Hvor sjeldent er navnet ditt?

Lurer du på hvor vanlig ditt navn er, kan du sjekke det raskt og enkelt på SSB sine nettsider. Her skriver du inn for- eller etternavnet ditt og trykker enter. Søker man for eksempel på et veldig vanlig guttenavn som Jonas, kan man se at det er over 14 000 menn som har dette som fornavn.

Hva betyr et navn?

Et navn er en merkelapp for en person, et dyr, et sted, en ting, et produkt (som i merkenavn) eller til og med en idé eller et konsept, vanligvis brukt for å skille dem fra hverandre.

Hva betyr Zaid?

Et guttenavn av arabisk opprinnelse. Zaid var på sitt mest populære i 2006. Betydning: arabisk:betyr forøkelse, har blitt til: heldig, lykkelig, framgangsrik.

Hvor sjeldent er navnet ditt? – Related Questions

Hva betyr Nisa?

Et jentenavn av tyrkisk opprinnelse. Nisa var på sitt mest populære i 2010. Betydning: tyrkisk:kan bety kvinne, lille dame, eller som Nisha: natt, født om natten.

Hva betyr navnet Seline?

Seline var på sitt mest populære i 2013 og er for tiden på 342. plass på listen over jentenavn i Norge. Betydning: latin:av latin coelis, himmel, el gresk måneguden, evt som Cecilie, blind, og på tyrkisk betyr det ‘friskt rennende vann’. Det er 219 personer i Norge som har dette navnet.

Hvilke navn betyr sol?

Sommerlige navn for jenter

– Man kan velge navn som Solveig, Solborg, Soline og Solvår. I tillegg har vi navnet Sunniva fra gammelengelsk. Dette navnet betyr sol og gave, sier han. For små gutter kan man finne navn som Solbjørn, Solan, Sole og Soleiv.

Hva betyr navnet Zoe?

Zoe (gresk Ζωή) er et kvinnenavn som betyr «liv» på gresk.

Hva betyr navnet Sibel?

Et jentenavn av tyrkisk opprinnelse. Sibel var på sitt mest populære i 1986. Betydning: tyrkisk:enten av Sibylla: profetinne eller av Isabella, Elisabeth: Guds løfter.

Hvor mange heter Seline i Norge?

271 personer har dette navnet. I 2021 var Seline på 362. plass i Topp 710 jentenavn 2021.

Hva betyr navnet Silvia?

Sylvia er eit kvinnenamn som går tilbake til latin Silvia av silva som tyder ‘skog’. Namnet har fleire variantar: Sylvia, Sølvia.

Hva betyr navnet Adeline?

Adeline er eit kvinnenamn som er ei avleiing av Adele som lengst bak har opphav i det tyske Adel-heid der forleddet tyder ‘edel (av slekt)’ og etterleddet ‘glans, venleik’. Namnet har fleire variantar: Adelin, Adelina, Adeline.

Hva betyr navnet Susanne?

Susanna er eit latinsk kvinnenamn som via det greske Sousanna går tilbake til det hebraiske ordet sjosjanna som tyder ‘lilje’. Namnet har fleire variantar: Susannah, Susanne, Suzanna, Susanna.

Hva betyr navnet Erica?

Erika er dannet av mannsnavnet Erik, som har opprinnelse i de urnordiske ordene *aina, «alene, en», eller *aiwa, «evig, alltid», og rikiaR, «rik, mektig leder». Erica er en engelsk og svensk form av navnet, og Érica er en portugisisk form.

Hva betyr navnet Evelyn?

Evelyn er en opprinnelig engelsk form av det gammelfranske kvinnenavnet Aveline. Dette navnet har opprinnelse i det gammelsaksiske ordet aval, «styrke, makt». Navnet er også brukt som mannsnavn.

Hva betyr navnet Sonja?

Sonja er en opprinnelig russisk kjæleform av det greske kvinnenavn Sophia, som er dannet av det greske ordet sopheia, «visdom».

Hva betyr Anita på spansk?

Anita er en spansk og italiensk diminutiv av kvinnenavnet Anna eller Ana, det vil si «lille Anna». Navnet Anna er avledet av Hannah som har opprinnelse i det hebraiske ordet for «gunst» eller «nåde», channah.

Hva betyr navnet Irina?

Irina (russisk, bulgarsk, makedonsk Ирина) er et russisk kvinnenavn som betyr «fred».

Leave a Comment