Hvordan bruke Butinox Terrassebeisfjerner?

Hell BUTINOX Terrassebeisfjerner over i egnet rullekar og påfør med rull/pensel. La virke i 15–20 min. Hold gulvet fuktig ved å påføre mer BUTINOX Terrassebeisfjerner. Skrubb alltid gulvet godt med en stiv langskaftet kost slik at skitt, sopp o.l., løsner helt.

Kan man beise på gammel beis?

Gammel beis SKAL fjernes for hver ny beising, ca hvert tredje år. Ellers kan det flasse. Dette skal fjernes med høytrykksspyler/terassevasker.

Kan man ta to strøk med terrassebeis?

Du skal kun ha på ett strøk med beis, og strøket skal trekke godt inn i treverket, og ikke ligge som en «film» på overflaten. Ikke for lite, og ikke for mye. Undesøkelser vi har gjort viser at pensel ofte legger igjen for lite beis, og er sikkert derfor mange ønsker å gå over en gang til med mer produkt.

Hvordan bruke Butinox Terrassebeisfjerner? – Related Questions

Når er terrassebeis overmalbar?

Ett til to strøk

Solen er en av treverkets verste fiender siden den tørker ut treverket. Terrassebeisen Tinova UV Super er overmalbar på 2 timer så du rekker 2 strøk på en dag. La alt trekke inn og tørk av overflaten slik at ikke beisen blir liggende å flyte på overflaten når du er ferdig.

Hvor lenge varer terrassebeis?

Hvor ofte bør du beise eller olje? Det avhenger av hvor utsatt terrassen er for sol og regn. Jo mer værhardt den står og jo mer den brukes, jo oftere bør den etterbehandles på nytt. En tommelfingerregel er å behandle hvert tredje år dersom du bruker beis og årlig hvis du bruker olje.

Hvor mange strøk med beis?

Hvor mange strøk bør du male? Skal du beise, er det to strøk som gjelder. Det samme gjelder for maling, men i tillegg er det viktig at materialene er grunnet før du starter. Har du beiset huset tidligere, kan du også velge å påføre vedlikeholdsbeis.

Hvor mange strøk med Butinox terrassebeis?

Nytt trykkimpregnert påføres kun ett strøk. På gammelt ubehandlet gir ett strøk matt utseende, tre strøk gir blankt utseende. Tidligere behandlede flater: Gammel beis/olje fjernes med Butinox Terrassebeis– fjerner.

Hvorfor bare ett strøk terrassebeis?

Når du skal beise terrassebordene, er det to avgjørende ting å tenke på: Underlagets farge påvirker resultatet og beisen skal påføres vått-i-vått i kun ett strøk, til treverket er mettet. VEDLIKEHOLDSBEHOV: Terrassebeis gjør at treplattingen takler mer slitasje uten å flises opp.

Hvor ofte ha på terrassebeis?

– Olje er som regel en klar behandling. Beis er pigmentert og kan leveres i mange flotte farger. TREBITT Terrassebeis har inntil tre års vedlikeholdsintervaller, mens med olje må du vedlikeholde hvert år, så vi anbefaler TREBITT Terrassebeis.

Hva er forskjell på oljebeis og terrassebeis?

Den største forskjellen på olje og beis er knyttet til vedlikeholdsintervallet ved disse behandlingene, altså hvor ofte du må påføre ny beis/olje. Olje har kortere holdbarhet enn beis. Med oljebehandling skal man helst gå over terrassen flere ganger i sesongen for å beskytte treverket optimalt.

Hva er forskjell på terrassebeis og vanlig beis?

En terrassebeis danner heller ikke film på overflaten, men trekker helt ned i treverket. Overskytende beis, altså områder der beisen ikke trekker inn, men danner fuktige flekker ved påføring, tørkes vekk ved påføring. – En fasadebeis skal derimot danne film.

Hva er forskjellen på dekkbeis og beis?

Dekkbeis gir et tynnere sjikt på flater enn maling, men tykkere sjikt enn beis. Dekkbeis og maling beskytter begge bedre mot lysnedbrytning enn beis. Strukturen i treverket synes fortsatt godt ved bruk av dekkbeis. Den har kraftigere pigmentering enn beis, og lengre nedbrytningstid.

Hvordan fjerne dekkbeis?

Det finnes flere måter å fjerne gammel beis på – terrassebeisfjerner, terrasserens, trerens og malingsfjerner er noen eksempler. Å slipe ned treverket med innleid slipemaskin er også et alternativ.

Kan man male over dekkbeis?

Visuelt er forskjellen tydelig: malingen dekker treverket, mens beisen lar trestrukturen skinne igjennom. Du kan male over beis, men ikke beise over maling.

Hvor lenge varer dekkbeis?

Generelt sett må hus som er beiset vedlikeholdes oftere enn om det er brukt maling eller dekkbeis. Det finnes dekkbeiser som har en oppgitt varighet på 12 år, og utendørsmaling som kan vare i hele 16 år.

Kan man bruke dekkbeis på terrassegulv?

Bjørg Owren ved Informasjonskontoret for farge og interiør (IFI), understreker samtidig at manbruke beis som er direkte beregnet for terrassebord. – Beis eller dekkbeis som er beregnet på veggkledning, skal ikke brukes på gulv.

Kan man bruke maling på beis?

Bortsett fra at det kan oppstå mindre fargeproblemer, fungerer maling oppå beis uproblematisk. Det motsatte er ikke mulig. Har du først skjult trestrukturen bak et par strøk med maling, får du den aldri tilbake – med mindre du sliper ned hele huset. Da vil ny kledning være enklere.

Kan man tynne ut dekkbeis?

Akryldekkbeis er vanntynnet og verktøyet kan derfor rengjøres i vanlig vann. Oljedekkbeis tynnes med white-spirit, og er formulert med alkydoljer som bindemiddel.

Hvordan tynne ut beis?

Både beis og laseringsvæske er vannfortynnbar og kan enkelt tynnes med vann. Rør også under bruk. Ved større forpakninger anbefales det å bruke elektrisk røreverk.

Leave a Comment