Vad menas med tallinje?

En tallinje används för att visa hur olika tal förhåller sig till varandra. När vi ritar upp en tallinje delar vi upp en rät linje i lika stora delar och numrerar delarna. Man säger att man graderar linjen och det färdiga resultatet kallas tallinje.

Vad är skillnad mellan Talrad och tallinje?

I talraden är talen skrivna med siffror, 0, 1, 2 och placerade i stigande ordning. Tallinjen (Figur 1) är betydligt mer abstrakt och innebär att talen placeras utmed en linje och markeras med streck. Linjen slutar varken vid noll eller vid det sista tal som vi skriver ut.

Vilket tal är markerat på tallinjen?

tallinjen kan vi mellan två heltal placera in rationella tal som en halv, 3/8, 17/3 och irrationella tal som π och √2. Punkter eller avstånd Det är väl känt att en del elever gör fel när de ska mäta längder.

Vad menas med tallinje? – Related Questions

Hur ritar man en tallinje?

En tallinje är ett sätt att representera olika tal. Den är oändligt lång men man brukar rita valda delar av den som en graderad pil. Ju längre åt vänster man går desto lägre blir talen och ju längre åt höger man går desto större blir talen.

Vad heter olika tal?

Typer av tal
 • Naturliga tal.
 • Heltal.
 • Rationella tal.
 • Reella tal.
 • Komplexa tal.
 • Andra typer.

Vilka sorts tal finns det?

Vi börjar med de naturliga talen och utvidgar talområdet med olika typer av tal.
 • Naturliga tal. De naturliga talen är tal som vi normalt räknar med när vi ska räkna antal.
 • Negativa tal. Tal som är mindre än noll kallas för negativa tal.
 • Heltal.
 • Rationella tal.
 • Irrationella tal.
 • Reella tal.
 • Talmängderna tillsammans.

Är 31 ett jämnt nummer?

Talen 0, 2, 4, 6, 8 och så vidare kallar vi jämna tal. Talen 1, 3, 5, 7, 9 och så vidare kallar vi udda tal. Den sista siffran i ett tal avgör om hela talet är udda eller jämnt.

Vad heter höga tal?

Lista över mycket stora tal
Namn10n1000000n
Miljon10610000001
Miljard109
Biljon101210000002
Biljard1015

Vad heter världens största tal?

10^googol är det största talet i bokstäver

Strax efter publiceringen av en googol svarade en av Kasners kolleger med ett ännu mer fantastiskt tal, nämligen 10^googol, det vill säga 10 multiplicerat med sig själv en googol gånger. Detta tal kallas en googolplex och är det största talet med ett allmänt känt namn.

Hur mycket är en Quadrillion?

En kvadriljon är det tal som kan skrivas med en etta följd av 24 nollor, 1024. SI-prefixet för detta tal är yotta. En kvadriljon är alltså en miljon triljoner eller en miljontedel av en kvintiljon (se mycket stora tal), och skrivs 1 000 000 000 000 000 000 000 000 med siffror.

Vad kommer efter 999 miljoner?

För tusen miljoner har vi ordet miljard. I USA och numera även i Storbritannien går det tusen miljoner på en billion. Sedan går det tusen billions på en trillion, och så vidare.

Hur lång tid tar det att räkna till en miljard?

Ett sådant tal tar ungefär fyra sekunder att säga. Den tid som behövs är alltså 4 · 109 s. Omräknat till dygn motsvarar det unge- fär 46 000 dygn eller ungefär 125 år. Det betyder att även om vi räknar non- stop dag och natt så finns det ingen möjlighet att räkna till en miljard under en livstid.

Hur många miljoner går det på en biljon?

Svar: En biljon är på svenska en miljon miljoner, d.v.s. en etta följt av tolv nollor. I amerikansk engelska, och numera oftast även i brittisk engelska, betecknar billion en miljard (tusen miljoner, d.v.s. en etta följt av nio nollor), medan svenskans användning överensstämmer med europeiskt språkbruk i övrigt.

Hur många miljarder är en triljon?

MER ÄN EN MILJARD
svenskaengelska
1 000 000 000miljard (ett tusen miljoner)billion
1 000 000 000 000biljon (en miljon miljoner)trillion (har även kunnat heta billion tidigare)
(15 nollor)ett tusen biljoner (biljard)quadrillion
(18 nollor)triljon (en miljon biljoner)quintillion (har även kunnat heta trillion tidigare)

1 more row

Vad kommer efter Septillion?

Talen anges i stället med siffror, som 109 för en miljard, och utläses till exempel ”tio upphöjt till nio”.

långa skalan.

NamnVärdeEngelskt namn (den korta skalan)
tusen biljoner (för biljard etcetera, se nedan)1015quadrillion
triljon1018quintillion
tusen triljoner1021sextillion
kvadriljon1024septillion

Vad kommer efter Sextillion?

En sextiljondel är 1036 i tiopotensnotation. På engelska och flera andra språk är räkneorden motsvarande biljon, triljon, kvadriljon, kvintiljon, sextiljon och så vidare tvetydiga och kan antingen motsvara den svenska (“långa skalan”) eller ange mycket mindre enheter (“korta skalan”).

Hur mycket är 1 billion euro?

En biljon, är talet 1 000 000 000 000 (en etta följd av 12 nollor) eller 1012 i tiopotensnotation. Samma antal kan anges som “tusen miljarder” eller “en miljon miljoner”. Motsvarande ord i andra språk kan ha en annan betydelse.

Vad heter det när det är 9 nollor?

En miljard har 9 nollor (109).

Är 100 miljoner en miljard?

En miljard är tusen miljoner.

Leave a Comment