Hvordan slå av barnesikring på induksjonstopp?

Deaktivering av barnesikring
 1. Barnesikringen deaktiveres ved å berøre sensoren (A). Symbolet »L« vises i alle display.
 2. Berør sensorene (D +/-) samtidig. Berør sensoren (+) igjen, når det høres et »bip«. Barnesikringen er nå deaktivert.

Hvordan få av låsen på komfyr?

Hovedbryter med barnesikker lås

Komfyrelektronikken slås på ved hjelp av hovedbryteren. Etter det er enheten klar til bruk. For å slå den på, trykker du på knappen og holder den inne til brennindikatorene på brennerne vises. Avstengningen utføres også på lignende måte.

Hvordan skru av barnesikring komfyr?

BARNESIKRING er aktivert. PYROLYTISK RENGJØRING pågår (når ovnen avkjøles til en sikker temperatur, låses døren opp automatisk)

For å deaktivere funksjonen: Stemplet må være deaktivert.

 1. Ta på i 4 sekunder til blinker.
 2. Ta på .
 3. Skrus på i 4 sekunder.

Hvordan slå av barnesikring på induksjonstopp? – Related Questions

Er det sikring i en komfyr?

Varmesikringen sitter som oftest bak på komfyren eller under topp platen (mellom ovn og kokeplate). Dersom varmesikringen sitter under topp platen, er du antageligvis nødt til å ta av topp platen på komfyren, for å kunne bytte varmesikringen.

Hva skjer om man glemmer å skru av komfyren?

Skulle man glemme å slå av en komfyr vil varmen fra platen etter hvert smelte fettet i viften. Når dette drypper ned på platen vil fettet kunne antennes på komfyren. En åpen flamme som står opp i vifta er en skikkelig brannbombe, og flammene vil trekkes inn i ventilasjonskanalen.

Hvordan fjerner man lås på Siemens komfyr?

Deaktivering av barnesikring
 1. Trykk på nøkkelsymbolet i minst 4 sekunder.
 2. Kokeseksjonens barnesikring er nå deaktiveret.

Hvordan slå av barnesikring på Gorenje komfyr?

Aktivering og deaktivering av Gorenje barnesikring
 1. Trykk på avbryteren, for å tenne kokeplaten, hvoretter innstillingen «0» vises på alle display.
 2. I 3 sekunder, holder du knappen for bakerste venstre kokeplate inne samtidig med, at du holder minus-knappen inne.
 3. Kokeseksjonen er nå barnesikret.

Hvorfor går sikringen når jeg skrur på komfyren?

Du har nok en jordfeil på komfyren. Ser at sikringen din er blå – det indikerer at den er løst ut pga jordfeil og ikke overlast. Ikke uvanlig med jordfeil i ovn etter en stund, ting beveger seg når det blir varmt og plutselig ligger fase mot jord i varmeelement.

Hvordan slå av barnesikring på AEG komfyr?

Fremgangsmåten for aktivering og deaktivering av barnesikringen er den samme.
 1. Tenn kokeseksjonen.
 2. Hold låsesymbolet inne inntil et signal høres og lampen for aktivering av barnesikring er slått på.

Hvordan få ren koketopp?

Slik rengjør du enkelt koketoppen
 1. Fjern sterkt forbrent matrester fra overflaten med en kokeplateskrape med blad.
 2. Rengjør platen med et passende vaskemiddel og en grov svamp.
 3. Skrubb overflaten grundig.
 4. Bruk rent vann til å tørke av platen.
 5. Slå på platen på maks varme og brenn av de andre restene.

Hvordan skru av barnesikring stekeplate?

Hvordan skru av barnesikring stekeplate?
 1. Barnesikringen deaktiveres ved å berøre sensoren (A). Symbolet »L« vises i alle display.
 2. Berør sensorene (D +/-) samtidig. Berør sensoren (+) igjen, når det høres et »bip«. Barnesikringen er nå deaktivert.

Hvorfor piper platetopp?

Tørk av platetoppen med en fuktig klut og tørk deretter med en tørr klut. Vann på kontrollpanelet kan føre til at platetoppen går av. Sørg for at det ikke er noe som berører kontrollpanelet. Ligger det noe som dekker kontrollpanelet helt eller delvis, vil platetoppen avgi et lydsignal.

Hvordan få induksjonstopp blank?

Hvordan rengjøre induksjonstopp
 1. Bland 1 dl varmt vann, 1 dl eddik og 2 ss natron.
 2. Spray over induksjonstoppen og la det virke noen minutter.
 3. Tørk av med en fuktig svamp.
 4. Ta vare på resten av innholdet i sprayflasken og bruk ved behov etter matlaging.

Hvordan resette platetopp?

Dersom komfyrvakten har brutt strømmen til platetopp som følge av for høy temperatur kan man sette på strømmen igjen ved å holde inne trykknappen på sensoren inntil lampe skifter fra grønt til rødt lys etter ca 5 sekunder. Slipp knappen og tilførsel til platetopp/ komfyr kobles tilbake.

Hva skal jeg gjøre når komfyrvakten piper?

Hva gjør jeg når komfyrvakten piper?
 1. Forsikre deg om at det ikke er i ferd med å oppstå en farlig situasjon på platetoppen din.
 2. Merk deg alarm signalet.
 3. Finn ditt spesifikke produkt i oversikten under og følg forklaringen.
 4. Dersom du fortsatt har problemer, ta kontakt med vårt kundesenter eller din forhandler/Installatør.

Hvorfor piper Komfyrvakten hele tiden?

Dersom komfyrvakten din piper regelmessig trenger du antatt et nytt batteri. Man kan bestille nye batterier direkte hos EFP Nordic på deres hjemmeside www.komfyrvakt.no.

Hvorfor piper induksjonstopp?

Induksjonstopper har flere normale driftslyder, som du ikke blir kvitt. Hvis du bruker platetoppen på lav varme, f. eks. på det laveste effekttrinnet, kan det komme noen klikkelyder, mens den på høy varme lager brummelyder.

Hvordan slå av komfyrvakt alarm?

Det finnes to ulike alarmer tilknyttet måling av temperatur. Den du først hører er en forvarsel, og er et enkelt pip fra komfyrvakten. Denne kan du enkelt slå av ved et trykk på knappen på sensoren. Skulle du ikke reagere på eller høre lyden, vil alarmen gå.

Hvor ofte bytte batteri komfyrvakt?

Det vil variere litt fra komfyrvakt til komfyrvakt, men som oftest drives sensoren med ett CR2032 knappecellebatteri med forventet levetid på inntil 6 år.

Leave a Comment