer pr. dag som vil si at du må jobbe 16 timer i snitt i uka.

Hvor mange timer i mnd er 60% stilling?

I snitt regner man 21,67 arbeidsdager og 162,5 arbeidstimer pr. måned. Med 52 uker i året, tilsvarer det 1.950 arbeidstimer i året.

Hvor mye er en 20% stilling? – Related Questions

Hvor mange timer er 50 prosent stilling per dag?

en 50 prosent stilling, skal en føre 50 prosent av 37,5 timer, dvs. 18,75 timer per uke. Dette gjelder selv om en eksempelvis har en avtalt normalarbeidstid på 40 eller 35 timer per uke.

Hvor mange dager i uken er 50 stilling?

Med 50% stilling betyr det at det trekkes for to uker og en halv dag. Den måneden feriepengene avregnes i lønn, skal du har forholdsvis mye mer enn de som arbeider 100% stilling.

Hvor mange dager i uka er 60% stilling?

Tre er iallefall riktig hvis du regner at en arbeidsuke er på fem dager, 60% av arbeidsuka er da 3 dager.

Hvor mange dager 60%?

80% stilling – 6,4 dager. 75% stilling – 6 dager. 70% stilling – 5,6 dager. 60% stilling – 4,8 dager.

Hvordan regne stillingsprosent om til timer?

Stillingsprosent er det antall arbeidstimer per uke som den ansatte ifølge arbeidsavtalen skal stå til arbeidsgivers disposisjon, dividert på timeantallet for tilsvarende heltidsstilling. Lars er ansatt i 90% stilling. En full stilling tilsvarer 37,5 timer per uke.

Hvor mange timer i måneden er 100%?

100% er 162.5 timer i mnd.

Hvor mange timer i uka 50%?

For eksempel: En 50 prosent stilling beregnes til 18,75 timer i uken, uansett om fulltid avviker fra 37,5 timer i uken.

Hvor mye er 80% stilling?

Det skal da rapporteres (213/6) = 35,5 timer per uke.

Hvor mange timer er 70 prosent stilling i uka?

Alminnelig arbeidstid etter arbeidsmiljøloven er 9 timer i døgnet og 40 timer i uken. Om man jobber fast 70% pluss 80% vil dette overstige dette.

Kan man ha to 100 stillinger?

Hei, Du kan ikke ha mer enn 100% stilling hos en og samme arbeidsgiver. Dersom du har mer enn 100% stilling hos samme arbeidsgiver regnes dette som overtid, og overtid er ikke tillatt som en fast ordning. Kommunen vil som regel anses å være en og samme arbeidsgiver.

Hvor mye tilsvarer 50% natt?

50 % natt er vel ca 7-8 vakter per mnd og en får utbetalt det samme som 70-75% på dag tror jeg.

Hvor mange dager er 100 stilling?

Ved fulltidsarbeid regnes normalt 230 arbeidsdager i året. For arbeidstakere som jobber i turnus (dag, kveld, natt) er normalarbeidstiden i dag 35,5 timer per uke for for eksempel en sykepleier, mens en skiftarbeider i industrien har en arbeidsuke på 33,6 timer.

Hvor mye taper man på å gå ned i stilling?

Tjener du 600 000 kroner i full stilling, gir 80 prosent stilling 3 200 kroner mindre i årlig pensjon, sier Fahre. Hvis jobben sparer 5 prosent, gir det 6 500 kroner mindre i årlig pensjon hvis du tjener 480 000 kroner. Tjener du 600 000 kroner, går du glipp av 8 000 kroner per år.

Hvor mange timer er 80 stilling i måneden?

Hvor mange timer er 80 prosent stilling i måneden? I snitt regner man 21,67 arbeidsdager og 162,5 arbeidstimer pr. måned.

Hvor mange timer er en 10% stilling?

Det kommer an på hvor lange vaktene er, men en “vanlig” arbeidsuke er 37,5 timer, så da utgjør 10% 3,75 timer i uka.

Hva utgjør 5 stilling?

Det utgjør 1695 timer per år, men er avhengig av helligdager, sykefravær og om vi er inne i et skuddår (i så fall kan man legge til 7,5 timer).

Leave a Comment